Mikroskobun Bilim ve İnsanlık İçin Önemi

Mikroskobun bilim için önemi, on altıncı yüzyıldan beri, biyoloji, kimya veya tıp gibi bilimlerde çok daha fazla ilerlemenin mümkün olduğu bulunmuştur. Mikroskop canlı örnekleri incelemeye çalıştı ve büyümesini, endoskopi ve canlı mikroskopi gibi infravital mikroskopta teknik gelişmelerin gelişmesiyle sürdürüyor.

Mikroskobun kullanımı eğlence olarak başladı ve daha sonra bilim ve tıbbın temel aracı haline geldi. Gözlemciye daha küçük bir alan görüntüsü verir ve onsuz atomları, molekülleri, virüsleri, hücreleri, dokuları ve mikroorganizmaları görselleştirmek mümkün olmaz.

Mikroskobun temel öncülü, nesneleri ve örnekleri büyütmek için kullanımıdır. Bu değişmedi, ancak bazı gözlem türlerini yapmak için kullanılan çeşitli mikroskobik görüntüleme teknikleri sayesinde giderek daha güçlü hale geldi.

Mikroskop çeşitleri ve önemi

Mikroskobu kullanmanın amacı, sağlık, üretim süreçleri, tarım ve diğerleri düzeyinde sunulan yapıları tanımlayarak problemleri çözmektir. Mikroskop, insan gözüyle görülemeyen yapıları büyütme elekleriyle gözlemlemeye izin verir.

Bilim adamları biyolojik, fiziksel ve kimyasal maddelerin yapılarını ayrıntılı olarak gözlemlemek için araçlar kullandılar. Bu cihazlara mikroskop denir ve birkaç türe ayrılır: stereoskopik veya büyüteç, az miktarda artış.

Bileşikler, büyüteçten daha yüksek bir büyütmeye sahiptir. Yönetimi özenli ve maliyeti yüksek. Büyüteç camı üç boyutlu bir görüntü sağlar ve büyütme kapasitesi 1.5 ila 50 kezdir. Bileşik mikroskop, çift büyütmeli bir optik alettir. Amaç, gerçek bir resim çeker ve resmin çözünürlüğünü verir. Mercek, objektifte oluşturulan görüntüyü arttırır.

Bileşik mikroskobun çözünürlük gücü, insan gözüne algılanamayan görüntüleri 1000 defadan fazla görmeyi sağlar. Alan derinliği, numunenin keskinliğini kaybetmeden lensin çalışma mesafesini değiştirdi. Aşağıdaki görüntü bileşik mikroskobu göstermektedir:

Bileşik mikroskopların kullanışlılığı, Histoloji gibi alanların dokuların ve hücrelerin yapısını incelemesini sağlar. Diyagram, gözlemci tarafından görüntülenip analiz edildiğinde mikroskopik görüntülerin yapıların açıklayıcı modellerini nasıl oluşturduğunu özetlemektedir.

microscopist

Mikroskop uzmanı, mikroskop hakkındaki teorik prensipleri anlamak için eğitilmiş, gözlem anında problem çözmesine yardımcı olacak kişidir.

Mikroskobun teorisi faydalıdır çünkü ekipmanın nasıl yapıldığını, görüntüleri analiz etmek için kriterlerin neler olduğunu ve bakımın nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyar.

İnsan vücudundaki kan hücrelerinin keşfi, hücre biyolojisinde ileri çalışmalar için yolu mümkün kılmıştır. Biyolojik sistemler, mikroskoplar kullanılarak daha iyi anlaşılabilen geniş karmaşıklıklardan oluşur. Bu, bilim insanlarının yapılar ve fonksiyonlar arasındaki detaylı ilişkileri farklı çözünürlük seviyelerinde görmelerini ve analiz etmelerini sağlar.

Mikroskoplar, bakteri, maya ve kan hücrelerini gözlemlemek için Anthony Leeuwenhoek gibi bilim adamları tarafından keşfedildiğinden ve kullanılmasından bu yana gelişmeye devam etti.

mikroskopla inceleme

Mikroskopi hakkında konuşurken, bileşik ışık mikroskobu en popüler olanıdır. Ek olarak, stereo mikroskop, Yaşam Örneklerinde büyük örnekleri veya malzemeleri görmek için kullanılabilir.

Biyolojide, elektron mikroskopisi, makromolekül komplekslerinin 3B yapısının ve subnanometre çözünürlüğünün belirlenmesinde önemli bir araç haline gelmiştir. Ek olarak, kristalimsi sarmal ve ikinci boyutlu (2D) numuneleri gözlemlemek için kullanılmıştır.

Bu mikroskoplar, farklı moleküllerin biyolojik fonksiyonlarının atomik detaylarla incelenmesinde etkili olan yakın atomik çözünürlüğü elde etmek için de kullanılmıştır.

X-ışını kristalografisi gibi birkaç tekniğin bir araya gelmesiyle, mikroskopi ayrıca çeşitli makromoleküllerin kristalografik yapılarını çözmek için bir faz modeli olarak kullanılan daha fazla hassasiyet elde edebilmiştir.

Mikroskop sayesinde keşifler

Mikroskopların yaşam bilimlerindeki önemi asla abartılamaz. Kan hücrelerinin diğer mikroorganizmalar arasında keşfedilmesinden sonra, gelişmiş aletler kullanılarak başka keşifler yapıldı. Yapılan diğer keşiflerden bazıları:

  • Walther Flemming'in hücre bölünmesi (1879).
  • Hans Krebs (1937) tarafından Krebs Döngüsü.
  • Nörotransmisyon: on dokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın sonları arasında yapılan keşifler.
  • 1770'lerde Jan Ingenhousz'in fotosentezi ve hücresel solunumları.

1670'lerden bu yana birçok keşif yapılmıştır ve hastalıkların tedavisinde ve tedavilerin gelişiminde büyük ilerlemeler görmüş çeşitli çalışmalara önemli katkılar sağlamıştır. Şimdi, nasıl tedavi edileceğini daha iyi anlamak için hastalıkları ve insan vücudunda nasıl ilerlediklerini incelemek mümkün.

Birçok uygulama nedeniyle, hücre biyolojisinde kullanılan veriler, sabit hücrelerdeki temsili kantitatif olmayan gözlemlerden canlı hücrelerde yüksek verimli kantitatif verilere önemli ölçüde dönüştürülmüştür.

Ustaca icatlar sayesinde, bilim adamlarının gizli durumdan ortaya çıkardıklarının sınırı, on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda sürekli genişledi. Son olarak, 19. yüzyılın sonunda, ışığın dalga boyu şeklindeki fiziksel sınırlar, mikrokozmosun içinde daha fazla görmeyi aramayı durdurdu.

Kuantum fiziği teorileriyle yeni olanaklar ortaya çıktı: Son derece kısa dalga boylu elektron, benzeri görülmemiş bir çözünürlüğe sahip mikroskoplarda "ışık kaynağı" olarak kullanılabilir.

Elektron mikroskobunun ilk prototipi 1930'larda yapıldı. Sonraki yıllarda, gittikçe daha fazla küçük şey çalışılabilir. Virüsler tespit edildi ve bir milyona varan artışlarla atomlar bile nihayet görünür hale geldi.

Mikroskop, bilim insanlarının çalışmalarını kolaylaştırdı; sonuç olarak, hastalıkların nedenlerini ve tedavi yöntemlerini, sonuçta tarım, hayvancılık ve genel olarak sanayi için girdi üretimi sürecinde kullanılabilecek ajanların çalışmalarını keşfetti.

Mikroskobu çalıştıran kişiler, yüksek maliyetli ekipmanların kullanımı ve bakımı konusunda eğitim almış olmalıdır. Bir ürünün kârlılığına ve sağlıkta insan faaliyetlerinin gelişimine yardımcı olabilecek teknik kararlar vermek için temel bir araçtır.

Refrencias

  1. Juan’dan Joaquín’den. Alicante Üniversitesi Kurumsal Repsoitorio: Ortak Bileşik Optik Mikroskop Temelleri ve Yönetimi: rua.ua.es.
  2. Heyecan Verici Oyuncaktan Önemli Araca .. Alınan: nobelprize.org.
  3. Mikroskop Teorisi. Leyca Microsystems Inc. Amerika Birleşik Devletleri. Bio-optic.com'dan alındı.
  4. Mikroskop Altında Yaşam Bilimleri. Histoloji ve Hücre Biyolojisi. Microscopemaster.com adresinden alındı.
  5. Venezuela Merkez Üniversitesi: Mikroskop. Ciens.ucv.ve adresinden alındı.