Tecrübe İlişkileri Nedir?

Deneyim ilişkileri, bireylerin kendileri üzerinde hareket ettikleri, kültürel ve biyolojik kimlikleridir. Ayrıca, doğal ve sosyal çevrelerinde gerçekleştirdikleri eylemleri ve etkileşimleri, onların istek ve ihtiyaçlarını karşılama şeklini de anlarlar.

Bu deneyim ilişkileri, ahlaki ve etik değerlere, inançlara, normlara ve ortak çıkarlara göre oluşturulan, yapılandırılan ve etkileşime giren sosyal gruplar içinde gerçekleşir.

Buna karşılık sosyal yapılar, üretim ve tüketim sosyal ilişkileri, güç ilişkileri ve deneyim ilişkileri etrafında düzenlenir.

Deneyim nedir?

Tecrübe terimi, doğrulamak, tanık olmak, bilmek veya hissetmek anlamına gelen Latince experientĭa'dan gelmektedir. Deneyimlerden veya gözlemlerden elde edilen bir bilgi şeklidir.

Tecrübe aynı zamanda bir şeyi yapmak için yeterli beceriyi sağlayan, bireysel veya kolektif bir kişinin yaşadığı bir olaya ve yaşanılan durumlardan edinilen genel bilgiye de değinilen uzun süreli uygulamayı ifade eder.

Tecrübe, bireylerin günlük olarak egzersiz yaptıkları bir eylem ve kalıcı bir uygulamadır. Kültürel ve biyolojik kimliklerini doğal veya sosyal çevreleriyle yakın ilişki içinde etkileşerek belirler.

Deneyim ilişkilerinin özellikleri

Deneyim ilişkileri, bireyin kendisi üzerinde hemfikir olduğu kültürel ve biyolojik kimlikleriyle ilişki içinde hareket ettiği eylemler olarak tanımlanabilir.

Bu eylemler ve etkileşimler doğal ve sosyal çevrelerinde gerçekleştirilir. Bireylerin toplumdaki isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılama şekliyle eşit derecede bağlantılıdırlar.

İnsanlar günlük olarak tecrübe biriktirir ve biriktirir, ihtiyaç ve isteklerinin sürekli olarak tatmin edilmesine mahkum olur.

Bu deneyim, tarihsel olarak aile çevresinde örgütlenmiş ve şimdiye kadar erkeklerin kadın ve çocuklar üzerindeki baskınlığı ile karakterize edilen cinsel ya da cinsiyet ilişkileri etrafında yapılandırılmıştır.

Aile ilişkileri ve cinsellik, bireyin geliştirdiği kişilik sistemlerinin dayandığı temellerdir.

Kişilik, esas olarak, beynin biyolojik özellikleriyle etkileşime giren her bireyin aklındaki sosyal ilişkilerin bireyselleşmesidir.

Sosyalleşme sürecinde bireyler ayrıca güç ilişkileri ve üretim ilişkileri geliştirir.

Deneyim türleri

-Sensorial: Beş duyu ile algılananlardır. Örneğin, yağmur yağdığında vücudumuzdaki koku ve nem hissi

-Sentimental: sevdiklerimizle, ebeveynlerimizle, çocuklarımızla, erkek kardeşlerimizle, karım / karımla olan duygusal deneyimler Örneğin, bir akraba öldüğü zaman üzüntü hissi.

- Aydınlar: Yaratıcı ve bilişsel deneyimleri anlayın. Örn: Bir durumu hayal ederken, kitap okurken, vs.

-Aktif: Filozoflar, bu tür deneyimlerin birincil ve daha fazla insan olduğunu söyler, çünkü insanın sosyal öğrenme sürecinde yaptığı eylemi ifade eder.

-İlişkiler: Birey, sosyal grup içindeki başkalarıyla ilgili olduğunda edinilir.