Hareketi Anlamak İçin 8 Gerçekçilik Tema

Gerçekçiliğin temaları temel olarak sanatçıya ve onun bağlamına çok yakın olmakla karakterizedir. 1840-1880 yılları arasında doğan bu hareket, zamanın romantik fikirlerini reddetmek ve gerçekliği mümkün olan en nesnel şekilde temsil etmek istemiştir.

Realizm Fransa'da Aydınlanma ve Endüstri Devrimi çerçevesinde ortaya çıkıyor. Gerçekçilik çalışmalarının ana kahramanları, her ikisi de günlük bağlamda temsil edilen erkekler ve kadınlardı; ve doğa, sanatçılar tarafından gözlemlendiği şekilde temsil edilir.

Gerçekçiliğin ana temsilcileri arasında ressamlar Gustave Coubert ve Honoré Daumier, yazarlar Gustave Flaubert ve Charles Dickens veya heykeltraşlar Ponciano Ponzano ve Jean-Baptiste Carpeaux'dur.

Gerçekçilikle ilgili en alakalı konular

1- Zamanın gerçekliğine vurgu

Romantizme karşı bir unsur olarak, realitenin sergilenmesi gerçekliğin temel bir trendiydi. Sanatçılar ondan kaçmak yerine gerçeklikle yüzleşmeye kararlıydı.

Romantizm gerçeğinin romantik ve idealize vizyonu göz önüne alındığında, realizm kendisini en gerçek şekilde ifade etmeye vurgu yaptı.

Edebiyat ve tiyatroda sanatçılar tarafından yakın ve bilinen gerçek olayların temsiline daha fazla önem verilmiştir.

Gerçekçilikte ele alınan meselelerin mutlaka gerçekleşmemesi gerekiyordu, ancak zaman bağlamında meydana gelebilecek durumlara veya güvenilir unsurlara atıfta bulunmaya çalıştılar.

2- fantastik düşmüş

Fantezi temaları arka plana geçti. Gerçekçilik sanatçıları yakın karakterlere, güvenilir durumlara ve gerçeği şekillendirmeye, bazen de en kaba şekilde ilgilendiler.

Bu nedenle, gerçekçilik sanatının eserleri dini ve mitolojik unsurlara odaklanmayı bıraktı.

Bunun yerine insan ve gerçekliğine odaklandılar. Belirli bir gerçeklikle ilgili kişisel yorumlar bir yana bırakıldı ve bu gerçeği mümkün olduğu kadar sadık bir şekilde ifade etmeye çalıştık.

3- Sosyal eleştiri

Gerçekçilik, zamanın sosyal yapısındaki önemli değişiklikler çerçevesinde doğdu. Bu dönemin tipik sanat eserleri, yaşam koşullarını göstermek amacıyla daha çok orta sınıfa ve proletaryaya odaklanır.

Amaç, o dönemde var olan sosyal farklılıkları kaydetmekti. Farklı sanatsal ifadeleri temsil eden sanatçılar bu tarihsel anın kronikleri oldular.

On dokuzuncu yüzyılın ortalarında, gerçekçiliğin doğduğu çağ, demokratik alanlar yaratmaya çalışan ilerici niyetlerle çeşitli reformlar yapıldı.

Pozitivist düşüncelerin patlaması var ve işçiler haklarını talep etmenin yollarını aramaya başladı.

Bu bağlamda, gerçekçilik sanatının eserleri, daha az ayrıcalıklı sınıflara taleplerini aramaya daha fazla önem vermenin aracı oldu.

Belki de 7 Temsilciliğin Gerçek Şiirleri Çok Temsilcisi ile ilgileniyorsunuz.

4- Gündelik hayatın karakterleri

Sanat eserlerinin karakterleri artık mitolojik, fantastik karakterler, idealize edilmiş kahramanlar veya ilahi temsiller değildi.

Gerçekçilik sanat eserlerinin yeni kahramanları insan ve onun gerçek bağlamı ve doğasıydı.

Burjuva sınıfı, gerçekçilik sanatında oldukça tasvir edildi. Amaç, gerçeğe büyük önem vererek onu temsil etmekti: hem güzel hem de neşeli yönlerin yanı sıra kritik endişe veya sorun anları da gösterildi.

İşçi sınıfı da yaygın olarak temsil edildi. Çalışma koşullarını, günlük hayatlarının mutsuzluğunu, haklarını talep etme arzusunu, yönetici sınıflar tarafından sık sık kısaltıldı.

5- Sosyal niyet

Öncelikle, zamanın orta ve çalışma sınıflarının özelliklerini ve koşullarını yansıtan gerçekçilik, bugüne kadar arka planda kalan bir realitenin ifadesinde önemli bir rol oynadı.

Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısının özel çerçevesi, sanatların belirli bir toplumsal anlama sahip olması için ideal ortamdı.

Güzellik, güzellik için en önemli şey değildi: asıl fikir, zaman içinde toplumsal etkilerle ve gerçek etki ile faydalı bir sanat üretmekti.

6- Entegre burjuvazi ve ardından küçümsendi

Burjuva sınıfının ortaya çıkması, önceden belirlenmiş toplumsal düzenin kırılmasının bir sonucu olarak geldi. Burjuvazi, pozitivist düşüncelerin yönlendirdiği bir devrim çerçevesinde, egemen sosyal sınıf oldu.

Burjuva sınıfının yükselişine sanayileşme, ekonomik büyüme ve proleter sınıfının ortaya çıkması eşlik ediyor.

Başlangıçta, burjuva sınıfı sık sık, anın yeni baskın sınıfı olarak görülen gerçekçilik içinde temsil edildi. Fakat iktidarı alırken, talep taleplerinden uzaklaşır ve baskıcı bir sınıf haline gelir.

İşçi sınıfının ortaya çıkması ve bariz bir biçimde yaşama koşullarının ortaya çıkmasıyla, Realizm sanatçıları dikkatlerini, proletarya için elverişli olmayan koşullara itiraz eden burjuva sınıfına yönelik güçlü bir eleştiriyi temsil eden bu duruma odaklandı.

7- Şimdiki Vurgu

Geçmişin idealleşmesi romantizmin bir parçasıdır. Bu kavramın aksine, realizm, günümüze, gerçek olana, somut, sanatçıların kendileri tarafından neyin gözlemlenip neyin anlaşılabileceğine odaklanmaya çalıştı.

Bu nedenle gerçekçilik temalarının sanatçıya yakın durumlarla ilgisi var. Hedefi vurgulamayı amaçlamaktadır ve geçmiş, sanatçı tarafından kendi gözleminden sayılabilecek unsurların bir parçası değildir.

8- Ayrıntılı açıklama

Durumların ve insanların en gerçekçi versiyonunun ifadesi, gerçekçilik sanatçılarının detaylara odaklanmasına yol açtı.

Resim, heykel, edebiyat, mimarlık gibi her türlü sanatsal anlatım, insanları, durumları ve bağlamları en detaylı şekilde betimleme çabalarına odaklandı.

Bu nedenle, örneğin, tüm öğelerin ayrıntılandırıldığı doğa veya vücudun özelliklerinin kusursuz bir şekilde tanımlandığı insan heykelleri hakkındaki resimleri gözlemleyebilirsiniz.