Honduras Bayrağı: tarih ve anlam

Honduras bayrağı bu Orta Amerika ulusunun ulusal sembolüdür. Aynı boyutta üç yatay çizgiden oluşur. İki ucu mavi renkte, merkez beyaz ise. Pavyonun ortasında beş köşeli beş yıldız var, aynı zamanda mavi.

Diğer Orta Amerika ülkeleri gibi, Honduras bayrağı da mavi ve beyaz renklere sahiptir. Bunların kökeni, bağımsızlık kazandıktan sonra, 19. yüzyılda var olan Orta Amerika federasyonundadır. 1866'dan beri, beş yıldız o zamandan beri dört kez değişen Honduras bayrağının ayırt edici sembolü haline geldi.

Bayrağın temel anlamlarından biri, Orta Amerika'yı çevreleyen iki okyanusa tekabül ediyor. Bu şekilde, bir mavi şerit Pasifik Okyanusu'nu ve diğer Atlantik Okyanusu'nu temsil edecektir. Ek olarak mavi, cennet, sevgi, adalet ve kardeşlik ile de tanımlanır.

Beyaz, barışı sembolize etmenin yanı sıra, vatanseverliği, iyiliği ve ulusu çerçeveleyen iyi eylemleri temsil ediyor. Son olarak, yıldızlar federasyonu oluşturan beş ülkeyi temsil eden Orta Amerika birimini temsil eder.

Bayrak tarihi

Tüm Amerikan kıtası gibi, İspanyolların gelmesinden önce, mevcut Honduras bölgesi farklı yerli gruplar tarafından dolduruldu. Çoğu zaman, bölge Maya'nın etkisi altındaydı. Ancak, İspanyollar geldiğinde, Lenca ülkedeki en yaygın yerli gruptu.

Şu anki Honduras topluluğunun Avrupalılarıyla ilk teması, Kristof Kolomb'un son gezisinde, Guanaja adasına ve daha sonra Punta Caxinas'a geldiğinde gerçekleşti. Honduras'ın fethi 1524'te San Gil de Buena Vista'nın kuruluşu ve yerlilerin yerlilere karşı silahlı mücadelesinin başlamasıyla başladı.

İspanyol sömürgeciliği

İlk İspanyol valisi Honduras, 1526 yılında geldi. Ancak, bölgenin Guatemala Genel Kaptanlığına resmi olarak eklenmesi, farklı yerli grupların yenilgisinden sonra 1539'a kadar ertelendi. İlk andan itibaren, İspanya'nın İspanyol kolonilerinde kullandığı bayrak, Bordo Haçına aitti.

1785 yılında İspanyol Kralı Carlos III, Kraliyet ve ülkenin sembollerini değiştirerek denizcilik amaçlarına odaklanarak kararını verdi. Kırmızı bayrak böyle doğdu.

Kompozisyonu, iki ucunun kırmızı ve orta sarı olduğu üç çizgiden oluşuyordu. Basitleştirilmiş kraliyet kalkan, orta saçak solunda yer aldı. Bu bayrak Orta Amerika'nın bağımsızlığına kadar yürürlükte kaldı.

Meksika İmparatorluğu

Latin Amerika'da 19. yüzyılın başlangıcı, bölgedeki İspanyol sömürge egemenliğinin sona erdiğini ima etti. Mexico City'den Amerika Birleşik Devletleri sınırları ile Panama arasındaki en büyük sınırı içeren bir bölgeyi kapsayan Yeni İspanya'nın Yardımcısı, bu hareketten muaf değildi.

Meksika, birkaç lider tarafından yürütülen, ülkenin farklı bölgelerinde ortaya çıkan farklı özgürlükçü hareketlerle savaşta on yıldan daha fazlaydı.

1821 yılına gelindiğinde, bağımsızlık en sonunda monarşik bir rakamla Meksika'da kendisini sağlamlaştırmayı başardı. Meksika'da hüküm sürecek bir Avrupa prensi bulma girişimi başarısız olan Agustín de Iturbide kendini imparator ilan etti ve böylece ilk Meksika İmparatorluğu doğdu.

Orta Amerika bağımsızlığını 15 Eylül 1821'de ilan etti, ancak bu çok kısa sürdü, çünkü o yılın Kasım ayında, Iturbide, Orta Amerika'yı imparatorluğun topraklarına eklemeye istekli olduğunu açıkladı. Orta Amerika’daki konumların ardından bu birlik tüketildi.

Ancak Meksika İmparatorluğu'nun süresi kısaydı, çünkü 1823'te Casa Mata Planı siyasi birliği sona erdi ve imparatoru devirdi. Bu, Orta Amerika'nın bir federasyon halinde gruplandığı anlamına geliyordu.

Meksika İmparatorluğu bayrağı

Bu iki yılda, Meksika İmparatorluğu'nun eşit büyüklükte üç dikey şeridi olan bir bayrağı vardı. Renkleri yeşil, beyaz ve kırmızıydı. Sembolün ortasına, arması, sembollerinin arasında, kaktüsün üzerinde taçlandırılmış kartal vurgulanmıştı. Meksika hala benzer bir bayrak tutuyor.

Orta Amerika Birleşik Devletleri

Meksika İmparatorluğu'nun sona ermesi, Orta Amerika’da her şekilde Meksika’ya bağımlı olan siyasi rejimin değişmesine neden oldu. Guatemala'dan yeni bir devlet kuruldu: Guatemala'nın Genel Kaptanlığının önceki tüm eyaletlerini gruplayan Amerika Merkezinin Birleşik İlleri.

21 Ağustos 1823'te, Orta Amerika federasyonu yeni sembollerini resmileştirdi. Birleşik İller bayrağı üç uç simetrik yatay çizgiyi koruyordu, en uçtaki göksel ve ortadaki beyaz olanı.

Bayrağın en belirgin sembolü armasıydı. Bu, denizin takdir edildiği bir manzara içeriyordu. İçinde güneş, gökkuşağı ve Frigya şapkası olan bir dağı gösteren bir üçgene yerleştirildi.

Orta Amerika Federal Cumhuriyeti

Orta Amerika Kurucu Meclisi, önceki Birleşik İllerin yerini alan Federal Orta Amerika Cumhuriyeti'nin kurulmasına karar verdi. Bu değişiklik 22 Kasım 1824'te gerçekleşti ve Nikaragua, El Salvador, Kosta Rika, Guatemala ve Honduras arasında federal bir birliktelik ima etti.

Bu devletin yaratılması, önceki ulusal sembolde bir değişikliğe yol açtı. Şimdi, federasyon üç çizgiyi ve bayrağının rengini koruyarak kalkanı değiştirdi. Kalkanın şekli, oval biçimde, yüksek kısımda sınırlandıran dallara sahip olarak değiştirildi.

Honduras'ın Bağımsızlığı

Federal Orta Amerika Cumhuriyeti, iç savaşa yol açan çok sayıda iç sorunla karşı karşıya kaldı. 1838’deki Orta Amerika Kongresi, devletlerin ayrı ayrı hedefler alma konusunda özgür olduklarını, daha önce Honduras’ın bağımsızlaştığını ilan etti.

1839'da Honduras ilk anayasasını kurdu. Hızla, yeni millet Orta Amerika'nın kolektif sembollerini terk etti, ancak renkleri korudu. O zamandan beri kullanılan bayrak maviyi gizlemiş ve federasyonun armasını kaldırmış.

1866 bayrağı

Farklılaştırılmış ilk Honduras bayrağı 16 Şubat 1866'da geldi. Cumhurbaşkanı José María Medina, 7 No.lu Yasa Kararnamesi'ni de Bayrağın Yaratma Kararı olarak ilan etti. Bu yasama normu, mevcut sembollerin çoğunu onaylayan sadece dört maddeden oluşmuştur.

Bayrakta yapılan tek değişiklik, beyaz bandın ortasına beş yıldızın dahil edilmesiydi. Bunlar, çıkıntılı açılarda konumlandırılmıştır: ikisi solda, biri merkezde ve ikisi sağda.

Rengi, diğer iki çizginin rengiyle aynıydı. Ayrıca, savaş bayrağının da ulusal armayı taşıyacağı tespit edildi.

Orta Amerika Cumhuriyeti

Orta Amerika ülkeleri federasyon yoluyla birleşme eğilimini sürdürdüler. Bu, on dokuzuncu yüzyılın son yıllarında tekrar sunuldu ve Büyük Orta Amerika Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlandı. Birleştirici projenin ana projesi Nikaragua'nın başkanı José Santos Zelaya López'ti.

Bu yeni devlet, 1895'te Amapala Paktı'nın imzalanmasından sonra kuruldu. Üyeleri sadece Nikaragua, Honduras ve El Salvador'dı. İlk federasyonun aksine, Kosta Rika ve Guatemala katılmaya karar vermedi.

Bölgesel entegrasyon projesi yine geçicidi. Bir darbeyle 1898'de yeni federasyon sona erdi ve bu da onu entegre eden ülkelerin ayrılmasını sağladı.

Kısa sürede yeni bir köşk kuruldu. Üç yatay şerit korunmasına rağmen, üçgen bir kalkan eklendi. Bu, MERKEZ AMERİKA'NIN EN BÜYÜK CUMHURİYETİ yazıtı ile çevrilidir.

Ayrıca, tabana beş sarı yıldız eklendi. Bunlar, parçası olmayanlar da dahil olmak üzere beş Orta Amerika ülkesini temsil ediyordu.

Sarı yıldız afiş

Büyük Orta Amerika Cumhuriyeti’nden ayrılması, Honduras’tan yeni bir bayrak bıraktı. Orta Amerika pavyonunun beş sarı yıldızı, 1866 bayrağının önceki hükmünde Honduran'da kaldı.

En büyük fark, önceki mavi rengin aksine, sarı rengin kalmasıydı. Bu, 1949 yılına kadar bayrağın yıldızlarının orijinal rengini yeniden kazandığı ve onlar için yeni bir yer yarattığı, Honduras'ın yurtsever sembolü idi.

Mevcut bayrak

İç ve dış istikrarsızlık, Honduras'ta 20. yüzyılın ilk yarısını belirledi. Bölgede iç destekle ve komşu ülkelerden onlarca darbe girişimi gerçekleşti. Bu durum göz önüne alındığında, General Tiburcio Carías Andino, Büyük Buhran sonrası iktidara geldi ve 1948 yılına kadar süren uzun ve kanlı bir diktatörlük uyguladı.

ABD'nin baskısı altında, Carías başkanlık seçimleri düzenledi. Başkan, Juan Manuel Gálvez'i aday olarak seçmeyi başardı ve bu sayede hızlı bir şekilde tek aday oldu ve sonuç olarak 1949'da cumhurbaşkanı seçildi.

Gálvez, Carías tarafından desteklenmeyen bir liberal reform süreci gerçekleştirdi. Aldığı kararlar arasında bayrağın değişmesi de vardı. Bu vesileyle, 1866 bayrak kararnamesi değiştirildi.

Değişiklik, o zaman varolan birçok versiyonun mavi rengini birleştirmeye odaklandı. Seçilen anahtar turkuaz maviydi. Buna ek olarak, yıldızlar aynı mavi olmaya geri döndü ve ayrıca, konumları özellikle kuruldu.

Beşinci yıldız merkezde iken bunlar iki şeride paralel bir kare içine yerleştirildi. Bu köşk hala yürürlükte.

Bayrağın Anlamı

Honduras bayrağı anlam dolu iki renge sahiptir. Yasal olarak kurulmuş bir sembolizm olmamasına rağmen, bayrağın mavisinin Honduras'ı yıkayan denizleri temsil ettiği anlaşıldı. Pasifik Okyanusu şeritlerden birini temsil ederken, Atlantik Okyanusu tam tersi.

Mavi renk, okyanusun ötesinde, farklı anlamlarla zenginleştirilmiştir. Mavi, Honduras gökyüzüyle de temsil edilir. Ek olarak, güçlülük, kardeşlik ve sadakat gibi değerlerin yanı sıra halkının tatlılığı ile tanımlanır.

Bayrağın diğer rengi beyazdır. Geleneksel olarak vexillology'de bu renk barışın sembolüdür. Aslında Honduras bayrağı da bu anlamı paylaşıyor. Ancak, okyanusları temsil eden mavi çizgilerin sembolizmine bağlı olarak beyaz, Honduras bölgesini sembolize eder.

Öte yandan, beyaz renk saflık ve inançla tanımlanır. Ayrıca, halkın ve kurumlarının nezaketi ve sıkılığı ile de tanımlanmaktadır.

Yıldızların Sembolizmi

Son olarak, bayrağın yıldızları bayrağın en önemli sembolizmlerinden birine sahiptir. Beş yıldız daha önce bir federasyonda birleşmiş beş Orta Amerika ülkesini temsil ediyor: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Kosta Rika. Bu anlamda Orta Amerika birliğini de temsil ediyor.