Kent sosyolojisi: hangi çalışmalar ve özellikler

Kentsel sosyoloji, büyük popülasyonlarda ve metropol alanlarda insan etkileşimlerini inceleyen bilimdir. Temel amacı, şehir içindeki insanların yaşamlarını nasıl iyileştireceklerini keşfetmek, bunun için bulunabilecek yapıları, sorunları ve değişiklikleri araştırmaktır.

Sosyolojinin bir dalı olduğu ve dolayısıyla bir sosyal bilim olduğu için, kent sosyolojisi varsayımlarını formüle etmek için gözlem, istatistiksel çalışmalar, görüşmeler ve diğer sosyal bilgi dallarından türetilen teoriler gibi yaklaşımları kullanır.

Bu disiplin, on dokuzuncu yüzyıldan beri Max Weber ve George Simmel gibi yazarların çalışmaları ile geliştirilmiştir. Bu düşünürler, kentleşmenin insanların düşünce tarzı ve refahı üzerindeki etkileri hakkında çalışmaya ve teorikleşmeye başladı.

Daha sonra, yirminci yüzyılın başlarında, Chicago Okulu batonu aldı. Başlıca yazarları, Weber ve Simmel'in ürettiği bilgileri genişletmenin yanı sıra şehirlerin insanlar üzerindeki etkileri hakkında yeni sorular ortaya koymaya adamıştır.

Kentsel sosyoloji ne araştırıyor?

Kent sosyolojisi, kentleşme sürecinin etkilerini, yani nüfusun çoğunun kentlerde yaşayacağı olgusunu temelde incelemektedir. Nüfusun bu göçü, insanların psikolojisinde, çevrede ve ülke ekonomisinde büyük değişikliklere neden olmaktadır.

Bu süreçlerin önemi nedeniyle, kent sosyolojisi neden ve nasıl üretildikleri, etkilerinin ne olduğu ve en zararlı sonuçlarını nasıl hafifletebileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmeye odaklanmaktadır.

Kentleşme neden ve nasıl ortaya çıkıyor?

Kent sosyolojisi tarafından ortaya atılan en önemli sorulardan biri, kentsel alanlarda nüfus artışının nedenidir. Bu alanlara yapılan büyük göç, artan sayıda işçinin hizmetler ve üçüncül sektörlerle meşgul olması gibi şehir yapısında değişikliklere neden olmaktadır.

Ancak, ilk önce ne oldu: şehirlerdeki nüfus artışı veya bunlardaki konforların artması? Kent sosyologlarına göre, iki olası kentleşme gelişimi türü olabilir:

- Bir kentin, nüfusun ihtiyaçlarına göre özel olarak oluşturulduğu planlı kentleşme . Bu şehirler ekonomiye, devletin isteklerine veya estetik veya çevresel sürdürülebilirlik gibi diğer nedenlere dayanarak planlanabilir.

- Nüfusun şehir bölgesinde basitçe büyüdüğü, herhangi bir planlama yapmadan büyüyeceği şekilde organik kentleşme .

İki kentleşmenin her birinin kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardır. Örneğin, planlanan şehirler kendilerini yaşanmaz kılan bir nüfus sıkıntısı çekebilir ve organik şehirler genellikle organizasyon ve altyapı açısından sorunlara neden olabilir.

Kentleşmenin etkileri

Kentsel nüfusun büyümesi, planlı olsun veya olmasın, durdurulamaz bir olgudur. Kentlerin nüfustaki bu artış, kent sosyolojisinin incelemeye çalıştığı bir dizi sonuç (hem olumlu hem de olumsuz) getiriyor.

Olumlu sonuçlar

- Yerel halk için daha fazla iş fırsatı yaratılması.

- Çoğu durumda vatandaşların rahatlığında artış.

- Şirketlerin bölgeye göç etmesi, kentin zenginliğini arttırıyor.

- Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin arttırılması.

Bununla birlikte, başlangıçta kentsel büyümenin her şeyden önce nüfus için fayda sağlamasına rağmen, kritik bir vatandaş noktasına ulaşmak doygunluk etkisine neden olabilir.

Olumsuz sonuçlar

- Sokaklarda artan trafik ve trafik sıkışıklığı.

- Konut, enerji veya su gibi kaynakların eksikliği.

- Mevcut tüm emek için iş yetersizliği.

- Kirlilik veya suç gibi problemlerde artış.

- Kentlerin nüfusu arasındaki farklar arttıkça, ırkçılık, ayrımcılık ya da yoksulluk gibi sorunlar da ortaya çıkabilir.

Kentleşmeden kaynaklanan sorunlardan nasıl kaçınılır?

Kentlerin gelişiminin nedenlerini ve etkilerini inceledikten sonra, kent sosyolojisi de bu sürecin en kötü sonuçlarından nasıl kaçınılacağını araştırmaktan sorumludur. Bu şekilde amaç, ilerlemeyi engellemek değil, sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesi için kanalize etmektir.

Bununla birlikte, ekolojik sosyolojiden farklı olarak, kent sosyolojisi, büyük nüfus artışının kentte yaşayan insanlar üzerinde olumsuz etki yapmasının nasıl önleneceğini de incelemektedir. En yaygın olanlardan bazıları, bazen çevresel faktörlerin neden olduğu stres ve depresyondur.

özellikleri

Kentsel sosyoloji bir sosyoloji dalıdır ve bu nedenle sonuçlarını bilimsel yönteme dayandırır. Bu sosyal bilimin en önemli özelliklerinden bazıları şunlardır:

- Hem teorik hem de uygulamalı bir bilimdir.

- Doğrulanabilir verilere ve istatistik ve gözlem gibi tekrarlanabilir araştırma yöntemlerine dayanır.

- Büyük şehirlerin tipik sorunlarının nedenlerini ve bunları çözme yollarını keşfetmeyi amaçlamaktadır.

- Hem şehirlerin evrimini hem de nüfuslarını inceleyin.

- Bir şehirde yaşayan farklı gruplar arasındaki ilişkiye dikkat edin.

Kentsel ve kırsal sosyoloji arasındaki farklar

Sosyoloji tek bir çalışma alanından sorumlu değildir; Aksine, farklı konularla ilgili çeşitli dallara ayrılmıştır. En önemlilerinden ikisi kentsel ve kırsal sosyolojidir.

Bununla birlikte, sosyolojinin her iki akımı da aynı çalışma yöntemlerini ve benzer yaklaşımları paylaşsa da endişeleri farklıdır.

- Kırsal sosyoloji, kırsal alanların gelişimini ve içinde yaşayan nüfusları incelemekle ilgilenmektedir. Bu nedenle, bu toplulukların kültürü ve inançları, örgütleri ve nüfusun daha kentsel alanlara göç etmesinin nedenleri ve etkileri hakkında araştırma yaparlar.

- Aksine, kent sosyolojisi şehirlerin çalışmasına, onların gelişimine ve son yüzyıllardaki hızlı büyümelerinin yararları ve sakıncalarına odaklanmaktadır. Ayrıca, ekonomisi veya çevre üzerindeki etkisi gibi büyük nüfusların tipik sorunlarını da incelemektedir.