Batılılaşmanın Etkisi: 5 Küresel Sonuç

Batılılaşmanın günümüzdeki dünyaya etkisi, Avrupa kıtalaşması sürecinin on altıncı yüzyıldan itibaren gerçekleştiği Amerika kıtası, Afrika, Asya ve Okyanusya ülkelerinin yaşamının çeşitli yönlerinde görülebilir.

Avrupalılaşma, Avrupa-Amerikanlaşma veya Amerikanlaşma olarak da adlandırılan, dünyadaki Batılılaşma süreci, Batılı olmayan toplumlarda Batı ülkelerinin etkisi altında olan ya da etkisi altında olan kültürel özümsemedir.

Batılılaşmanın etkisi ya da sonuçları kültür, dil, etnik köken, din, ekonomi, mimarlık, edebiyat, politika, gelenek ve değerlerde belirgindir.

Batılılaşma sürecinin en önemli beş küresel sonucu aşağıdadır.

1) Kültürel

Batılılaşma sürecinin bir ifadesi olarak sömürgecilik ve neo-sömürgecilik, Amerika ve Okyanusya'daki yerli halkların kültürel düzenlerinde ve daha az oranda Afrika ve Asya'da güçlü bir değişime neden oldu.

Bu süreç barışçıl ve doğal bir şekilde gerçekleştirilmedi, ancak Amerikan örneğinde yerli maden sömürüsünü ve bulunan maden kaynaklarının (altın, gümüş, inciler, elmaslar vb.) Kullanımını kolaylaştırmak zorunda kaldı.

Öte yandan, Çin ve Kamboçya'daki Fransız kolonileriyle birlikte, 19. Yüzyılın ikinci yarısında ya da İngiliz ve Portekiz sömürgeleriyle Afrika kıtasında, İncil'de, fetih sırasında Amerika'da olduğu gibi aynı etkiye sahip değillerdi.

Ancak, 1841'den 1997'ye kadar İngiliz yönetiminde olan Hong Kong örneğinde bir istisna yapılmalıdır. Bu Çin bölgesi, Asya'daki en batılı olan ülkedir.

Batılılaşma tarafından Amerika'nın yerli halklarında meydana gelen kültürel değişimler, otokton kültürünün öğelerinin terk edilmesinde veya kaybolmasında ortaya çıkmıştır.

Ayrıca gelenek ve göreneklerin, yaşam tarzlarının, kıyafetlerin, yemeklerin vs.

2) Etnik

Batılılaşmanın bir diğer önemli sonucu da Amerika ve Okyanusya'daki yanlış tanıma sürecini üreten etnik bölünme değişimi oldu.

Avrupalıların yerli ve siyah Afrikalılarla olan birliğinde yeni bir erkek ırkı doğdu.

3) Dilbilim

Batılılaşma sürecindeki belki de en çarpıcı unsur budur, çünkü fethedilen ya da sömürülen ülkelerin çoğunda dilde şiddetli bir değişiklik oldu.

Ana dilleri Latin Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Cezayir, Gabon, Tunus, Angola, Mozambik'te geri dönüşümsüz olarak İspanyolca, Portekizce, Fransızca veya İngilizce ile değiştirildi.

4) Dini

Batılılaşma sürecine eşlik eden temel dini akımlar olan Katoliklik ve Protestanlık, ilk önce yerli halklara ya da alıcı kültürlere aktarılan şeydi.

Bununla birlikte, bu süreçte senkretizm, yanlış anlama ve dini inançların asimilasyonu olarak da ortaya çıktı.

Batılılaşma sürecinde din, sürecin kendisini haklı çıkarmaya hizmet ettiğinden temeldi.

5) Ekonomik

Sürdürülebilir tarıma ve hayvancılığa dayalı yerli kolektivist üretim sistemi, merkantilizm, feodalizm ve daha sonra kapitalizm tarafından değiştirildi.

Amerika ve Afrika'daki Avrupa kolonileri, değerli metallerin (altın, gümüş) ve bakır, bronz, kalay gibi diğer metallerin ticari amaçlarla sömürülmesine tabi tutulmuştur.