Meksika'da İnsan Hakları Ulusal Belgeleri

Meksika'daki ulusal insan hakları belgeleri çoktur, çünkü bu ülke İnsan Hakları konusu ile ilgili birçok uluslararası anlaşmaya bağlı.

Bu belgeler arasında, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Ek Protokolü ile birlikte Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nden biri bulunabilir.

Bu belgeler sayesinde Meksika'da ölüm cezası gibi cezalar kaldırılmıştır. Basın Özgürlüğü, İnsanların Zorla Kaybolması ve İşkence ile ilgili konular da ele alındı ​​(HUMANOS, 2015).

Meksika’daki ulusal insan hakları belgelerinin bazılarında, Yabancıların Statüsü Sözleşmesi, Çekişmeli Yargı Tanınması Beyanı ve Amerika Birleşik Devletleri Zorunlu Kayıp Sözleşmesi Konvansiyonu, diğer birçok anlaşma, anlaşma ve sözleşmeler yer almaktadır.

Meksika Anayasası

Meksika'da İnsan Haklarının korunmasını güvence altına alan ana ulusal belge, Birleşik Meksika Devletlerinin Siyasi Anayasasıdır.

2011 yılında bu belgede sunulan reform sayesinde, daha önce imzalanmış olan tüm insan hakları sözleşmeleri onaylanmış ve anayasaya dahil edilmiştir (Acuerdos, 2012).

Bu nedenle, anayasanın ilk maddesinde Meksika’daki tüm kişilerin Anayasa ile tanınan İnsan Haklarından ve taraf oldukları uluslararası anlaşmalardan yararlanma hakkına sahip olmaları sağlanmıştır.

Benzer şekilde, bu hakların ihlal edildiği durumlarda sivil nüfusa koruma sağlar.

Meksika Anayasası'nın İnsan Hakları alanında neyin yer aldığı, Meksika Devleti tarafından imzalanan anlaşma ve belgelerde belirtilenlerle karşılaştırılabilir olduğu söylenebilir.

Bu nedenle Meksika'da İnsan Haklarından bahseden en eksiksiz belgenin Devlet Anayasası olduğu düşünülmektedir (CODHEY, 2017).

Bölgesel Doğaya Ait Belgeler

Meksika'daki Bölgesel İnsan Hakları Belgelerinden bazıları, aşağıdaki tabloda belirtilenleri içermektedir (United, 2006):

Evrensel Karakter Belgeleri

Meksika’daki ve İnsan Hakları konularında evrensel olarak kabul edilen Ulusal Belgelerden bazıları, aşağıdaki tabloda belirtilenleri içermektedir (Nizkor, 2017):