İnsanın 16 Mizaç Türü

Doğumdan hemen hemen gözlemlenebilecek farklı mizaç türleri vardır. Mizaç, esas olarak enerji, ruh hali ve stimülasyona duyarlılık seviyesini kapsayan, her bir kişinin duygusal doğası olarak tanımlanmaktadır.

Mizaç, hayatımız boyunca süren genel ve istikrarlı bireysel özelliklerden oluşur. Yıllar içinde çok fazla gelişebilecek kişilik özellikleri vardır, ancak mizaç, deneyimlere en dirençli olanıdır.

Bebeklerle çok fazla zaman geçirirseniz veya çocuklarınız varsa, mizacın ne anlama geldiğini mutlaka anlayın. Doğumdan itibaren farklı mizaç türleri olduğunu görmüş olacaksınız.

Bazı bebekler diğerlerinden daha "taşıması zor", zorlu ya da kolay ağlıyorlar. Öte yandan, yeni durumlar karşısında diğerleri daha sakin ve daha esnektir. Bu doğumdan birkaç hafta sonra algılanır ve kişiliğin nasıl olacağının erken bir işareti olarak kabul edilir.

Kişiliğin yaşamın daha ileri aşamalarında inşa edildiğinden ve hem mizaç hem karakter ve davranıştan oluştuğundan bahsetmek önemlidir. İkincisi, yaşanılan deneyimler, nasıl eğitim aldığımız, öğrendiğimiz alışkanlıklar vb.

Karakter, ilkinin kazanıldığı ve değiştirilip kontrol edilebildiği mizaçtan farklıdır.

Mizaç nedir?

Mizaç, bir dizi özellik ile tanımlanabilir:

- Doğuştan gelir ve tanıdık bir şekilde miras alınır.

- Genetik kökenli olduğu için modifiye edilemez.

- Çevresel etkiler nedeniyle değiştirilemez.

- Biyolojik bir şey olduğundan, yeniden eğitilemez.

- İstemsiz olarak tezahür eder ve kontrolü çok zordur.

Böylece mizacın, karakter, davranış ve kişiliğin dayandığı hammadde olduğu söylenebilir. Aslında, insan kişiliğindeki varyantların% 50'sinin genetik faktörlerle tanımlandığını savunan yazarlar vardır.

Psikolojide Mizaç Türleri

Ünlü Yunan doktor Hipokrat (M.Ö 460-370) mizaç türleri çalışmasında öncüdü. Mizaç çalışması geniş bir şekilde araştırılmış ve psikoloji ve psikiyatride tanısal bir araç olarak kullanılmıştır.

Bu sınıflandırma antik mizah anlayışı ile ilişkilidir. Mizah öncesi, her insanın vücudunda bulunan sıvıları tanımlayan tıbbi bir terimden önce. Mizacımıza göre belirli sıvıların az ya da çok oranının olduğu düşünülüyordu.

Ünlü sınıflaması, ciddi psikopatolojileri olan insanlar hariç, tüm bireylerin sınıflandırılabileceği 4 çeşit mizaçtan oluşmaktadır.

Ancak, her birinin bu dört mizaç tipinden her birinin bir derecesine sahip olduğunu söylemek daha doğru görünüyor. Bir mizaçın diğerinden daha yüksek bir mizaç seviyesine sahip olan insanlar ve diğerlerinin farkın bu kadar belirgin olmadığını belirten insanlar olacaktır.

Öte yandan, mizaçların zekayla hiçbir ilişkisi olmadığı belirtilmelidir. Aksine onlar p ile ilişkili

Buna karşılık, dört mizaç türü iki kategoriye ayrılır: dışa dönüklükler ve içe dönükler. Bunlar:

Dışa dönük mizaç türleri

- Choleric mizaç: baskın ruh hali (sıvı) sarı safradır. Huzursuz, aktif, heyecan verici ve itici bireylerdir. Hırslı olma eğilimindedirler ve lider olmak için iyi kapasiteye sahiptirler. Ayrıca, kendilerinden çok emin olmaları ve hedeflerini yorulmadan sürdürmeleri ile de karakterize edilirler.

Öte yandan, başkalarının ihtiyaçlarına veya duygularına karşı çok hassas değillerdir. Baskın, kontrol edici ve saldırgan olabilirler.

- Kan mizacı: en bol bulunan mizahı kandır. Onlar başkalarının arkadaşlıklarından hoşlanan çok sosyal insanlar. Konuşkan, neşeli, yaratıcı, kaygısız ve kaygısız olduğu için göze çarpıyorlar.

Kolera hastaları gibi, çok aktif ve gergindirler. Her ne kadar daha esnek, iyimser ve uyaranlara duyarlı olsalar da.

Riski çok iyi tolere ederler ve can sıkıntısını reddederler, böylece rutini terk etme eğilimine girerler, macera ve duygu ararlar. Bu insanlar zevk ve yeni duygular aramaya eğilimlidir.

İçe dönük mizaç türleri

- Flegmatik mizaç: baskın sıvı balgamdır. Bu insanlar çok sakin ve rahat. Acele etmeden hareket etmeyi sever ve işleri yapmak için zamanlarını harcarlar. Değişiklikleri veya öngörülemeyen olayları sevmezler ve sabit bir rutini izlemeyi tercih ederler.

Ek olarak, bu bireyler yakın ilişkilerden de hoşlanırlar. Sadık ve şefkatlidirler ve sevdiklerinin şirketine çok değer verirler. Her zaman uyumu sürdürmeye ve çatışmalardan kaçınmaya aracılık ederler. Başkalarına yardım etmekte iyi hissederler.

- Melankolik mizaç: Siyah safra ile ilişkilendirildi. Onlar içe dönük ve yansıtıcı bireylerdir. Bağımsızlar ve zor ve derin konular hakkında düşünmek için büyük bir kapasiteye sahipler. Sorunlara yaratıcı çözümler kolayca tespit edebilir.

Birçoğu çok yaratıcı ve sanat, edebiyat, müzik vb. Konularda önemli görevler geliştiriyor. İç gözlem için büyük yetenekleri var.

Şeylerin en olumsuz kısımlarını görme eğilimindedirler ve dünyada meydana gelen zulüm ve trajediler için çok endişelenebilirler. Bunun nedeni, kolayca incinmiş hissedebilen çok hassas bireyler olmalarıdır.

Bu insanlar daha az sosyal, sakin, organize, ayrılmış ve ciddi. Endişe ve depresyon sıkıntısı çekerler.

Mizaç tiplerinin kombinasyonları

Belirtildiği gibi, bir insanın belirtilen mizaç türlerinden birine tam olarak uyması nadirdir. Her zamanki şey, bazılarının bir kombinasyonunu sunmaktır.

Bu nedenle mizaç türleri birliğinden oluşan başka bir sınıflandırma oluşturulmuştur: en baskın ya da birincil mizaç ve en baskın ya da ikincil mizaç.

Bu sınıflandırmaya göre, birincil mizacın adı önce görünmeli, sonra ikincil mizacın adı görünmelidir.

iyimser

- Sanguineous - Choleric: en dışa dönük mizaç türüdür. Başkalarıyla ilişki kurmayı çok seviyor ve neşeli ve mutlular. Bununla birlikte, çok fazla konuşabilirler, clueless veya düzensiz olabilirler veya farkında olmadan başkalarına zarar verebilirler.

Her zaman yeni zorluklarla yüzleşmeye ve maceralara başlamaya istekli olabilirler, ancak her zaman başladıklarını bitiremezler.

Bu insanlar genellikle iyi bir ruh hali içindedir ve liderlik becerilerine ek olarak başkalarıyla da şefkatlidir, bu yüzden sosyal ilişkileri çok iyidir. Birçok arkadaşın olması ve ilgi odağı olması olağandır.

- Kana susamış- Melankolik: bu kişiler çok duygusal olmaları ile karakterize edilir. Zihinsel durumunun sevinçten üzüntüye hızlıca salındığı sık görülür. Mükemmeliyetçiler, empatik ve sosyal insanlar.

Ancak, duyarlı, depresif ve kritik olabilirler. Başkaları tarafından kabul edilmekten endişe duyuyorlar ve başarılarının tanınmasını görmek istiyorlar. Hedeflerine ulaşacaklarından emin değillerse, adım atmaktan ve hareket etmekten korkuyorlar.

- Kanlı - Balgam: Kanın ezici doğası, bu bireylerin balgam kısmı tarafından hafifletilir. Mutlular, kaygısızlar ve büyük empatileri nedeniyle başkalarına yardım etmeyi seviyorlar.

Bu insanlar karizmatik ve kibardır ve başkalarını güldürme yeteneğine sahiptir. Ancak, disiplinleri yetersiz ve belirli işleri yapmak için ciddiyet eksikliği var.

Çok etkileyici ve büyük sosyal becerilere sahipler, ancak genellikle iş için motivasyonları yok. En çok sevdikleri şey, başkalarıyla iyi geçinmek ve şirkette zaman geçirmek.

asabi

- Colérico- Sanguíneo: ikinci en dışa dönük tiptir. Aktif, cesur ve enerjik bir insandır. İşçiler ve katılımcılar, ancak aynı zamanda dürtüsüzlükleri de onlara güçlü bir öfke uyarısı kazandırabilir.

Kendisini, sabırsız ve düşmanca davranabileceğinden emin olarak tanımlar. Önceliği, önerilen hedeflere ulaşmaktır. Başkalarını motive etme ve onları etkileme beceriniz nedeniyle büyük bir lider olabilirsiniz.

- Colérico-Melancólico: Çalışkan, kararlı, çalışkan ve titiz olmakla karakterizedir. Onlar ayrıntıya çok önem veren rekabetçi ve mükemmeliyetçi insanlardır. Kendilerinden çok talepkar olabilirler ve sonuçlarından memnun olmaları için çalışmalarına çok zaman ayırırlar.

Düşmanlıkları, alaycılıkları ve yüksek talepleri nedeniyle başkalarıyla ilişki kurmakta zorlanıyorlar. Bu bireyler başkaları üzerinde güç ve kontrol arayışı içindedirler.

Ancak, verimli ve iyi planlanmış projeler yürütmede iyidirler.

- Choleric - Flegmatic: Karşılıklı mizaçları birleştirdiğinden dolayı, bu sıklıkta değildir. Açık ve bağımsız hedefleri olan yetenekli ve düzenli insanlar. Aynı zamanda inatçı olabilirler ve hatalarını tanımakta zorlanırlar. Bunlar acılarını ve zayıflıklarını gizli tutma eğilimindedir.

Sakin kalırken ciddi sonuçları olan hızlı ve önemli kararlar vermede iyidirler. Çoğu zaman dinlenme ve iş arasında paramparça olurlar.

ağırkanlı

- Flegmatik - Sanguineous: Bunlar iyi insanlar, diplomatik ve işbirlikçi. Zaman kaybetme eğilimi göstermelerine ve disiplinsiz olmalarına rağmen güvenilir olabilirler. Genellikle yalnız, korkulu ve güvensizdirler.

İç içe geçme ve yansıtma için büyük kapasiteye sahipler, kolay tedavi ve başkalarına yardım etmeye istekli bireyler. Başkalarının tercihlerine uyma eğilimindedirler ve tanıdıkları hemen herkesle iyi geçinirler.

- Flegmatik - Choleric: en aktif içe dönük olandır. Başkalarını dinlemekte ve tavsiye etmekte çok iyidir. Sadık, sabırlı ve dürüst insanlar. Her ne kadar biraz esnek, korkutucu ve pasif olsa da.

Genellikle psikolojik olarak dengelidirler ve duygusal değildirler. Gerçekçilikle karşılaşırlar ve hedeflere en az çabayla ulaşma yeteneklerine sahiptirler.

- Flegmatik - Melankolik: Sabrı, sadeliği ve titizliği ile karakterizedir. Çok sakin, hoş ve güvenilir kişilerdir. Diğerlerinin önünde daha fazla ilgisizlik gösteren kombinasyon haline gelebilirler.

Olayları en nesnel, tarafsız ve şüpheci bir şekilde görebilirler. Ancak, biraz korkutucu, bencil, karamsar ve eleştireldirler.

melankoli

- Melankolik - Kana susamış: Başkalarıyla iyi geçiniyorlar ama güvensizler. Hassas insanlar, sanatseverler, analitik ve iyi öğrenciler.

Melankoliden daha esnek, arkadaş canlısı ve neşelidirler. Başkalarına zarar vermekten nefret ederler ve çabucak heyecanlanırlar. Ancak kriz zamanlarında çökebilir veya çökebilirler.

Ruh halleri değişkendir, çok kritik ve idealisttir. Bu büyük idealizm onları pratik yapamaz. İşleri doğru yapmayı ve zaman zaman rutinden kurtulmayı severler.

- Melankolik - Colérico: Onlar iyi liderler, çok otantik, mükemmeliyetçiler ve büyük bir inisiyatifle. Bu bireyler çok ileri gider ve büyük projeler geliştirebilir.

Örgütlü, etik ve öfkeli taraflarını kontrol altında tutuyorlar. Ancak, lütfen biraz zor, karamsar, depresif, eleştirel ve son derece titiz olabilirler.

- Melankolik - Flegmatik: Bu, en yansıtıcı kombinasyondur. Rekabet edebilirlikleri ve yetenekleri nedeniyle çok verimli insanlar. Başkalarıyla iyi geçinir, mükemmel ve düzenlidirler.

Öte yandan, esnek olmayabilirler, değişimden korkarlar ve karamsarlıkları ile kolayca kırılırlar. Biraz endişeli, kibar ve inatçı olma eğilimindedirler.

referanslar