Dilin Duygu Yükü Nedir?

Dilin duygusal yükü, her kelimenin duygusal etkisini ifade eder. Sonuç olarak, insanlarda hem olumlu hem de olumsuz reaksiyonlara neden olabilirler.

Dilin duygusal yüküyle, söylem veya yazılı içeriğin ele alındığı insanların duyguları etkilenebilir.

Sözlerin, değinme ve bahsetme değerine etkisi vardır. Bu nedenle, aynı anlama sahip olan bazı kelimeler, sahip oldukları duygusal yük ile farklılaşmaktadır.

Örneğin, evini temizlemekten sorumlu olan bayandan bahseden bir kişi ona “hizmetçi” diyorsa, onu nasıl değersizleştirdiğini hemen görebilirsiniz.

Bu, “hizmetçi” ya da “temizleyen kadın” diyorsa gerçekleşmez, çünkü bu şekilde ona değer verdiği ve saygı duyduğu görülür.

Bu, her bir kelimenin bilişsel anlamdan farklı duygusal bir anlamı olduğunu gösterir. Bu yüzden bazı kelimeleri kullanırken dikkatli olmalısınız.

Dilin duygusal yükü

Dil, insanın yazı, konuşma veya işaret dili kullanarak fikirlerini ve duygularını iletebildiği kodlar sistemidir.

Bu anlamda, her insan ne hissettiğini ifade edebilmek ya da başkalarına belli bir duygu hissetmesini sağlamak için doğru kelimeleri seçer.

Yukarıda belirtilenlere göre, dilin duygularla iç içe olduğu açıktır. Bu nedenle, bazı kelimelerin nasıl hoş veya nahoş tepkiler verdiğini anlamaya izin veren dil olarak tanımlanan duygusal duygusal yükünden söz edilir.

Genellikle dilin duygusal yükü genelleştirilmiş bir etkiye sahiptir. Bu, kelimeler bir grup insanda (bir kilisenin, topluluğun veya bir ülkenin tüm sakinlerinin üyeleri) aynı duygusal etkiyi ürettiği zaman olur.

Bununla birlikte, bazen duygusal yük bir kişiden diğerine değişebilir. Bu yüzden, bazen bir şarkıyı dinlerken ağlayan insanlar gözlemlenirken, diğerleri değil. Bu olur çünkü hepsinde aynı duyguları üretmez.

Dilin duygusal yüküne örnekler

Örnek A

" Yarın öğleden sonra bir grup iş arkadaşı, birinin abidesini kutlamak için abur cubur yemeye (aynı zamanda abur cubur da denir) gidecek. Sonra bir çöplükte tost gidecek . "

Bu örnekte, eylemi değersizleştiren kelimelerin nasıl kullanıldığını gözlemliyoruz. Dinleyicinin bu toplantının ne olacağına dair zihinsel bir imajı haline getirilmesi.

"Abur cubur" ifadesini kullanmak, yenileceğini düşünmenizi sağlar, eski bir şey olacak, bir miktar atık veya kötü durumda olan yiyecek. Öte yandan, "hovel" kelimesini kullanırken hemen biri çirkin veya kötü görünümlü bir yer olduğunu düşünüyor.

Örnek B

" Yarın öğleden sonra bir grup iş arkadaşı, birinin yükselişini kutlamak için hamburger yiyecek. Sonra bir meyhanede içmeye gidecekler. "

Burada, ifadenin nasıl değiştiğini görüyoruz, çünkü kelimeler aynı anlama gelen ancak farklı bir duygusal yüke sahip olan kelimeler kullanıldı (bu olumlu durumda).

Şimdi yenilecek şeyin bir tür atık olduğu düşünülmüyor, bunun yerine ne tür bir yemek olacağı düşünülmedi.

Adı aşağılayıcı olmadığından "tasca" kelimesini kullanırken aynı şey olur.

Farklı bir duygusal yüke sahip eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlılar, benzer bir anlamsal yüke sahip iki terimdir. Yani, aynı anlama ya da en azından benzer bir anlama sahipler. Bu nedenle, içeriğe bağlı olarak değiştirilebilirler.

Şimdi, eşanlamlı olma gerçeği, aynı duygusal yüke sahip oldukları anlamına gelmez. Söylemeye olumsuz, olumlu ve tarafsız etkiler veren eşanlamlılar vardır; her şey hangi kelimenin kullanıldığına bağlıdır.

Bu nedenle, kullanılacak kelimelerin doğru seçilmesi gerekir. Tüm mesajın istenen duygusal yüke sahip olmasını sağlamak amacıyla.

Farklı duygusal yüke sahip eşanlamlılar ve eş anlamlı olarak kullanılan kelimelere örnekler

- Hizmetçi ve hizmetçi

Her iki kelime de, örneğin, ev temizliği, yemek hazırlama, çamaşır yıkamak ve diğerlerinin yanı sıra, ev görevleriyle başlarına yardım etmekten sorumlu olan kişiyi ifade eder.

Bununla birlikte, hizmetçi kelimesi kullanıldığında, bu kişinin yaptığı şeyin çok az değeri olduğunu ifade etmek istenmektedir, çünkü bu kelime aşağılayıcıdır.

Psikiyatrik ve küçülen

Psikiyatrik ve küçülen, zihinsel hastalığı olan insanlara hizmet etmekten sorumlu olan bir kurumu ifade eden iki kelimedir (psikoz, depresyon, diğerleri arasında).

Sadece "psikiyatrik" kelimesi kullanıldığında, o kurumda tedavi görenlere saygı gösterir. "Locos" kelimesi kullanıldığında böyle bir şey olmaz.

Duyarlı ve telaşlı

Hassas ve telaşlı kelimelerin anlamlarından biri, her şeyi önemseyen ve kolayca kırılmaya yatkın bir kişiyi ifade eder.

Ancak, her iki kelimenin de farklı bir duygusal yükü vardır. Bazı insanlar için telaşlı söz saldırgan.

Akıllı ve serebrito (eşanlamlı değil ama bu şekilde)

Zekâ, bireyin anlama problemlerini ortaya koyma ve çözme kabiliyeti olarak tanımlanan bir sıfattır. Çoğu zaman, bir alay veya oyun şekli olarak, akıllı yerine serebrito kelimesi kullanılır.

Bu anlamda, cerebrito kelimesinin insanlar üzerinde olumsuz ve olumlu bir etkisi olabilir. Her şey kimin söylediğine ve nasıl söylediğine bağlı.

Olumlu bir etki örneği, bir arkadaşınızın size beyni söylediğinde, başkalarının çözemediği bir matematik problemini çözebileceğiniz zamandır. Orada kelime kişiyi övmek amacıyla joküler olarak kullanılır.

Ancak, kelime kıskanç bir kişi tarafından kıskançlıkla söylenirse, olumsuz bir yükü vardır.

Diğer örnekler:

-Adulator ve botları yalıyor.

-Bebek ve.

- Kötü ve sefil.

- Boşta ve tembel.

İlki nötr duygusal yüke sahipken ikincisi aşağılayıcı kelimeler ve ifadelerdir (duygusal olarak negatifler).