Burkina Faso Bayrağı: Tarih ve Anlamı

Burkina Faso bayrağı o ülkenin en önemli ulusal sembolüdür ve işlevi her durumda önce Afrika cumhuriyetini temsil etmektir. Yatay olarak eşit parçalara bölen kırmızı ve yeşil bir şeritten ve her ikisinin de ortasındaki beş köşeli bir yıldızdan oluşur.

Bu köşk nispeten yeni. 4 Ağustos 1984'te kabul edildi ve tasarımı o tarihte ülkenin cumhurbaşkanı Thomas Sankara'nınkine karşılık geldi. Bu, ülke hala bir Fransız kolonisi olduğunda var olan üç çizginin bayrağının yerini aldı.

Tasarımı komünist sembollerden etkilenmesine rağmen, bayrak Burkina Faso'nun bayrağı olarak kaldı. Onların renkleri, belirli bir hükümete değil ülkeyle ilgili bir anlam kazandı. Bu, 32 yıllık geçerliliği olan bayrağa yol açtı.

özellikleri

Burkina Faso rozeti Pan-Afrika bayrağı, çünkü renkleri yeşil ve kırmızı olarak içeriyor. Anlamı hakkında birçok yorum olsa da, kırmızı, Thomas Sankara'yı ülkenin bağımsızlığından sonra yönlendiren Sosyalist Devrim'i belirleyebilir. Ayrıca Burkina Faso'nun kuzeyindeki çölle de ilgilidir.

Öte yandan, yeşil, ülkenin tarımsal kaynaklarının coşkusuyla doğrudan ilgilidir. Öte yandan, bu tonalite, Burkina Faso bölgesinin iyi bir kısmının Batı Sudanlı Savana ekolojik bölgesine ait olduğuna atıfta bulunuyor.

Afişin tam ortasına yerleştirilmiş sarı yıldızın anlamı gelince, insanları yönlendirecek ışığı daha fazla temsil ediyor. Bu bayrak 2: 3 oranında çizilir ve Afrika kıtasındaki Kamerun veya Mozambik gibi diğer ülkelerle birçok benzerliği paylaşır.

Bayrak tarihi

Burkina Faso sömürgesi: Yukarı Volta

Burkina Faso, 1960 yılına kadar bir Fransız kolonisi idi. O zamana kadar, adı Yukarı Volta idi. Bayrağı, biri siyah, biri beyaz diğeri kırmızı olmak üzere üç yatay çizgiden oluşan üç renkli bir pankarttı. Bu, ülkeyi uçtan uca geçen Volta Nehri'nin üç ana akımını temsil ediyordu.

Burkina Faso'nun Bağımsızlığı

Yukarı Volta 1960'da Fransız bağımsızlığını kazanmasına rağmen, ülke yirmi yıldan fazla siyasi istikrarsızlık yaşadı. Bu zamanda, güç darbeler yoluyla kuvvete giren en az üç askerin elinden geçti.

Ancak, 1983 yılında cumhuriyette köklü değişiklikler yapmaya kararlı olan Thomas Sankara iktidara geldi. Bunlardan ilki, Yukarı Volta'dan gelen isminin tadilatı oldu, anlamı Burkina Faso idi: dürüst erkeklerin vatanı.

Sankara ayrıca tüm vatansever sembollerini de değiştirdi: kalkan, milli marş ve bayrak. Bütün bunlar, sosyalizm ve tarımsal gelişme ile ilişkili sembolizmle emprenye edildi.

Bu şekilde, 4 Ağustos 1984'te yeni ulusal bayrak kuruldu. Bu, 1987 yılında Sankara’daki suikasttan sonra bile yıllar boyunca sürdürüldü.

Kabulü, Burkina Faso toplumu için, Yukarı Volta'nın sömürge sembollerinin aşılması anlamına geliyordu ve kendilerini komünist semboller olarak tanımlamıyorlardı.

Bayrağın Anlamı

Burkina Faso Cumhuriyeti bayrağı sırasıyla kırmızı ve yeşil olmak üzere iki çizgiye sahiptir. Aynı zamanda pankartın merkezinde beş köşeli bir yıldız vardır. Bu sembollerin tamamen farklı nitelikteki unsurlarla sayısız ilişkisi vardır.

Kırmızı renk

Renkleriyle ilgili olarak, kırmızı, genellikle 1983 yılında ülkede kurulan Thomas Sankara liderliğindeki sosyalist devrimin bozulmasıyla ilişkilendirilir. Bu hükümet, Fidel Castro gibi bazı siyasi hareketlerin ardından modellendi. Küba. Sankara bile bazı yazarlar tarafından African Che Guevara olarak biliniyordu.

Öte yandan, kırmızı rengin ülkenin kuzeyindeki çöl düzlüklerini temsil ettiği ve yılın belli zamanlarında bayrak rengine benzer bir kırmızımsı renk tonu benimseme eğiliminde olduğu da düşünülmektedir. Diğer teoriler, bu makamı, ülkenin bağımsızlığı mücadelesinin sembolik bir unsuru ile ilişkilendirmektedir.

Yeşil renk

Yeşil renk, özellikle ülkenin güneyinde olmak üzere arazi mülkiyeti, öz kontrol ve tarımdaki gelişimin coşkusu ile ilişkilidir.

Bunun nedeni, Sankara’nın politikalarından birinin tarım yoluyla siyasi ve ekonomik bağımsızlık arayışı içinde olmasıydı. Ek olarak, renk ülkenin güneyinde, verimli topraklarda ve tarlalarda temsili olur.

Psikolojik anlamı umut ve bolluk ile ilişkili olduğundan, bu makamın bayrakta kullanıldığı diğer yaklaşımlar. Bu nedenle, ulusal bayrakta kullanmak, yeni doğan bağımsız cumhuriyet için görkemli bir gelecek önerdi.

Sarı yıldız

Sarı beş köşeli yıldız, demokratik ve popüler devrimin rehberiyle ilişkilendirilir. Yıldızlar, dünyadaki sosyalist hareketlerin ve cumhuriyetlerin kendine özgü bir sembolü olmuştur. Ayrıca, anlamı insanları yönlendiren ışığa bağlanabilir.

Ayrıca, kırmızı şeridin ülkenin kuzeyi ve yeşil bölgenin güney olduğu anlaşılırsa, yıldız ülkenin başkenti Ouagadougou şehri anlamına gelir.

Burkina Faso bayrağı Pan-Afrikacılık

Burkina Faso bayrağı, Afrika ülkelerinin farklı pavyonlarında çok yaygın ve sık görülen kırmızı ve yeşil olmak üzere iki renge sahiptir. Bu tonlar, siyahla birlikte, Pan-Afrika renkleri olarak tanımlandı ve bir bayrakta toplandı.

Pan-Afrika standardı üç yatay çizgiye sahiptir: sırasıyla kırmızı, siyah ve yeşil. Burkina Faso gibi bu renklere bağlı kalan ülkeler, Afrika kardeşliğini ve ayrıca devletler, insanlar ve kültürler arasındaki birliği teşvik ediyor.

Pan-Afrika bayrağının kırmızısı, siyah kölelerin döküldüğü kanı sembolize ediyor. Yeşil, doğanın coşkusuyla, siyah ise sakinlerinin ten rengiyle bağlantılıdır.

Bunlar Sankara liderliğindeki hükümetin iddia ettiği ve sarı yıldızın eklenmesiyle ulusal bayrağa taşınan değerlerdir.

Diğer bayraklarla benzerlik

Burkina Faso bayrağıyla sembolleri paylaşan kıtanın başka bayrakları da var. Örneğin, Kamerun da sarı bir yıldıza sahiptir. Aynı renkte beş köşeli yıldızlara sahip diğer pavyonlar Gana, Senegal veya Gine Bissau'dur.

Bu bayraklara ek olarak, Burkina Faso bayrağı Mozambik bayrağı ile birkaç benzerliğe sahiptir. Bu, sosyalist mahkemenin sembolleriyle ilişkili olarak onaylandı, çünkü her iki ulus da benzer bağımsızlık yanlısı süreçlerden geçiyordu.

Her iki ülkede de, aynı yıl benzer bayrakların onaylanmasına da yansıyan ortak ideolojik rejimler kuruldu. Sarı yıldız ve yeşil ve kırmızı çizgiler, eski Portekiz kolonisinin köşkünün ortak unsurlarındandır.