Etik Bakış Açısı Nedir?

Etik perspektif, insanların hayata, durumlara veya konumlarına bakma biçimlerinin doğru olduğunu düşündükleridir.

Etik bakış açısı ile iyi ve kötünün doğru kavramlarını tanımlar ve farklılaştırır, sistematik düşünen problemleri tanımlamaya yardımcı olur, karar verebilmek için gerçekleri farklı bakış açılarından görmeyi sağlar.

Etik etüdünün amacı, doğru yaşamanın nasıl olduğu, alınan kararların çevreyi nasıl etkilediği, çevremizdeki her şeyi nasıl etkilediği ile ilgilidir.

Etik bakış açısı yaşam boyunca edinilir ve iyi olan (erdem) veya kötü (kötü) tanımını tanımlayan alışkanlık ile ilgilidir.

Ana etik bakış açıları

Temel etik bakış açıları, yaşam sorularına verilen cevaplara ve doğru olduğuna inanılan etik pozisyona göre sınıflandırılabilir.

Borcun etik perspektifi (veya Deontolojik Etik)

Yükümlülüğün etik perspektifi, neyin doğru neyin yanlış olduğu ile ilgili önceden belirlenmiş bir kurallar setine dayanarak ne olması gerektiği ile ilgilidir.

Ahlaki bir eylem rotasını tanımlayan ve iyiyle kötülük arasında bir çizgi oluşturan görev olmak bir görevdir. Asıl üsteli, 1889'da Deontoloji ya da Ahlak Bilimi başlıklı çalışmalarında Jeremy Bentham'dı.

Bu perspektife göre, bireyler doğru olduğuna inandıkları normlara sadık olmalı, kişisel değerlerle tutarlı olma ihtiyacını dayatacaktır.

Karakterin etik perspektifi veya Erdem Etiği

Her insanın karakterini vurgulayan etik düşüncenin ve aldığı kararların baskın unsuru olarak vurgulayan, her zaman insanlığın ilerlemesi ve gelişmesi için yeterli olduğunu düşündüğü idealleri ifade eden etik perspektifidir.

Karakterin etik perspektifinde karar verirken kişi daha fazla, erdemleri, karakteri ve ahlakı göze çarpmaktadır.

Erdemin etik perspektifi, Platon ve Aristoteles'in eserlerinde eski Yunan felsefesinde mevcuttur.

Sonuçların veya bakış açısının etik perspektifi

Ahlaken doğru olanın toplum için yararına dayandığı etik perspektifi, her zaman dünya için mümkün olan en fazla refahı sağlayacak şekilde davranmayı önerir. Faydacılığın yaratıcısı Jeremy Bentham'dı.

İnsan refahının en üst seviyeye çıkarılması gerektiğine karar verir, etik olarak doğru seçim, en fazla sayıda insan için daha fazla mutluluk ve daha az mutsuzluk yaratan seçimdir.

Etik bakış açısının önemi

Etik bakış açıları çok önemlidir, çünkü bunlar bir yaşam disiplini olarak kataloglanmaya başladıkları için, onları ahlâk, hakikat, fayda ve adalet ilkeleriyle ilgili oldukları için daima yaşamın her alanına uygulamaya çalışmalısınız.