Trapez Prizma: Özellikleri ve Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Bir yamuk prizma, yer alan poligonların yamuklar olacağı bir prizmadır. Prizmanın tanımı, iki eşit çokgen tarafından oluşturulmuş ve birbirlerine paralel olacak şekilde geometrik bir yapıdır ve yüzlerinin geri kalanı paralelkenarlardır.

Bir prizma, yalnızca çokgenin kenar sayısına değil, çokgenin kendisine bağlı olan farklı biçimlerde olabilir.

Eğer bir prizmada yer alan poligonlar kareler ise, o zaman bu her iki poligonda aynı sayıda taraf olmasına rağmen, elmasları içeren bir prizmadan farklıdır. Bu nedenle, hangi dörtgenin dahil olduğuna bağlı.

Trapez Prizmasının Özellikleri

Bir trapez prizmanın özelliklerini görmek için nasıl çizildiğini, daha sonra tabanın hangi özellikleri karşıladığını, yüzeyin alanını ve son olarak hacminin nasıl hesaplandığını bilerek başlamalıyız.

1- Yamuk prizma çizme

Çizmek için önce yamuğun ne olduğunu tanımlamak gerekir.

Bir yamuk, dört tarafı (dörtgen) olan düzensiz bir çokgendir, öyle ki taban olarak adlandırılan sadece iki paralel kenarı vardır ve tabanları arasındaki mesafeye yükseklik denir.

Düz yamuk prizma çizmek için bir yamuk çizerek başlayın. Daha sonra, dikey bir uzunluktaki "h" uzunluğu her köşeden yansıtılır ve son olarak başka bir yamuk çizilir, böylece köşeleri daha önce çizilen çizgilerin uçlarına denk gelir.

Aynı zamanda, bir önceki binaya benzeyen eğik bir yamuk prizma olabilir, sadece dört çizgiyi birbirine paralel çizmek zorundasınız.

2- Bir trapezin özellikleri

Daha önce de belirtildiği gibi, prizmanın şekli çokgene bağlıdır. Özel bir trapez durumunda, üç farklı tipte taban bulabiliriz:

-Trapecio dikdörtgen : yanlarından biri paralel yanlara dik olacak şekilde ya da basitçe dik açılı olacak şekilde yamuk.

- ikizkenar yamuk : paralel olmayan kenarları aynı uzunlukta olacak şekilde yamuktur.

Yamuk Ölçeği : ikizkenar ya da dikdörtgen olmayan yamuk; dört tarafı farklı uzunluklardadır.

Kullanılan yamuğun tipine göre görülebileceği gibi farklı bir prizma elde edilecektir.

3- Yüzeyin alanı

Bir trapez prizmanın yüzey alanını hesaplamak için, yamuk alanını ve ilgili her bir paralelkenarın alanını bilmemiz gerekir.

Önceki resimde gösterildiği gibi, alan iki yamuk ve dört farklı paralelkenar içerir.

Bir yamuğun alanı T = (b1 + b2) xa / 2 ve paralelogramların alanları P1 = hxb1, P2 = hxb2, P3 = hxd1 ve P4 = hxd2'dir, burada "b1" ve "b2" yamuğun tabanları, "d1" ve "d2", paralel olmayan tarafların, "a", yamuğun yüksekliği ve prizmanın yüksekliği "h" dir.

Bu nedenle, yamuk bir prizmanın yüzey alanı A = 2T + P1 + P2 + P3 + P4'tür.

4- Cilt

Bir prizmanın hacmi V = (çokgenin alanı) x (yükseklik) olarak tanımlandığı için, yamuk bir prizmanın hacminin V = Txh olduğu sonucuna varılabilir.

5- Uygulamalar

Trapez prizma şeklindeki en yaygın nesnelerden biri altın külçe veya motosiklet yarışlarında kullanılan rampalardır.