Görüşme raporu nedir?

Görüşme raporu, görüşme sırasında bir bireyin verdiği tüm bilgileri içeren bir belgedir. Bilgiyi başkaları tarafından okunabilecek ve bilinmesi gereken şekilde sunmaya çalışır.

Görüşme raporu, görüşmeci ile görüşmeci arasında gerçekleşen konuşmanın parçalarını bu şekilde içerir.

Birçok görüşme raporu, görüşmelerin kaydedilmesinden türetilmiştir; bu şekilde görüşülen kişinin metin bölümlerini, görüşülen kişi hakkındaki açıklamaları ve açıklamaları, görüşmecinin belirli detaylarla ilgili görüşme veya açıklamalarını, görüşmenin gerçekleştiği yeri içerebilir., çevre, diğerleri arasında.

Genel olarak, yalnızca ana fikirler görüşme raporuna dahil edilmiştir, bu şekilde görüşme sırasında söylenen her şeyin gerçek bir çevirisi değildir, genellikle bir özet belgedir.

Bu anlamda, diyalog ya da konuşma olarak ifade edilen görüşme ile ilgili sonuçların bir özetidir.

Aynı anda bir veya birkaç kişi tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak bir görüşme raporunun yapılabileceğini not etmek önemlidir.

Genel olarak, iş ortamında hangi adayın yürütülmesi için en uygun aday olduğunu belirlemek amacıyla yaygın olarak kullanılır.

Görüşme raporunun içeriği

Bir muhabir röportaj raporu hazırladığında, gelişimi için gerekli olan bazı hususları dikkate almalıdır:

1 - Başlık

Başlık, bir görüşme raporunun başlığıdır. Görüşme sırasında ele alınan konuyu vurgulamaktadır ve bu konuda önemli bir şey içermektedir. Başlık okuyucunun ilgisini ve merakını uyandırmayı hedefliyor.

2 - Giriş

Giriş, görüşmenin temel fikir ve hedeflerinin ifade edilmesi gereken belgenin ilk parçasıdır.

Giriş niteliğindeki bir özet olarak sunulmuştur, böylece okuyucu görüşmenin neden gerçekleştiğini anlayabilir (Saal, 2017).

3 - Metin

Metin görüşme raporunun gövdesidir. Görüşme sırasında tartışılan ana konuların özlü ve yazılı olarak sunulduğu metin blokları olarak sunulur.

Muhabir, mülakatın ana fikirlerinin yer aldığı bir özet olarak sunmak için görüşmenin bu parçalarının ön seçimini yapma görevini üstlenir.

4 - Doğruluk

Doğruluk, tüm röportaj raporlarının temel bir unsurudur. Muhabir her zaman görüşülen tarafından verdiği bilgileri içermelidir.

Dürüstlük, muhabirin görüşülen tarafından belirtileni değiştirmesini önler.

Bu, muhabirin yargılamada bulunamayacağı anlamına gelmez, görüşmeci tarafından gerçekte söylenenlere dayandığında bunu daima yapabilir.

5 - Sonuç

Sonuç olarak, görüşmeci, görüşme ve ilgilenilen konu hakkında kişisel takdirini ifade eder.

Muhabirin kişisel ölçütlerini okuyucudan bağımsız olarak ifade edebileceği bir alandır (Cannon, 2017).

6 - Organizasyon

Kuruluş, görüşme raporu yazarken dikkate alınması ve saygı duyulması gereken yapıya uyar.

Bu şekilde, her zaman bir başlık, bir talimatın bulunduğu bir geliştirme kuruluşu ve sonuç olarak verilen bir kapatma olmalıdır.

Kuruluş, görüşme sırasında verilen tüm bilgileri içeren her görüşme raporunun bir diyalog olarak sunulması gerektiğini belirtir (Garrett-Hatfield, 2017).

7 - Dil

Görüşme raporundaki dil, okuyucu tarafından okunaklı ve anlaşılır olmalıdır.

Mülakattan aktarılan parçaların ve muhabirin yorumlarının bazı dönüşümlerden geçmesi ya da okuyucunun anlayabileceği şekilde yazılması gerektiği budur (Newman, 2009).

İş görüşmesi raporu

İşyerinde yapılan görüşme raporları, görüşmeci tarafından yapılan özetlerdir; böylece insan kaynakları alanı veya kuruluşların başkanları, şirket içinde mevcut pozisyonların bir kısmını almak için görüşülen kişilerin erdemlerini öğrenebilirler.

Görüşülen kişinin işi ve kişisel hayatı ile ilgili önemli bilgileri içermelidir. Bu şekilde, bir adayın bir pozisyon almaya ve belirli bir insan ekibi ile anlaşılmaya uygun olup olmadığını belirlemek mümkündür.

İşyerinde bu tür raporlar çok önemlidir, çünkü görüşmeler sırasında sık sık kimlerin kiralanacağına karar veren kişiler bulunamaz.

Bu şekilde, muhabirler patronlarına ve insan kaynakları departmanına görüşülen kişiyle tanışma imkanı verir.

Ne tür bilgiler toplanmalı

Görüşmeci, notlarını ve ses kayıtlarını, transkripsiyonuna başlamadan önce derlemelidir. Bilgi yazılmadan önce bir içindekiler tablosunda düzenlenmeli ve yapılandırılmalıdır.

Bu içindekiler içinde adayın genel bir tanımını, profilini ve mesleki tecrübesini, hobilerini, işe alınması durumunda bir değerlendirme ve tavsiyeler içermelidir.

Bilgiyi bu şekilde yöneterek, muhabir seçim sürecinin akışını kolaylaştırmaktadır.

Bunun nedeni, raporu okuyanların, adayın alakalı bilgilerine hızlıca erişebilmeleridir.

Emeksiz bilgi

İş görüşmesi raporu, görüşmecinin çalışma ortamı dışında gerçekleştirmeyi sevdiği faaliyetlerle ilgili bilgileri içermelidir.

Yürüyüş, gezi veya gönüllülük gibi aktiviteler, ankete katılanların raporda belirtilmeye değer yararlarından bazılarıdır.

Bu tür bilgilerin dahil edilmesi, görüşülen kişinin kim olduğunu anlamak için çok önemlidir, çünkü bu onların p ve rekabet derecelerinin ne olduğunu gösterir.

Genellikle rapor, sonuçta, şirketin adayın ekstra iş bilgisinin görevlerinin performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmasını nasıl beklediğini içerebilir.

Mesleki detaylar

Raporda, görüşmeci adayın mesleki deneyiminin istediği pozisyondaki görevlerin yerine getirilmesinde nasıl yararlı olabileceğini belirtmelidir.

Ayrıca, ankete katılanların şirket içindeki beklentileri ve yeni bir ortama uyum sağlamasına yardımcı olmak için önceki deneyimlerinin nasıl olacağını beklediğine ilişkin bilgiler de dahil edilmelidir (Lipscomb, 2016).

referanslar