Sağlığınız için Esrar Tütün İçmek Kötü mü?

Ürettiği olumsuz etkiler nedeniyle marihuana içmenin sağlık açısından kötü olduğu söylenebilir: bilişsel bozukluklar, uyku bozuklukları, kardiyovasküler problemler, endokrin problemler, solunum güçlüğü ve gastrointestinal problemler.

Esrar, çok çeşitli toplumlarda en fazla tartışmaya neden olan ilaçlardan biridir. Yasadışı bir ilaç olarak görülmesine rağmen, kullanımını savunanlar ve bu maddeyi tüketmenin sağlığa zararlı olmadığını iddia edenler var.

Aslında, bu ilaç, tütün gibi diğer yasal maddelerden daha fazla görüş tutarsızlığı yaratır.

Bu nedenle, hem sigara içenler hem de sigara içmeyenler, bu maddenin tüketiminin sağlık üzerinde bir dizi olumsuz etkiye sahip olduğu konusunda hemfikirdir.

Bununla birlikte, bu durum esrar durumunda daha az açıkça görülmektedir, çünkü bu maddenin zararlı olmadığına kesinlikle inanan birçok tüketici vardır.

Bu görüş tutarsızlığı temel olarak esrarın sağlayabileceği terapötik veya faydalı etkilere dayanır.

Esrar içmenin kötü olduğu durumlarda nasıl analiz edilmeli?

İnsanlar uyaranlara ve yurt dışından algıladığımız unsurlara dayanarak değer yargıları yapma eğilimindedir.

Bu şekilde, ilaç kelimesi genellikle tehlikeli, sağlıksız ve zararlı nitelikler ve özelliklerle doğrudan ya da daha az doğrudan bir şekilde ilişkilendirilir.

Aynı şekilde, "yasadışı uyuşturucu" teriminden önce, bu nitelikler yoğunlaşır; bu esrar, esrar için yasal uyuşturuculardan daha düşük bir sosyal kabul anlamına gelir.

Aslında, caddeden aşağı inip tütün içen bir kişiyi veya bir barda birkaç bira içen bir arkadaş grubunu gözlemlersek, nadiren olumsuz özelliklerle ilişkilendiririz.

Bununla birlikte, esrar tüketen bir grup kişiyi gözlemlersek, muhtemelen daha az kabullenme tutumunu benimseriz.

Bu nedenle, ilk etapta, esrarın İspanya'da yasadışı bir uyuşturucu olmasına rağmen, Hollanda gibi diğer ülkelerde olmadığını aklımızda tutmamız gerekir.

İkincisi, yasal ilaçların sağlığa çok zararlı olabileceği ve tütün ya da alkol tüketiminin çok olumsuz sonuçları olabileceği akılda tutulmalıdır.

Bu nedenle, sigaranın kötü olup olmadığı sorusuna cevap verebilmek için, biraz daha ileri gitmeli ve bilimin bu ilacın tüketiminin etkileri ve sonuçları üzerindeki kanıtlarının ne olduğunu analiz etmeliyiz.

Makalede göreceğimiz gibi, bilimsel bakış açısına göre, esrar içmenin fena olmadığını söylemek, sürdürülmesi zor bir ifadedir, ancak bir dizi şartname gerektirir.

Esrar doğal bir maddedir

Bu muhtemelen esrarın yardımseverliğini savunabilecek ve tüketimini savunabilecek temel faktörlerden biridir.

Esrar doğal işlemlerle elde edilen bir madde ise vücuda zararlı olmak zorunda değildir.

Esrarın göründüğü kadar doğal olup olmadığını incelemeye başlamadan önce, "doğal" etiketin mutlaka faydalı niteliklerle ilişkilendirilmesi gerekmediği vurgulanmalıdır.

İnsan organizmasının, doğal elementleri tüketmeye kimyasal işlemlerle sentezlenen veya detaylandırılan maddelerden daha fazla eğilimli olabileceği doğrudur.

Bununla birlikte, insanlar için son derece toksik olabilen doğal maddeler vardır.

Ek olarak, esrarın doğallığını analiz etmek, faydalı etkileri ve zararlı etkileri hakkında cevap vermemizi sağlayan ana unsurlardan biridir.

Esrar, doğada bulunan bir dioksit fabrikası olan kenevir sativadan gelir.

THC'nin (esrarın aktif prensibi) en yüksek konsantrasyonları, esas olarak çiçek tomurcukları ve yapraklarında bulunur, bu nedenle tüketilen bitkinin kısımları bu ikisidir.

Esrar manipüle edilmiş bir maddedir

Bu bölümle öncekini inkar etmek istemiyoruz, esrar doğal bir madde, aynı zamanda manipüle edilmiş bir madde.

Her şeyden önce, esrar sativa bitkisinin tüketilen elementlerinin çiçekli tomurcuklar olduğu unutulmamalıdır, çünkü bunlar daha fazla psikoaktif madde konsantrasyonu içerir.

Bu şekilde, kenevir tohumlarında THC yoktur, bu nedenle herhangi bir psikoaktif etki üretmedikleri için rekreasyon alanlarında tüketilmezler.

Ek olarak, genellikle lif elde etmek için yetiştirilen kenevir bitkileri de THC konsantrasyonları% 1'den az olduğu için psikoaktif kapasiteye sahip değildir.

Buna karşılık, rekreasyon amaçlı kullanılan bitkinin çeşidi% 2 ile 5 arasında bir THC konsantrasyonuna sahiptir.

Bu nedenle, "doğal" bitkinin hafif bir manipülasyonunu hızla gözlemliyoruz, çünkü tekstil amaçlı olarak yetiştirilenler, rekreasyon amaçlı olarak yetiştirilenlerden oldukça farklıdır.

Öte yandan, psikoaktif maddelerin, yani HCT'nin konsantrasyonları, farklı bitki türleri arasında çok büyük farklılıklar gösterebilir.

Rekreasyonel kullanım için kenevir ekimi, % 20'ye kadar THC konsantrasyonuna sahip bitkilerin elde edilmesinde başarılı olan genetik gelişmelerin elde edilmesini kapsamıştır.

THC'nin Önemi

Esrarda birden fazla madde tespit edilebiliyor, aslında, 400'den fazla farklı belirledik.

Ancak, diğerlerinden çok daha büyük miktarlarda bulundukları için varlıkları için öne çıkan iki kişi var.

Bunlar, rekreasyon kenevirinin konfüzyonuna baskın olan iki kanabinoid madde olan Tetrahidrokanabinol (THC) ve Kanabinol'dür (CBD).

Bunlardan biri (THC), farklı türdeki kenevir sativa bitkilerinin temel farklılıklarını analiz ettiğimizde zaten yorumlanmış.

Daha önce de söylediğimiz gibi, THC esrarın ana psikoaktif maddesi ve bu nedenle en fazla olumsuz etkiyi ifade eden maddedir.

Böylece, bu maddenin daha fazla miktarda tomurcuklarına ve yapraklarına katkıda bulunan bitkilerin şekerlenmesi ilacın psikoaktif kapasitesini ve zararlı etkilerini arttırır.

THC ve CBD arasındaki fark

Esrarın iki ana maddesi, Tetrahidrokanabinol (THC) ve kannabidiol (CBD) farklı özelliklere sahiptir.

İlki, ilacın ana halüsinojenik etkileri, algısal süreçlerin değiştirilmesi, dikkat ve hafızadaki azalma ve bağımlılık ile ilişkili iken, CBD, gevşeme, sedasyon, uyuşukluğun etkileri ile ilgilidir. ve ağrıdaki azalma.

Bu nedenle, esrar bileşimi neden olabileceği zararları belirlerken dikkate alınmalıdır.

Rekreasyonel kullanım için yetiştirilen tüm kenevir bitkisi her iki maddeyi de içermesine rağmen, oran geniş ölçüde değişebilir.

Yüksek konsantrasyonlarda THC ve daha fazla CBD varlığına sahip bitkileri, yani daha fazla zararlı etkileri olan esrarları ve daha büyük terapötik etkileri olan esrarları bulabiliriz.

Bununla birlikte, birçok ülkede esrar kullanımını yöneten batık pazarda, yüksek THC konsantrasyonlarına sahip bitkilerin üretimi giderek artmaktadır.

Bu madde, daha büyük halüsinojenik etkiler üreten (dinlenme amaçlı tüketicinin genellikle aradığı) ve esrar tüketimini esrar tüketimini oluşturan belirgin bir bağımlılık bileşenine sahiptir.

Esrarın zararlı etkileri

Esrar konusunda insanın sahip olabileceği görüş ve kişisel tutumlarına bakılmaksızın, bu ilacın bir dizi zararlı etkisi tarif edilmiştir.

Bu etkiler bilimsel olarak çalışılmış ve gösterilmiştir ve her durumda bulunmamasına rağmen, esrar kullanımıyla klinik olarak ilişkilidir. Başlıca olanlar:

 1. Psikolojik etkiler

Esrar tüketimi, öfke, saldırganlık, sinirlilik, sinirlilik, uykusuzluk ve moral bozukluğu ile nitelendirilen yoksunluk sendromunun yanı sıra madde bağımlılığı üretebilir.

Ek olarak, bu maddenin uzun süre tüketilmesi kaygı bozuklukları, depresif bozukluklar, bipolar bozukluklar, motivasyon sendromu ve psikoz gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Aslında, uzun yıllar boyunca yüksek esrar tüketiminin geri dönüşü olmayan bir şekilde bilişsel bozulma sağladığı ve beynin çok yüksek THC'ye maruz kalmasının psikozun ortaya çıkmasına neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

 1. Bilişsel etkiler

Akut esrar kullanımı bilişsel yetenekleri değiştirir ve dikkat, hafıza, algı veya problem çözme gibi işlevler etkilenebilir.

Bu etkiler, kronik alkol tüketiminden kaynaklanabileceklere benzer ve esas olarak reaksiyon hızının yavaşlaması, kısa süreli hafızanın değiştirilmesi, konsantrasyon güçlüğü ve zayıf dikkat ile karakterize edilir.

 1. Psikomotor performansına etkileri

Esrar psikomotor performansında bir dizi değişiklik yapar, reaksiyon süresini kötüleştirir, dikkat kapasitesini azaltır ve motor koordinasyonuna neden olabilir.

 1. Araç sürmeye etkileri

Esrar kullanımının neden olduğu ana risklerden biri, insanlar üzerindeki etkisi ve araç kullanmamalarının yetersizliğidir.

Tüketici, uyuşturucunun etkisi altındayken araç kullanmıyorsa, bu etkiler negatif olmaktan çıkar, ancak esrarın etkilerinden kaynaklanan trafik kazaları çoktur.

 1. Uykuya etkileri

THC doğrudan uykuyu uyarır, ayrıca, esrarın sürekli kullanımı uyku-uyanıklık duraklamasında değişikliklere neden olabilir ve yüksek tüketimin aniden kesilmesinden sonra REM uykusu miktarında geri tepme etkisine neden olabilir.

 1. İştah üzerindeki etkiler

Esrar, tüketimden sonra 1 ila 3 saat arasında iştahta net bir artış sağlar. Bununla birlikte, ilacın devam eden kullanımı ile bu etkide bir azalma vardır.

 1. Kardiyovasküler etkiler

Esrar kalp atışlarında bir artışa neden olur, bu nedenle ilacın sürekli kullanımı önceki kalp hastalığı olan kişilerde kardiyovasküler riski artırabilir.

 1. Solunum etkileri

Sigara içmek bronşiyal tahrişe ve bronkokonstriksiyona neden olabilir ve solunum fonksiyonlarını değiştirebilir, bronşiti teşvik edebilir ve kanser gelişme riskini artırabilir.

 1. Gastrointestinal etkiler

Esrar tükürük, ağız kuruluğu, bağırsak peristalsisinin azalması ve mide boşalmasının yavaşlamasında bir azalma meydana getirir.

 1. Endokrin etkiler

Esrarın doğurganlık ve cinsel fonksiyon üzerinde karmaşık etkileri vardır. Sperm miktarını ve hareketliliğini etkiliyor ve gonadotropin ve testosteron seviyelerini değiştiriyor gibi görünüyor.

Esrarın bu olumsuz etkilerinin tüm tüketicilerde veya maddenin her alımında ortaya çıkmadığına dikkat edilmelidir.

Bununla birlikte, özellikle bu ilacı erken yaşta tüketen ve sürekli ve küfürlü kullanım şeklini alan kişilerde, esrar, henüz tartıştığımız tüm komplikasyonlar için yüksek risk faktörü oluşturur.

Yararlı etkiler

Esrarın “zararlılığı” konusundaki tartışmalar esasen ortaya çıkmaktadır, çünkü az önce gördüğümüz gibi olumsuz etkiler üretebilmesine rağmen, aynı zamanda yararlı etkiler de üretebilir. Başlıca olanlar:

 1. Psikolojik etkiler

Esrar tüketimi, iyi olma, huzur ve rahatlama duyguları sağlar.

 1. Analjezik etkiler

Esrar, tıbbi kullanımını teşvik eden bir faktör olan açık bir analjezik, yatıştırıcı ve anksiyolitik bileşene sahiptir.

 1. Göz etkileri

Esrarın lokal veya sistemik uygulamasının göz içi basıncında açık bir azalma sağladığı gösterilmiştir.

 1. Kas etkileri

Esrar kas gevşemesi üretir ve antikonvülsan özelliklere sahiptir.

5, Nörolojik etkiler

Kaliforniya'da yapılan bir çalışmada tıbbi esrarın migren semptomlarını azaltmak için etkili bir tedavi oluşturduğu gösterilmiştir.

sonuçlar

Esrar kullanımının özelliklerini ve etkilerini inceledikten sonra, bu ilacın içilmesinin sağlığa zararlı olmadığını söyleyemeyiz.

Esrar tüketmek, bir dizi risk içerir ve sürekli olarak ve her şeyden önce istismar edici bir şekilde kullanılması halinde oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Öte yandan, gördüğümüz gibi, esrar üzerindeki olumlu etkiler de açıklanmıştır, bu da birkaç kişiyi bu maddeyi tıbbi amaçlar için kullanmaya motive etmiştir.

Ancak, esrarın kötüye kullanımı, sağlık için hiçbir zaman tıbbi veya faydalı olmayacak ve tartışılan bütün değişiklikler için bir risk faktörü olabilir.