Beyin tümörleri: tipleri, belirtileri, nedenleri ve tedavileri

Beyin tümörleri, hem beyinde hem de omurilikte anormal doku oluşumu ile karakterize bir patoloji türüdür (Ulusal Kanser Enstitüsü, 2015). Kitle oluşturan hücrelerin anormal birikimidir (Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, 2016).

Bu tür neoplazmalar hakkındaki bilgi bedeninin son yıllarda önemli ölçüde ilerlemesine ve bu nedenle hastaların sağkalımının artmasına rağmen prognoz önemli ölçüde değişmedi. Bu nedenle tedavisinde geleneksel yaklaşımlar kullanılmaya devam etmektedir: cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve yeni ilaçların tanıtımı (Lafuente-Sánchez, 2002).

Hücreler insanlar için temel yapısal ve fonksiyonel ünitelerdir. Vücudumuz koordineli ve normalleştirilmiş bir şekilde çalıştığında, normal gelişim yolu eski veya hasar görmüş olanların yerini alan yeni hücrelerin oluşmasıdır. Bununla birlikte, hücreler de bir tümör oluşturan anormal şekilde büyümeye başlayabilir (Johns Hopkins Medicine, 2016).

Bu kontrolsüz hücre gelişimi, hücre büyümesi ve ölümünün düzenlenmesinden sorumlu olan genlerin mutasyona uğramasına veya yaralanmasına bağlıdır (Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, 2016).

Genetik düzenleyici mekanizmalar en uygun şekilde çalışmadığında, hücreler kontrol edilemez bir şekilde büyümeye ve bölünmeye başlayabilir ve böylece herhangi bir vücut bölgesindeki tümörler oluşturabilir (Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, 2016).

Bu kitleler ya da tümörler nörolojik düzeyde, hem diğer beyin ve omurilik yapıları üzerindeki baskıları ve bunun farklı alanlara yayılmasıyla hasara yol açacaktır (Johns Hopkins Medicine, 2016).

Tüm beyin ve spinal tümörler nörolojik hasara neden olacak mı?

Genel olarak, tüm tümörler, bulundukları yere bakılmaksızın, iyi huylu veya habis olarak sınıflandırılabilir (Johns Hopkins Medicine, 2016):

İyi huylu tümör

Yavaş büyüyen ve lokalize olan, diğer bölgelere yayılmayan kanserli olmayan bir hücre kütlesidir. Bu tümörü oluşturan hücreler patolojik olmayanlara benzer ve genellikle tekrar ortaya çıkmadan cerrahi olarak çıkarılır.

Beyin bölgelerine zarar verebilir ve sıkıştırabilir; hayati alanlarda bulundukları zaman, hayatı tehdit edici olabilir Johns Hopkins Medicine, 2016).

Malign tümör

Kanser hücrelerinin oluşturduğu bir kitledir, daha hızlı ve küresel olarak büyümek ve diğer alanlara yayılmak eğilimindedir. Ameliyat kullanımına ek olarak, tedavisi için kemoterapi ve radyoterapi sık görülür. Genel olarak, kötü huylu tümörler, acı çeken kişinin hayatını ciddi şekilde tehdit eder (Johns Hopkins Medicine, 2016).

İyi huylu veya kötü huylu bir tümör olmasına bakılmaksızın, beyin dokusunda büyüyen veya istila eden tüm kitleler farklı nörolojik fonksiyonlara zarar verme potansiyeline sahiptir.

Her ne kadar beyin tümörleri vücudun diğer bölgelerine yayılabilse de, çoğu malign ve iyi huylu tümörler gibi sinir dokusu arasında yayılmak zorundadır (Johns Hopkins Medicine, 2016).

Serebral ve spinal düzeydeki sonuçlar

Tipe bağlı olarak, tümörler beyin ve omurilik düzeyinde farklı olaylara neden olabilir (Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, 2016):

 • Sağlıklı hücreleri zedeleyin veya tahrip edin.
 • Zararlı veya sağlıklı hücrelerin işlevini bozar.
 • Çevreleyen dokuyu değiştirebilir veya bastırabilir.
 • Kan akışını tıkayan iltihaplanmaya, tıkanmaya, hipoksiye ve diğerlerine neden olabilirler.
 • Uyarıcı giriş veya çıkış yollarına zarar vererek nöral bilgi akışını engelleyebilir.

En sık geniş semptomatolojinin ortaya çıkmasına rağmen, beyin veya omurilik tümörünün varlığının asemptomatik olduğu durumlar da belgelenmiştir.

Beyin ve spinal tümör tipleri

Klinik ve deneysel raporlar 120'den fazla tipte beyin ve spinal tümör tanımlamıştır. Tüm bu türler, çıkış yeri ve ifadesine göre, onları oluşturan hücrelerin türüne ve / veya bulundukları yere göre sınıflandırılabilir (Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, 2016).

-Orijinin ve genişlemenin fonksiyonu

Normalde bilimsel literatürde bu tür tümörlerin kökenine ve genişlemesine bağlı olarak, birincil veya metastatik tümörlerden bahsediyoruz:

Birincil tümör

Hücreler merkezi sinir sisteminde lokalize olarak büyümeye başlar. İyi huylu veya habis olabilirler ve tercihen yetişkinlerde ortaya çıkarlar (Ulusal Nörolojik Bozukluklar Enstitüsü ve İnme, 2016). En sık görülen menenjiyom ve gliomlardır (Johns Hopkins Medicine, 2016).

Metastatik tümör

Birincil kanserli veya habis tümör, vücudun herhangi bir yerinde üretilir ve merkezi sinir sisteminin bölgelerine yayılır (Ulusal Nörolojik Bozukluklar Enstitüsü ve İnme, 2016).

Ensefalik ve medüller metastatik tümörlerin yaklaşık% 50'si, melanomlar, meme kanseri, böbrek kanseri ve nazofarinks kanseri ile sonuçlanabilmesine rağmen, akciğer kanserinin bir ürünüdür (Ulusal Kanser Enstitüsü, 2015).

Orijinal hücre tipinin fonksiyonu

Orijinal hücre tipine veya beynin veya omuriliğin bulunduğu bölgeye bağlı olarak, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde en yaygın görülen türlerden bazıları şunlardır (Ulusal Nörolojik Hastalıklar Enstitüsü, 2016):

gliomalarının

Tümörler glial hücrelerden (farklı nöronal fonksiyonları destekleyen hücreler) türetilir. Genellikle beyin yarım kürelerinde ve optik sinir, beyin sapı veya beyincik gibi diğer alanlarda ortaya çıkarlar. Hangi glial hücre tipinin etkilendiğine bağlı olarak, gliomların sınıflandırılmasını yapabiliriz:

 • Atrositomlar : astrositlerden gelişir. Bunlar merkezi sinir sistemi tümörlerinin yaklaşık% 50'sinin nedenidir. En yaygın biçimler şunlardır: anaplastik astrositom, polikistik astrositopa, glioblastoma multiforme.
 • Ependymomlar : Beyin omurilik sıvısının üretildiği ve depolandığı su kemerleri ve beyin boşlukları ile omurilik kanalını düzenleyen hücrelerden gelişirler. Genellikle iyi huyludur.

-Diğer

Görünebilecek diğer tümörler şunlardır:

kordomalar

Omurgada gelişir, genellikle doğuştandır ve hem spinal kanal hem de beyni istila edebilir.

Koroid pleksusun papillomları

Temel olarak beyin omurilik sıvısının üretimini etkiler, üretimini arttırır veya normal akışı bloke eder.

Carniofaringiomas

Genellikle beyin tabanında, hipofiz bezine yakın bölgelerde, optik sinir ve çevresindeki dokuda büyürler. Genellikle doğuştandırlar.

Nöroepitelyal desembriyoplazmik tümörler

Genellikle beynin üst yarısında gelişirler. Genellikle beningos olmasına rağmen, önemli sayıda konvülsif ataklara neden olurlar.

Germ hücre tümörleri

Belli bir organda farklılaşmak için merkezi sinir sisteminin gelişimi sırasında göçmeyen hücrelerden gelişirler. Genellikle beynin içinde, epifiz bezinin yakınında oluşacak ve diğer beyin ve omurilik bölgelerine yayılabilirler. Kaynak kökeni germ hücresinin türüne bağlı olarak teratomalar, embriyonik karsinomlar ve germinomlar bulabiliriz.

menengiomalar

Beyin ve omuriliği koruyan zarlarda, meninkslerde gelişirler. Genellikle iyi huyludurlar ve genellikle bitişik dokuları istila etmezler.

İlkel nöroektodermal tümörler

Sinir sisteminin gelişimi sırasında mevcut olan ilkel veya olgunlaşmamış hücrelerden gelişme eğilimindedirler. Düzensiz beyin ve omurilikte yayılabilir. Çok yaygın iki tür vardır:

 • Méduloblastoma : Çocukluk çağı beyin tümörlerinin% 25'inden fazlasında görülür. Genellikle beyinde üretilirler ve tüm omurilik boyunca yayılabilirler.
 • Nöroblastomlar : genellikle adrenal bezlerin üzerinde gelişir, ancak beynin ve omuriliğin diğer bölgelerinde bulunabilir.

Vasküler tümörler

Beyni ve omuriliği sağlayan kan damarlarında gelişirler.

semptomlar

Görüldüğü gibi çok çeşitli tümörler vardır, bu nedenle belirtiler tümörün konumuna bağlı olarak değişecektir. Ek olarak, büyümenin büyüklüğü ve oranı, semptomların klinik seyrini de belirleyecektir (Johns Hopkins Medicine, 2016).

En sık görülen semptomlardan bazıları şunlardır (Johns Hopkins Medicine, 2016):

 • Baş ağrısı ya da baş ağrısı.
 • Konvülsiyon bölümleri.
 • Konsantre olma ya da konuşma zorluğu
 • Kişilikteki değişiklikler
 • Davranış değişiklikleri
 • Vücudun belirli bir bölümünün veya tam bir tarafın zayıflığı veya felci.
 • İşitme kaybı
 • Görme kaybı
 • Karışıklık ve oryantasyon bozukluğu.
 • Unutkanlık ve hafıza kaybı.

Genellikle bu semptomlar, orijinin bir beyin veya spinal tümörde olmasına bağlı olarak sınıflandırılır (Ulusal Kanser Enstitüsü, 2015):

 • Beyin tümörlerinin belirtileri: kusma ile hafifletilen sabah başağrısı; nöbetler; görme, işitme veya konuşmada sorunlar veya zorluklar; iştah kaybı; tekrarlayan mide bulantısı ve kusma; kişilik, ruh hali, davranış veya konsantre olma yeteneğindeki değişiklikler; denge kaybı veya yürüme zorluğu; Zayıflık ve abartılı uyuşukluk (Ulusal Kanser Enstitüsü, 2015).
 • Medüller tümörlerin belirtileri : ekstremitelere doğru genişleyen sırt ağrısı; bağırsak alışkanlıklarında değişiklik veya idrar yapmada zorluk; bacaklarda ve kollarda zayıflık ve uyuşukluk; yürüme zorluğu (Ulusal Kanser Enstitüsü, 2015).

nedenleri

Mevcut klinik araştırmalar, birincil beyin ve spinal tümörlerin gelişiminin nedenlerini henüz bilmiyor. Araştırılan sebeplerden bazıları şunlardır: virüsler, genetik mutasyonlar, kimyasallara veya tehlikeli maddelere maruz kalma ve bağışıklık sisteminin bozuklukları (Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, 2016).

Öte yandan, alkol ve tütün tüketiminin veya farklı sağlıksız beslenme alışkanlıklarının bazı kanser türleri ile ilişkili olduğu bilinmektedir, ancak bunların hiçbirinin merkezi sinir sistemindeki primer tümörlerin varlığı ile ilgili olmadığı (Ulusal Nörolojik Enstitüsü) Bozukluklar ve İnme, 2016).

Bazı spesifik genetik nedenlerin tespit edildiği az sayıda hasta vardır: nörofibromatozis ve tübüler skleroz (Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, 2016).

Beyin veya omurilik tümörleri kimlerde görülür?

İstatistiksel tahminler, ABD'de CNS'de tümör tanısı ile yaşayan 359.000'den fazla insan olabileceğini hesaplar. Ayrıca, her yıl 195.000'den fazla yeni vaka teşhis edilmektedir (Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, 2016)

Genel olarak, beyin tümörleri spinal tümörlerden daha yaygındır. Her yaşta sunulabilirler; ancak, orta yaşlı ve genç erişkinlerde daha yaygındır (Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, 2016)

Buna rağmen, çocuklarda merkezi sinir sisteminin yaklaşık 3, 200 tümörü her yıl teşhis edilmektedir (Ulusal Nörolojik Bozukluklar Enstitüsü ve İnme, 2016).

Santral sinir sistemindeki tümörler için risk faktörleri

Bazı araştırmalar, bu tür tümörlerden muzdarip olma riskini artırabilecek bazı koşullar olduğunu göstermiştir (Cancer Support Communnity, 2016):

 • Vinil klorüre maruz bırakma.
 • Radyasyon.
 • Epsein-Barr virüsü ile enfeksiyon.
 • HIV pozitif.
 • Organ nakli
 • Birincil lenfoma SNC.

Ayrıca, bazı genetik faktörler de tanımlanmıştır (Kanser Destek Topluluğu, 2016):

 • Nörofibromatozis tip 1 veya 2.
 • Hippel-Lindau.
 • Tübüler skleroz.
 • Li-Fraumeni sendromu.
 • Turcot sendromu tip 1 ve tip 2.
 • Klinefelter sendromu.
 • Bazal hücreli karsinom sendromu.

tedaviler

Santral sinir sistemi tümörlerinin tedavisi birkaç faktöre bağlı olacaktır: büyüklük, yer, belirtiler, genel sağlık ve

 • Ameliyat.
 • Radyasyon tedavisi
 • Kemoterapi.

Bazı hastalarda bu tedavilerin bir arada kullanımı mümkündür, bazılarında ise bunlardan birinin özel kullanımı faydalıdır.

referanslar