Büyük Toprak Kirliliğinin 3 Sebep ve Sonuçları

Toprak kirliliğinin sebeplerini ve sonuçlarını bilmek, bu fenomeni anlamak ve azaltmak için gereklidir. Bu kirlilik, insan hayatı, ekosistemler ve genel olarak çevre için en ciddi tehditlerden birini temsil etmektedir.

Toprağın kirlenmesine neden olan doğal süreçler ve olaylar vardır; bununla birlikte, çoğu zaman bunun antropojenik faaliyetlerin, yani insan müdahalesinin sonucudur.

Toprak kirleticiler organik ve inorganik olarak sınıflandırılmıştır. Organik maddeler, petrol, aromatik hidrokarbonlar, deterjanlar ve böcek ilaçları gibi karbon bazlı olanlardır.

İnorganiklerin bileşimlerinde karbon yoktur. Nitratlar, fosfatlar, asitler, radyoaktif maddeler ve sözde ağır metallerdir (kurşun, kadmiyum ve krom).

Toprak kirlenmesinin en önemli 3 nedeni

1- Endüstriyel ve madencilik faaliyeti

Endüstrilerden ve madencilikten kaynaklanan atığın kaldırılması, parçalanması zor olan kimyasal maddelerin zeminlerini yükler.

Atık yağ, benzin, dizel ve deterjanlar bunların imha edilmesi için bir prosedür uygular. Nakliye konteynırlarında depolama tesislerine aktarılmalıdır.

Atık taşıma işlemi başarısız olduğunda, kaçaklar meydana gelir ve bunlar çok yüksek konsantrasyonlarda zemine dökülerek kirliliğe neden olur.

2- Tarımsal faaliyet

Tarımda kullanılan pestisitler ve gübreler, parçalanamayan çok miktarda kimyasal ürün içermektedir.

Bu ürünler yavaş yavaş topraklara sızarak bileşimlerini etkiler.

3- Biyolojik atık ve evsel atık

İnsan biyolojik atıkları (idrar ve dışkı) düzenli olarak depolama alanlarına akan sistemin kanalizasyon şebekesinde taşınır.

Bu atıklar kimyasallar ve toksinlerle doludur, bu yüzden suyu kirletir, toprağa süzerek toprak kirlenmesine neden olurlar.

Aynı şekilde, evlerin yaşamını boşa harcadıkları ve çöpleri zehirli elementlerle dolduracak ve dolduracak olan çöplüklere verecekleri de olur.

Toprak kirliliğinin en ciddi 3 sonucu

1- Ekolojik değişiklikler

Toprağa dökülen veya süzülen kimyasal ürünler, toksinler ve bakteriler, bileşimlerinde yapısal değişikliklere neden olarak doğurganlıklarını ve verim potansiyellerini azaltır. Bu, tüm sistemlerin ekolojik dengelerini etkiler.

Ekinler ve bitkiler, insanlara ve hayvanlara aktarılan ve sarhoşluklara neden olan kirlenmeleri emer, genetiklerinde ve sağlıklarında ciddi hasara neden olur.

2- Su kirliliği

Kirletici maddeler toprağa filtrelendiğinde veya döküldüğünde, derelere, nehirlere, göllere, denizlere ve okyanuslara ulaşırlar.

Bu su bitkileri ve hayvan türlerinin ölümüyle sonuçlanır. Aynı zamanda insan türünü de etkiler çünkü hayati sıvı içilemez hale gelir.

Aynı şekilde, yerdeki kirletici maddelerin yağmurun etkisiyle su kaynaklarına doğru sürüklenmesi de olur.

3- Hava kirliliği

Çöp depolama alanlarına çöpün ayrışmasından kaynaklanan zehirli maddelerle kirlenmiş topraklar, çevreye kirletici gazların atılmasına neden olur.

Sanayileşme ve kentsel gelişme sonucunda toprak kirliliği kollektifi uyaran bir konudur. Bu nedenle, tüm eylemler bu ana odakların sıkı kontrolünü hedeflemelidir.