En Yaygın 8 Mesleki Etik İkilem

Mesleki etik ikilemler, işçilerde iki etik standart arasında bir çelişkiyle karşı karşıya kaldıklarında ortaya çıkar. Bunlar, “doğru” kararın ne olduğunu belirlemede güçlük çeken durumlardır, çünkü olası herhangi bir eylem ahlaki ilkeyi ihlal etmek anlamına gelir.

Etik bir ikilem olması için, üç ilkeye dayanarak karar vermenin gerekli olduğu bir durum olmalıdır:

1-Seçilebilecek en az iki olası karar bulunmalıdır.

2-Tüm olası seçenekler etik bir ilkeye aykırı davranmayı içerir. Bu nedenle, bu ilkelerden hangisinin daha önemli veya daha fazla ağırlığa sahip olduğunu tartmak gerekir.

3-Bu vakaların çoğunda, uygun karar genellikle, etkilenenlere daha fazla yarar ya da daha az zarar veren bir karardır.

Bununla birlikte, ikilemin daha karmaşık olduğu zamanlar vardır, çünkü çoğunluğa yarar sağlayacak bir seçenek yoktur. Kapsayıcı, bir veya bir başkasına fayda sağlama ikilemi ortaya çıkabilir.

Bu gibi durumlarda, sık sık "mükemmel etik ikilemlerden" bahsediyoruz, çünkü dengeyi bir veya başka bir seçeneğe doğru kaydırmaya yardımcı olacak bir faktör yoktur.

Bu çatışmalar, herhangi bir mesleğin günlük sorunlarının bir bölümünü kışkırtıyor. Tüm üniversitelerde ve şirketlerde etik kurallar olmasına rağmen, özel bir analiz gerektiren karmaşık durumların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Belki de ilgileniyorsunuz Etik ve Ahlak arasındaki farklar nelerdir?

8 Farklı mesleklerde çok sık etik ikilemler

1- Psikolojide

Psikolojideki etik ikilemler genellikle terapistlerin hastalarından aldığı bilgilerle ilgilidir.

Tüm bu bilgiler profesyonel gizlilikle korunmalıdır, ancak bu temel etik ilkeyi sorgulayan durumlar vardır.

Bu vakalardan biri, bir hasta bir problemi yasal yollarla çözmeye yardımcı olabilecek hassas bilgileri ortaya çıkardığında ortaya çıkabilir. Örneğin, yakın bir akraba veya bir tanıdık tarafından tecavüz vakası.

Bu tür bir durumla karşı karşıya kalan psikolog, profesyonel gizliliği sağlama veya saldırganı kınayan ikilemi ile karşı karşıyadır.

Psikolog, ihlallere devamlılık verilmesi anlamına gelse bile sırrı saklamalı mıdır?

2- Eğitimde

Eğitim alanında, etik ikilemler de sık sık sunulmaktadır. Bunun nedeni, öğretmenlerin öğrenciler üzerinde sahip oldukları karar verme gücü, sınıfta ele alınan konular, sınavlar ve genel eğitim sürecidir.

En sık rastlanan etik ikilemlerden biri, sınıfta hangi konulara değinileceği veya ele alınmayacağıdır. Örneğin, bazı dinler veya politik eğilimler açık seks eğitimine karşı çıkar ve aktif ancak sorumlu bir cinselliğin deneyimine odaklanır.

Bir öğretmen, örneğin kontraseptif yöntemler konusunda eğitim almaktan kaçınmalı mıdır?

3- Bilgi teknolojisinde

Bilgi çağı içerisindeki temel etik ikilemlerden biri, profesyonellerin eline geçen verilere verilmesi gereken ile ilgilidir.

Bir şirketteki bilgileri yöneten bir profesyonel için, ayrıcalıklı bilgilere erişmek mümkündür.

Bu nedenle, bu bilgilerin şirketinizin bir memurunun masumiyetini veya suçluluğunu kanıtlayabileceği durumlar vardır. Mesleki gizlilik korunmalı mı yoksa adalet arayışı ayrıcalıklı mı olmalı?

4- Biyoteknolojide

Teknolojideki mevcut gelişmeler, insan yaşamı üzerinde büyük bir manipülasyon gücüne sahip olmayı mümkün kılmaktadır.

Bu gelişmeler hastalıkların tedavisinde oldukça ümit vericidir ancak büyük etik ikilemlerden muaf değildir.

Bugün en tartışmalı ihtilaflardan biri de taşıyıcı. Tartışma, insan embriyosunu manipüle etme ve bir kadının vücudunun kullanımı için ödeme yapma gerçeğiyle ilgili.

Evlat edinme gibi başka alternatiflerin olduğunu dikkate alarak embriyoları ve insan vücudunu manipüle etmek doğru mudur?

5- Gazetecilikte

Gazetecilik, hassas bilgilere erişim, aynı zamanda kamuoyunu etkilemek için yayma gücü ile de tanımlanır.

Bu güç geniş çapta kabul görmektedir, bu nedenle şirketler ve hükümetler medyanın kendi taraflarında olmasının önemini biliyorlar.

Bu nedenle gazeteciliğin temel etik ikilemlerinden birinin deseni, yani medyayı canlı tutan reklam için ödeme yapan şirketlerle yapması gerekiyor.

Pek çok durumda, medya genellikle izini kaybetmemek için bilgi gizleme kararıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Medya varlığını tehlikeye atıyor olsa bile uzlaşmacı haberler ifşa etmeli mi?

6- Tıpta

Tıp bilimlerinde, sağlık profesyonellerinin hayatlarını kurtarmak zorunda oldukları güçten kaynaklanan sürekli etik ikilemler vardır. En güncel ikilemlerden biri kürtaj.

Kürtaj karşıtı inançları olan bir doktor, kendi hayatını kurtarmak için hamileliği durdurması gereken bir kadınla karşılaşırsa zor bir kararla karşı karşıya kalabilir. İnançlarının üzerinde bile kürtaj yapmalı mıyım?

7- Hemşirelikte

Hemşireliğin gelişmesinde etik ikilemler de sunulmaktadır. Bu çatışmalar hasta bilgilerinin ele alınması ve profesyonellerin kendileri için geçerli olan tedaviler üzerindeki sorumluluğuyla ilgilidir.

Buna bir örnek, hastalar hayatlarını bile kurtarabilecek tedavileri almaya karşı çıktığında ortaya çıkar.

Bu, kan transfüzyonuna karşı çıkan bazı dinlerin uygulayıcıları için geçerlidir. Bir kişi inançları üzerinde bile tedavi görmeye zorlanabilir mi?

8- İşletmede

Şirketlerin yönetiminde, çalışanların emek haklarıyla, müşterilerin bilgisiyle ve ürün veya hizmetlerin tanıtımıyla ilgili etik ikilemler sunulur.

Bu etik ikilemlerden biri, bir gıda ürün grubunun tamamını bozan üretimde kazalar meydana geldiğinde ortaya çıkar.

Hatayı duyurmak ve ürünü toplamak, şirket için çok büyük bir ekonomik kayıp anlamına gelebilir, ancak bunun insan sağlığına zarar verebileceğini ilan etmek değildir.

Kaza, tüketicilerin sağlığına zarar verse bile gizlenmeli midir?