30 Günlük Yaşamın Kimyasal Reaksiyonları

Günlük yaşamda kimyasal reaksiyonları genel olarak bulabiliriz. Bu, bir kimyagerin abartmak için hatasız olarak verebileceği cevaptır.

Ve bu konuda hevesli olan birisinin şeyleri moleküler ya da atomik açıdan görmeye çalışacağı, her yerde reaksiyonları görmeye çalışacağı ve molekülleri sürekli olarak dönüştürdüğü.

Kimyada tecrübeli kişiler, şeyleri bu bakış açısıyla görmekten sakınamazlar, tıpkı bir fizikçinin nükleer açıdan veya biyologları hücresel açıdan görebilmesi gibi.

Yorumu haklı çıkarmak için, aşağıda günlük yaşamda mevcut olan 30 kimya örneği verdim.

Evde, mutfakta, bahçede, sokakta ve hatta kendi vücudumuzda farkedilmeyen kimyasal reaksiyonlar. Umarım bu, günlük kimya olan olağan ve rutine ışık tutacaktır.

Her gün hayatında gördüğün 30 kimyasal reaksiyon

Mutfakta Kimya

1- Çözme reaksiyonları : Tuz suda çözündüğünde, iyonik bağlar kırılarak katyon ve anyonların çözülmesi sağlanır.

NaCl → Na + + Cl-

Teknik olarak, su içinde bir sodyum klorür çözeltisi hazırlanmaktadır.

2- Faz değişiklikleri : Yemek pişirirken veya kahve veya çay hazırlarken su kaynatıldığında, sıvı su ile gazlı su arasında bir faz değişikliği meydana gelir.

H 2 O (l) → H 2 O (g)

3- Yanma reaksiyonları : gaz ocakları alev üretmek için propan kullanır.

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

4- Klor : Deterjan olarak kullanılan klor, aslında bir indirgeyici madde olan sodyum klorittir. Giysilerin lekelerine kromofor denir ve sulandırılır. Klor bu yapılara lekelerin rengini kaldırarak saldırır. Teknik olarak leke çıkarmaz ama görünmez yapar.

5 Sabun : Sabunlar ve deterjanlar, kutupsal olmayan bir alifatik zincire bağlanmış, miselleri oluşturma kabiliyetine sahip, genellikle karboksilik bir asit olan polar bir kısma sahiptir. Bu miseller kiri çevreleyebilme özelliğine sahiptir, böylece kıyafetlerden, bulaşıklardan ve vücudumuzdan çıkarılabilir.

6 - Kabartma tozu : sirke veya su gibi asitle reaksiyona girdiğinde (hafif asitlidir), karbondioksit salgılayan zayıf bir bazdır.

NaHC03 + CH3COOH → CH3COONa + H20 + CO 2

Bu bileşik, birçok antasitin aktif bileşenidir (C., 2015).

7- Orta dönem : Mutfak, yiyeceği daha lezzetli hale getirmesi, tehlikeli mikroorganizmaları öldürmesi ve daha sindirilebilir hale getirmesi için değiştiren kimyasal bir değişimdir.

Pişirme ısısı, proteinleri denatüre edebilir, içerik maddeleri arasında kimyasal reaksiyonları teşvik edebilir, şekerleri karamelize eder, vb. (Helmenstine AM, 10 Gündelik Yaşamda 10 Kimyasal Reaksiyona Örnekler).

8- Yapay tat ve renk : işlenmiş gıdaların çoğunda, kendine özgü bir tat veya renk veren ve korunmalarına yardımcı olan kimyasal maddeler bulunur.

9- Soğan için ağlayın : Soğan amino asit sülfoksit moleküllerini içerir. Soğan kesildiğinde hücre duvarları kırılır ve bu sülfoksitleri, gözlere tahriş edici olan R-SOH formülünün bir organosülfürik bileşiği olan sülfenik asitlere indirgeyen enzimlerle birlikte serbest bırakır (Reactions, 2016).

Evde kimya

10- Bataryalar : Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için elektrokimyasal veya redoks reaksiyonları kullanırlar. Spontan redoks reaksiyonları galvanik hücrelerde meydana gelirken, spontan olmayan kimyasal reaksiyonlar elektrolitik hücrelerde meydana gelir (Helmenstine, 2017).

11- LCD ekranlar : LCD ekranlı televizyonlar, kendilerini bir elektrik sinyaline göre yönlendirme ve LED ampulünün tonunu veya rengini değiştirme özelliğine sahip helisel kristal moleküller içerir. Her kristal molekülü televizyondaki bir pikseli temsil ederken, ne kadar çok molekül olursa çözünürlük o kadar yüksek olur.

12- Güzel kokan eski kitaplar : Selülozun kitapların kağıtlarından ayrışması yapraklara sarımsı bir renk verir ve vanilya kokusu verir. Kütüphanenizde güzel kokan eski kitaplarınız varsa, kitaptaki lignin veya vanilin moleküllerinden kaynaklanır.

13- İlaçlar ve ilaçlar : bazı ilaçlar belirli bir uyarıcı tarafından üretilen hormonal aktiviteyi kısmen bloke eden moleküllerdir (örneğin, gerilme veya antiepiletik ilaçlar), bazıları ise örneğin analjezikler gibi enzimatik inhibitörlerdir.

14- Şampuan : Deterjan ve sabun gibi, şampuanlar kafa derisi oluşturan misellerden yağları uzaklaştırır. Bununla ilgilenen bileşen genellikle dodesil sülfat veya sodyum loril eter sülfat veya amonyum gibi sülfatlardır.

15- Deodorantlar ve ter önleyiciler : Koltuk altlarının, ayakların ve nefeslerin kötü kokusu, apokrin bezlerinin salgıladığı ter içindeki protein ve yağları besleyen bakteriler tarafından üretilir.

Deodorantlar, triklosan adı verilen ve güçlü bir antibakteriyel ve mantar ilacı olan kimyasal bir bileşiğe sahiptir. Öte yandan ter önleyiciler, gözeneklere giren ve terlemeyi önleyen alüminyum tuzlara sahiptir.

16- Kozmetik ve makyaj : Cilde yapışan kimyasal maddeler ve pigmentlerdir. Bunlar genellikle balmumu ve yağ gibi polar olmayan bileşiklerdir.

Bahçede Kimya

17- Fotosentez : Yeşil bitkilerin kendi besinlerini ürettiği süreçtir. Bu, güneş ışığı ve diğer hammaddeler, yani karbondioksit ve su varlığında oluşur. Klorofil pigmenti, glikoza dönüşen güneş ışığının parlak enerjisini toplar (Crystal, 2017).

6CO2 + 6H20 + hn → C6H12O6 + 6O2

18- Yükseltgenme reaksiyonları : Boyanmamış demirin yüzeylerinde yavaş yavaş demirin parçalanmasına yol açan bir oksit kaplama görülür. Bu oksidasyon adı verilen kimyasal bir fenomendir.

Bu durumda, demir, su varlığında oksijenle birleşerek demir oksit oluşumuna yol açar (Gündelik Yaşamda Kimyasal Reaksiyonlar, 2016).

Fe + O 2 + H20 → Fe203. XH20

19- Organik ayrışma : organik gıdaların veya hatta canlıların bile ayrışması, nitritler, nitratlar, C02 ve su gibi basit moleküllerdeki biyokimyasal makromolekülleri bozan bakteriler tarafından üretilen oksidasyon reaksiyonlarıdır (Helmenstine, Chemical Change Example, 2017).

20- Gübreler : Topraklarda potasyum, nitratlar, fosfatlar ve sülfatlar bitkilere besin sağlamak için kullanılır ve büyüyebilirler.

21- Pestisitler : bitkileri veya bahçeleri fümigasyon yapmak için kullanılan kimyasallardır. Bunlar genellikle bitkileri tüketen bakteri veya böcekleri etkileyen nörotoksinlerdir.

Sokakta Kimya

22- Yakıtın yanması : Otomobiller motorun pistonunu hareket ettiren kontrollü patlamalar sonucu yakıt olarak benzin kullanırlar.

23- Arabalardan çıkan duman : Çok reaktif bileşikler olan serbest radikalleri üretir ve kansere neden olduklarını belirtmeden cilde veya saça zarar vererek kuru ve kırılgan hale getirir.

24- Asit yağmuru : Fabrikalar ve otomobillerin ürettiği atmosferde kükürt ve azot oksitlerin fazlası, bulutların sularında çözülür, asit yağmuru şeklinde çöken kükürtlü, sülfürik ve nitrik asit üretir.

25- Yapılar : boya ve sıva gibi evlerin yapımında kullanılan çimento ve diğer malzemeler kimya gibi ürünlerdir. Özel olarak, çimento, hızlı kireç olarak da adlandırılan kalsiyum hidroksit moleküllerinden yapılmıştır.

Vücudunuzdaki kimya

26 - Besinlerin sindirimi: Sindirim, molekülleri vücudun emebileceği ve kullanabileceği besin maddelerine bölmek için gıdalar ve asitler ile enzimler arasındaki kimyasal reaksiyonlara dayanır.

27- Aerobik solunum : Vücutta enerji üreten ana işlem aerobik glikolizdir. Burada solunum, su, karbondioksit ve ATP formundaki enerjideki glikozun (bir enerji kaynağı) parçalanmasına yardımcı olur. C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Enerji (36 ATP)

28- Anaerobik solunum : aşırı alıştırma nedeniyle, bazen bedensel hücrelerimiz oksijenden tükenir ve anaerobik olarak nefes alır. Bu laktik asit sentezine neden olur. Anaerobik solunum bazı bakteri, maya ve diğer organizmalarda gözlenir. Anaerobik solunum denklemi:

C6H12O6 → 2 C3H6O3 + Enerji (2ATP)

29- Kas hareketi : kasların gerginliği veya gevşemesi, iskelet kası proteinlerinin konformasyonel değişimlerinden kaynaklanır. Bu değişiklikler fosfosreatin sayesinde üretilir, fosfat kaybedildiğinde işlem için enerji açığa çıkar.

30- Düşünce : İyonik potansiyel farkının nöronların elektriksel uyarılarını yarattığı karmaşık bir biyokimyasal süreçtir (Ali, 2013).