Kıta Sularının Dünyada ve Meksika'da Dağılımının Önemi

Kıta sularının dünyadaki ve Meksika'daki dağılımının önemi, içme suyu olarak kullanıldığından insan ve ekonomi için vazgeçilmez niteliği ile verilmektedir.

İç sular, karadan veya yeraltından kıyı bölgelerinden uzakta bulunan kalıcı su rezervleridir. Nehirlerin ağızları ve diğer su kütleleri hariç.

Bu tür sular, sınırlı bir hacme, gezegendeki toplam suyun sadece% 3, 5'ine sahip olmaktan başka, eşit miktarda dağılmış sulara sahip bölgelerin bulunduğu ve özellikle de çok az bulunan diğer bölgelerde Meksika'da dağınıktır.

Meksika ve dünyada kıtasal suların önemi

İç sular, şehirlerdeki ve tarlalardaki yaşam için gerekli olan temiz su rezervleridir.

Nehirler, göller, sulak alanlar, taşkın arazileri, lagünler, buzullar ve iç tuzlu su sistemleri karasal sular olarak sınıflandırılır.

Kıtasal suların farklı kullanımları vardır:

Yiyecek ve ev kullanımı

Kaynaklardan ve diğer su kaynaklarından gelen su, bir içecek olarak veya mutfakta bir bileşen olarak insan yaşamı için gereklidir. Bununla beraber, banyo yaparız, yiyecekleri yıkar ve evi temizleriz.

endüstriyel

Kıtasal su kaynakları, her tür sanayi için, üretim (gıda, tekstil, vb.) Veya kimyasal olarak temeldir. Bu nedenle, endüstriler genellikle bu su birikintilerinin yakınında bulunur.

tarım

Ekinlerin sulanması ve sürülerin su temini için karasal su kaynaklarına sahip olunması esastır. Sulama suyu, uzun boru kanallarından taşınır.

Nehir taşımacılığı ve ticareti

Nehirlerin ve büyük taslak göllerinin kıtasal suları, ulaşım ve akıcı ticaret için kullanılmakta ve gelişimlerini kolaylaştırmaktadır.

turist

Aynı zamanda nehirlerde ve göllerde turistik bir cazibe merkezidir (örneğin Mexico City'deki Xochimilco kanalları).

güç

İç sular ayrıca hidroelektrik enerji üretimine de hizmet eder. Meksika'da El Caracol, El Humaya ve La Amistad gibi büyük barajlar bu su kaynakları nedeniyle faaliyet göstermektedir.

İç suların dağılımını etkileyen faktörler

hava

Atmosferik koşullar, bu tür suyun dağılımında belirleyicidir, çünkü iklim bir bölgedeki su miktarına ve bulunduğu fiziksel koşullara bağlıdır: katı (buz kütleleri), sıvı (nehirlerde veya lagünlerde) veya gaz halinde (nem, bulutlar).

Kıtasal su gaz halindeyken mineral tuzlarını kaybeder ve su buharı haline gelir.

kabartma

Kabartma bir başka belirleyici faktördür, çünkü bir yerdeki kıtasal su miktarı buna bağlıdır. Rölyefe bağlı olarak, nehirler daha uzun veya daha kısa, geniş veya dar ve güçlüdür veya yoktur.

Su nasıl dağılır?

Kıtasal su, aşağıdaki hidrolojik döngü boyunca karasal yüzey boyunca dağıtılır ve sirküle eder:

Buharlaşma. Bu fiziksel süreç, sıvı halde bulunan suyu denizlerde, göllerde, lagünlerde ve gaz akışlarında herhangi bir sıcaklığa dönüştürür.

Yoğuşmalı. Su, yeryüzünün yüzeyinden buhar şeklinde yükselir ve bulutları ve atmosferik nemi oluşturur.

Yağış. Bulutlarda damla şeklinde yoğunlaşan su, soğuduğunda ve yüzeye düştüğünde meydana gelir.

Filtrasyon. Yağmur suları topraklara nüfuz eder ve içinden süzülerek dünyayı saran kanallar veya yer altı nehirleri oluşturur.

Yüzey akışı. Hepsi sıvı suyun bir araziden aktığı veya kaydığı araçlardır. Örneğin bir dağdan ovaya.