Kişisel Yaşam Projesi nedir ve ne içindir?

Kişisel yaşam projesi, bir kişinin yaşam tarzını iyileştirmek veya değiştirmek için önerilen bir dizi özlem veya amaç elde edebilmesi için hizmet eder. Gelecek için bu planlama pratiği kasıtlı ve organize olabilir, ancak dolaylı olarak da gerçekleşebilir.

Tarih boyunca, insanlar geleceği bilmeye ve kontrol etmeye ilgi gösterdiler. Bu nedenle, insan doğasının bir kısmı, özellikle kendi kararlarına bağlı olan yaşam alanlarında planlar geliştirme eğilimindedir.

Yaşam projesinin yaklaşımı, her bireyin kişiliğine ve sosyal bağlamına bağlıdır. Her insan, deneyimlerine ve kendi yeteneklerine sahip oldukları algısına göre, başarabileceklerini düşündükleri hedefleri göz önünde bulundurur.

Yaşam projesi aşağıdaki özelliklere dayanmaktadır:

  • Kişilik yönelimi: değerleri, zevkleri ve p'yi ifade eder.
  • Programlama hedefleri: gelecekteki amaçları ifade eder.
  • Kişisel yönlendirme: Her bir insanın gelişimi için kullandığı stratejileri ifade eder. Örneğin, disiplin, sosyal ilişkiler vb.

Bir yaşam projesinin amacı nedir?

Yaşam projesi, insani gelişme için çok önemli bir kaynaktır. Bir kişinin ulaşmak istediği hedeflerle ilgili netliği, onların gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. Ancak, yaşam projesinin faydaları daha da ileri gidiyor:

Stratejilerin tanımlanmasına yardımcı olun

Bir yaşam projesinin planlanması sadece ulaşmak istediğiniz hedefleri değil, aynı zamanda bunları başarmak için gerekli stratejileri de içerir.

Belirli bir hedefe ulaşmak için izlenmesi gereken adımların ne olduğunu net olarak bilmek, ona yaklaşmanın en doğru yoludur.

Örneğin, eğer yaşam projesi üniversiteye girmeyi içeriyorsa, sınavlar, iyi bir not ortalaması ve hatta ekonomik ve eğitim koşullarının analizi gibi bir kariyere kabul edilmek için yapılması gerekenleri adım adım dikkate almalıdırlar. Burslar mevcut.

Bu bir kendi kendine bilgi biçimidir.

Bir yaşam projesinin yaklaşımı, aynı zamanda bir öz-bilgi sürecidir. Bir kişi gelecek için planlarını yükselttiğinde, kişisel bağlamlarının, becerilerinin ve değerlerinin bir onayından başlamalıdır.

Aynı şekilde, gelecek planlandığı zaman, arzular, tatlar ve özlemler keşfedilir. Bu anlamda, her bir insanın mesleğiyle bağlantı kurmamızı sağlayan bir deneyimdir.

Sorumluluk geliştirmek

Plan yapmayı öğrenmek aynı zamanda sorumluluk geliştirmeyi de içerir. Bir plan oluşturmak, geleceğin kararlar ve günlük eylemlerle şartlandırıldığını anlamaya yardımcı olur.

Bu nedenle, yaşam projesi kariyer, iş veya iş gibi büyük hedeflere atıfta bulunsa da, küçük kararların önemini anlamamızı sağlar.

Bir kişi, belirli bir hedefe ulaşmak için geliştirilmesi gereken küçük stratejilerden veya büyük eylemlerden haberdar olduğunda, aynı zamanda tüm eylemlerin sonuçlarının ortaya çıktığı fikrini özümseyebilir.

Riskli davranışlardan kaçının

Bir yaşam projesinin varlığı, sorumsuz alkol tüketimi, uyuşturucu veya korunmasız seks gibi riskli davranışlardan kaçınma eğilimindedir.

Bunun nedeni, insanlar gelecekle ilgili planları konusunda net olduklarında, amaçlarını ve özlemlerini tehlikeye atabilecek davranışlarda bulunma olasılıklarının daha düşük olmasıdır.

Bu nedenle, bir yaşam projesinin planlanması, sadece önerilen hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmaz. Aynı zamanda insanların yaşamlarının farklı alanlarındaki refah ve istikrarına katkıda bulunabilecek bir araçtır.

Karar vermeyi kolaylaştırmak

Net bir yaşam projesi olmayan bir insan için, yaşamları için önemli kararlar alırken kafanın karışması olağandır.

Bir üniversite kariyerine başlamak, bir işe girmek veya seyahate çıkmak, ilerlemek istediğiniz ufku tanımladığınızda çok daha net görünen seçeneklerdir.

Ancak, bir yaşam projesi yalnızca büyük kararları etkilemez. İzlenecek yolu tanımlamak da günlük aktivitelere katkıda bulunur.

Örneğin, boş zamanın bir spor dalına mı yoksa bir hobin geliştirilmesine mi yatırım yapılacağına karar vermek, bu faaliyetlerden hangisinin gelecek planlarına katkıda bulunabileceği açıkça belli olduğunda çok daha kolaydır.

Potansiyel yetenekler

Yaşam projesinin inşası, insanların kendilerinin sahip olduğu bilgileri başlangıç ​​noktası olarak alır. Her birey kendi geleceğini kendi niteliklerine ve yeteneklerine göre planlar.

Net bir yaşam projeniz olduğunda, her bir insanın daha nitelikli olduğu aktiviteleri seçmek mümkündür.

Bu faaliyetlerin gelişmesi de, bireye, tanımladığı kapasiteleri daha fazla geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Örneğin, bir spor kariyerini bir yaşam projesi olarak seçen bir kişi, bunu kendi fiziksel yeteneklerinin tanınmasına dayanarak yapar. Ancak, bu nitelikler sadece bir başlangıç ​​noktasıdır.

Bir spor kariyeri yolunda ilerleme, kişinin becerilerini daha da geliştirmesine olanak sağlayacak eğitimleri içerir.

Bu nedenle, yaşam projesi sadece hedefleri seçmeye izin vermekle kalmaz, aynı zamanda bu hedeflere ulaşmak için gerekli kapasiteleri de teşvik eder.

Esnekliği kolaylaştırmak

Kişisel bir hedefe doğru ilerlerken, küçük veya büyük olsa da, hata yapmak veya engel bulmak kaçınılmazdır.

Bununla birlikte, açık bir yaşam projesi esnekliği, yani yol boyunca ortaya çıkan olumsuz deneyimlerin üstesinden gelme kabiliyetini kolaylaştırır.

İzlenecek faaliyetler ve stratejiler konusunda netlik olduğunda, hataları anlamak ve üstesinden gelmek için alternatifler bulmak çok daha kolaydır.

Örneğin, bir üniversite kariyerine kabul edilmemiş genç bir kişi adımları analiz edebilir ve neyin yanlış olduğunu bulabilir. Bu analiz, yolunuza geri dönme başarısızlıklarını anlamanızı ve çözmenizi sağlar.

Öte yandan, hedeflerin açıklığı ekstra motivasyon sağlar. Bu sayede, ilerlemeye devam etmek için küçük bir başarısızlıktan daha kolay iyileşmek mümkündür.

referanslar