24 Atletizmin Fiziksel ve Ruh Sağlığına Faydaları

Atletizmin fiziksel ve zihinsel sağlık için temel faydaları şunlardır: obezite ve diyabeti önlemek, kolesterol seviyelerini artırmak, kas kütlesini artırmak, nefes almak, kendine güven ve duygusal istikrarı artırmak, teşvik edin, cinsel tatmini ve daha sonra açıklayacağım diğerlerini arttırın.

Atletizm, yarışlara, atlayışlara, atmalara, karma etkinliklere ve yürüyüşlere ayrılmış birçok disiplini içeren bir spordur. Bütün bu aktiviteler yüksek aerobik egzersiz ile karakterize edilir.

Aerobik aktiviteler, sağlık yararına en fazla yararlanan fiziksel aktivite uygulamaları olarak kabul edilir.

Birçok çalışma, bu egzersizlerin insanların hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmaya odaklanmıştır.

Bu anlamda, atletizm, organizmanın fiziksel durumuna ve bunu yapan kişinin psikolojik işleyişine en büyük yararı sağlayan spordur.

Atletizm pratiğinden elde edilen 22 fayda (12 psikolojik ve 12 fiziksel)

Fiziksel faydalar

Bedenin hareketi, insanların fiziksel durumlarına doğrudan yararlar sağlar. Aslında, vücudu iyi durumda tutmak için günlük asgari miktarda fiziksel egzersiz yapmak gerekir.

Bu anlamda, sedanter yaşam tarzı fiziksel sağlığın en büyük düşmanıdır. Atletizm ana müttefiklerden biriyken.

Genel olarak, yapılan çalışmalar tüm fiziksel aktivitenin vücudun sağlık durumunu arttırmada yararlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, aerobik egzersizler, fiziksel faydalarla daha fazla korelasyon göstermiş olan egzersizlerdir.

Bu nedenle atletizm, fiziksel zindelik üzerinde en fazla faydalı etkiyi sağlayabilecek bir spordur. Aşağıda en büyük bilimsel kanıtı gösteren on iki kısım bulunmaktadır.

1- Obeziteyi önler

Atletizm pratiği, yağ asitlerinin belirli bir fiziksel efor seviyesinin gerçekleştirilmesi için bir enerji substratı olarak kullanılmasını teşvik eder. Bu şekilde, kas glikojeni tasarrufu sağlar.

Aynı şekilde, genel metabolik aktiviteyi hem aktivitenin performansı sırasında hem de sonraki saatlerde (veya günlerde) arttırır.

Bu nedenle, atletizm antremanı otomatik olarak vücudun daha fazla enerji harcamasına, kilo kaybına ve şişmanlığın önlenmesine yardımcı olur.

Öte yandan, aerobik egzersiz, aşırı yağ rezervini de önler ve vücut yağının daha sağlıklı bir düzende dağılımını destekleyerek kilo kontrolüne katkıda bulunur.

2- Diabetes mellitusu önler

Atletizm yapıldığında vücut insülin duyarlılığını arttırır. Plazmadaki bu hormonların seviyeleri azalır ve endokrin pankreasın hayatta kalma süresi uzar.

Bu şekilde, atletizm, diabetes mellitus'u önlemek ve bu hastalığın etkileriyle mücadele etmek için en iyi uygulamalardan biridir.

3- Kolesterol seviyesini yükseltin

Aerobik egzersizler yapmak, plazma lipoproteinlerin metabolizmasını hızlandırabilir ve trigliserit seviyelerini azaltabilir.

Öte yandan, düşük ve çok düşük yoğunluklu lipoproteinlere bağlı kolesterol seviyesini azaltarak, kolesterol seviyelerini de arttırır.

Bu nedenle atletizm, kandaki hem kolesterol hem de trigliserit seviyelerinin düzenlenmesinde en büyük yararları sağlayan sporlardan biridir.

4- Kardiyovasküler faydalar sağlar

Kardiyovasküler sistem üzerindeki etkiler, atletizm sağlığına ana yararı neden olur. Bu uygulama, belirli bir çaba için enerji gereksinimini azaltarak kalbin performansını artırır.

Kalp atış hızı ve kan basıncı daha hafif bir artış yaşar. Benzer şekilde, maksimum kardiyak çıkış değeri, sedanter koşullarda kalp atış hızını normal değerlerin üzerine çıkarmadan arttırılır.

Bu nedenle, atletizm kardiyovasküler fonksiyonu iyileştirebilir ve bu tür hastalıkların gelişimini önleyebilir.

Aynı şekilde, farklı derecelerde arteriyel hipertansiyonu olan kişilerde istirahat ve egzersiz sırasındaki kan basıncının kontrolüne katkıda bulunur.

Ek olarak, damar bölgesindeki kan kılcal damarlarının sayısını ve yoğunluğunu arttırır. Fiziksel bir çabanın yerine getirilmesi sırasında kalibreli bir artışa neden olur.

5- Kas dayanıklılığını arttırın

Kaslar atletizm antrenmanı sırasında en fazla çalışan organlardan biridir. Gerçekleşmesi, aerobik kapasiteyi ve kas hücrelerinin oksidatif sistemlerinin gücünü arttırır.

Bu faktörler organizmanın kaslarının daha iyi çalışmasını motive eder ve kişinin kas direncini arttırır.

6- Esnekliği artırın

Atletizm uygulamaları düzenli olarak kasların esnemelerine ve güçlenmelerine izin verir, esnekliklerini arttırır ve kas yaralanmalarını önler.

Aslında, birçok çalışma bu sporun optimal kas esnekliğini elde etmek için en iyi çalışmalardan biri olduğunu varsaymaktadır.

7- Solunum sistemini iyileştirir

Atletizm antrenmanı sırasında solunum hızı artar ve performansını arttırır.

Bu şekilde, akciğerler, sağlıklarını iyileştirmeye ve ilgili hastalıkları önlemeye izin veren bir gerçek olan daha yoğun bir çalışmaya alışırlar.

8- direnci artırmak

Fiziksel aktivite, her seviyede vücut direncini artırabilir. Bu anlamda atletizm pratiği solunum, kardiyovasküler ve kas direncini arttırmakta ve yorgunluğu önlemektedir.

9- Fiziksel bozulmayı önler

Atletizm pratiği sürekli vücudun birçok bölümünün daha fazla aktivasyonunu motive eder.

Aslında, çoğu organ bu fiziksel alıştırmanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunur, böylece uygulanan tüm faaliyetlerden faydalanırlar.

Bu anlamda, atletizmin genel olarak vücudun fiziksel bozulmasını önlediğini gösteren birçok çalışma vardır.

10- Bilişsel bozulmalarını önler

Atletizm yapıldığında, sadece fiziksel organların işleyişi artmaz, aynı zamanda beyin de aktivitesini arttırır.

Bu nedenle, atletizm pratiği, bilişsel bozulmaların önlenmesinde ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişmesinde önemli faktörlerden biri olarak kabul edilir.

11- Kolon ve prostat kanserine karşı koruyucu etki sağlar

Atletizmin kanser hastalıklarının gelişimindeki etkileri hakkındaki veriler yukarıda tartışılan 8 kişiden biraz daha tartışmalıdır.

Bununla birlikte, bazı araştırmalar aerobik egzersizin, karın bölgesinden kaynaklanan, bağırsak geçişini kolaylaştıran ve kabızlığı azaltan aktivitelerinden dolayı kolon kanserine karşı koruyucu bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Benzer şekilde, diğer çalışmalar, erkeklerde prostat kanserinde ve kadınlarda meme kanserinde önleyici etkilerin de artırılabileceğini göstermektedir.

12- Osteoporozu önler

Atletizm kemik yoğunluğunda bir artış ürettiğinden ve bu hastalığın başlangıcında yaşlılıkta bir gecikmeye neden olduğundan osteoporozun önlenmesinde elde edilen sonuçlar daha açıktır.

Öte yandan, bu sporun uygulaması, kemik remodelinginde yer alan işlemlerin etkinliğini arttırmaya izin verir ve yıllar içinde meydana gelen kemik aşınma oranını azaltır.

Psikolojik faydalar

Fiziksel aktivite sadece vücut için olumlu etkiler sağlamakla kalmaz, aynı zamanda psikolojik işleyiş için de oldukça faydalıdır.

Fiziksel egzersiz ile anksiyete veya depresyon gibi psikolojik değişiklikler arasında açık bir ilişki olduğunu gösteren birçok araştırma vardır.

Aslında, bugün fiziksel aktivite uygulaması, farklı psikolojik sorunların tedavisinde psikoterapötik bir araçtır.

Bununla birlikte, fiziksel egzersizin zihinsel durumdaki yararları psikopatolojilerin tedavisi ile sınırlı değildir.

Fiziksel aktivite uygulayan herkes çoğu zaman doğrudan psikolojik işlevlerinde fayda sağlar. Başlıca olanlar:

1- Aktiviteyi arttırın

Atletizmin ilk psikolojik yararı açıktır. Bu sporu uygulamak etkinliği önemli ölçüde arttırır.

Beyin düzgün çalışması için belirli bir fiziksel aktivite seviyesine ihtiyaç duyar. Aksi takdirde, duygusal ve ruh hali değişikliklerini kolayca deneyimleyebilirsiniz.

Bu şekilde, atletizm pratiği, kişinin fiziksel ve zihinsel aktivitesini arttırır, böylece durumları daha iyi genelleştirilir.

2- Kendine güveni arttırmak

Spor, kendine güven inşa etmeyi sağlayan ana faaliyetlerden biridir. Atletizm pratiği, kişinin güçlü yanlarının farkına varmasını ve özgüvenini arttırmasını sağlar.

3- Duygusal kararlılığa katkıda bulunur

Fiziksel aktivitenin psikolojik etkileri hakkındaki hipotezlerden biri, belirli nörotransmiterlerin işleyişini değiştirdiğidir.

Özellikle, beyin işlevini düzenleyen ve kişinin duygusal stabilitesine katkıda bulunan serotonin veya dopamin gibi monoaminler üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.

4- Bağımsızlığı teşvik etmek

Çocuklukta fiziksel aktiviteler uygulamasının harika bir eğitim ve sosyalleşme faydası vardır.

Özellikle, atletizmin ahlaki gelişimde, değerlerin kazanılmasında ve çocukların bağımsızlığının geliştirilmesinde önemli bir faktör olduğu gösterilmiştir.

5- Ruh halinize yarar sağlar

Aklın durumu atletizm pratiğinden en fazla yararlanabilecek psikolojik bileşenlerden biridir.

Bu sporun gerçekleştirilmesi derhal daha fazla serotonin ve endorfin salınımına neden olur. Bu iki madde doğrudan ruh haliyle ilgilidir. Yani, beyinde ne kadar fazla olursa, o kadar iyi bir zihinsel durumunuz olur.

Böylece, atletizm havayı iyileştirir ve onu sabit tutar. İnsanın ruh halini azaltabilecek faktörler bu sporun gerçekleştirilmesiyle etkili bir şekilde telafi edilebilir.

6- Pozitif vücut imajını arttırın

Atletizm, vücut şekli üzerinde doğrudan etkiler sağlar, yağ seviyelerini azaltır ve vücudun kaslarını güçlendirir.

Bununla birlikte, beden imajı üzerindeki etkileri daha ince veya atletik bir beden elde etmekle sınırlı değildir.

Atletizm vücudun düzgün işleyişi ve gerçekleştirme ve geliştirme kişisel kapasitesi hakkında doğrudan girdiler göndererek pozitif beden imajını teşvik eder.

7- Fosters kendini kontrol eder

Spor aynı zamanda duygusal bir serbest bırakma ve davranışsal düzenleme kaynağıdır. Atletizm uygulamak kişisel öz kontrolü ve duyguların odaklanmasını arttırır.

8- Cinsel tatmini arttırın

Atletizm ile cinsel tatmini ilişkilendiren veriler diğerlerinden biraz daha çelişkilidir.

Bununla birlikte, yapılan son bir ulusal anket, fiziksel aktivite uygulayan kişilerin, cinsel doyum oranlarında önemli ölçüde daha yüksek olduğunu göstermiştir.

9- Duygusal stresi azaltır.

Egzersizin fizyolojik ve psikolojik seviyelerde, semptomatik stresin azaltılması üzerindeki etkilerine dair kanıtlar vardır. Bu anlamda, etkileri, örneğin strese kardiyovasküler reaktivitenin azaltılması açısından, gevşeme ile karşılaştırılabilir.

Bu anlamda, atletizm iyi bir stres yönetimi tekniğidir ve uygulaması ajitasyon, sinirlilik veya tekrarlayan düşünceler gibi psikolojik semptomların kısa süreli olarak azaltılmasını sağlar.

10- Entelektüel işleyişe katkıda bulunur

Atletizm gibi fiziksel spor aktiviteleri benlik saygısının gelişmesine ve birçok insanın zihinsel veya fiziksel yetersizlikleri ile bütünleşmesine katkıda bulunur.

Katılımcılar için yararlılık ve kişisel tatmin duygusu kadar bir rekabet kazanmanın çoğu zaman önemli olduğu bu tür faaliyetlerin resmi organizasyonu zaten olağandır.

11- Kaygıyı azaltır

Egzersizin genellikle kaygıyı azalttığı düşünülmekle birlikte, klinik hastalarda kaygı bozukluklarını tedavi etmedeki terapötik etkinliği konusunda çok az kanıt vardır.

Genel kaygı ve basit fobilerde atletizmin daha fazla etkinliği açıklanmıştır.

Aynı şekilde, egzersiz uygulamasına, özellikle insanlar anormal bir değişime uğramış durumdaysa, uygulamadan sonraki anlarda endişe ve gerginlik durumlarında bir düşüşün eşlik ettiğine dair bazı kanıtlar vardır.

12- Yaşam kalitesini yükseltmek

Fiziksel egzersizlerin insanların refahlarını geliştirmelerine, daha enerjik hissetmelerine, günlük işlerini daha kolay tamamlamalarına ve iyi uyumasına yardımcı olmalarına katkıda bulunan genel bir anlaşma vardır.

Faydaların açıklaması, kendine güveni, kendine saygısı, kendini imajı, kendini kavramı, duygusal istikrarı veya kendini kontrol etme hissi gibi sık sık da görülür.

Tüm bu faktörler, refah duygularının denenmesine ve insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.