Gana bayrağı: tarih ve anlam

Gana bayrağı, Batı Afrika'daki Gine Körfezi'nde bulunan bu cumhuriyetin en önemli ulusal sembolüdür. Pavyon azalan şekilde kırmızı, sarı ve yeşil renkte üç yatay çizgiden oluşuyor.

Sarı şeridin orta kısmında, Ganalı kimliğinin en belirgin sembolü haline gelen siyah, beş köşeli bir yıldızdır.

Gana'nın bayraklarının tarihi, Avrupa kolonizasyonundan sonra başladı. Mevcut Ganalı bölgesi farklı Afrika krallıkları tarafından işgal edilmiş olmasına rağmen, bölgede sallanan ilk modern geleneksel bayrak Portekizlilerdi. Daha sonra, Gana bir İngiliz kolonisi oldu ve sömürge bayrağını aldı.

Mevcut sembol Theodosia Okoh tarafından tasarlandı ve 1957'de ülkenin bağımsızlığıyla benimsendi. Kırmızı renk Ganalı kan dökülmesini bağımsız olarak temsil ederken sarı renk zenginliklerin simgesi. Yeşil, doğayı ve ormanları, kara yıldız ise Afrika halklarının bağımsızlığını temsil eder.

Bayrak tarihi

Gana, bir ülke olarak, Avrupa güçleri tarafından kurulan sınırlardan doğdu. Ancak, tarihi çok daha eski. Ganalı bölgesinde, Akan halkının farklı krallıkları M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren mevcuttu.

Akan halkları bölgeye yüzyıllarca egemen oldu ve onbirinde bölgede en az beş devlet kurdular.

Öte yandan, dünyadaki pek az yer Altın Kıyısı gibi farklı Avrupa ülkeleri için sömürge kadar çekiciydi, Portekiz dışında Hollanda, İsveç, Danimarka ve Prusya sömürgelerinin kurulmasını sağlayan altın kaynaklar.

Bölge, yerli halkların da oynadığı, çekici ve tartışmalı bir yer haline geldi.

Portekiz sömürgesi

Akan, Afrika Atlantik Kıyısı'ndaki en deneyimli denizciler olan Portekizlilerle iş yapmaya başladı. Bu onbeşinci yüzyılda meydana geldi ve Portekizliler Costa de Ouro (Altın Sahil) bölgesini çağırmaya başladı. Tüccarları kıyıda farklı yerleşimler kurdu.

Portekiz Altın Kıyısı, mevcut Elmina kentinde Castelo de São Jorge da Mina'nın (Fort Elmina) kurulmasıyla 1482'den itibaren bir koloni olarak kuruldu. 1518'den itibaren sömürgenin hükümdar hükümdarları olmaya başladı.

Ancak, sömürge, kalan tüm bölgelerin Hollanda Gold Coast'a bırakıldığı 1642'de sona erdi. Son yıllarda Portekiz kolonisinin kullandığı bayrak, o zamanlar İmparatorluğunkiyle aynıydı.

Hollanda sömürgesi

1598 yılından bu yana Hollandalı denizciler ve fatihler bu topraklara vardılar ve Hollanda Altın Sahilini kurdular. Bu birkaç kalenin yapımından sonra kuruldu.

Zamanın geçmesiyle Hollandalılar, aslen Portekizce olan Castelo de São Jorge da Mina'yı aldıktan sonra Altın Sahil'deki en önemli sömürgeci oldular.

İsveç Altın Kıyısı, Prusya Altın Kıyısı veya Danimarka Altın Kıyısı gibi diğer küçük ve geçici sömürgelerden farklı olarak, Hollanda sömürgesi 1598-1872 yılları arasında kaldı; Bu 1870-1871'deki İngiliz-Hollanda Antlaşmaları çerçevesinde yapıldı.

Bölgede kullanılan bayrak, Batı Hint Adaları'ndaki Hollanda Şirketi'nden biriydi. Bu, beyaz şeridin orta kısmında yer alan ve şirketin baş harfleri olan Hollandalı üç renkli olanlardan oluşuyordu.

Danimarka kolonizasyonu

1650'de İsveç, sekiz kıyı kalıntısı mevcudiyetinde Altın Kıyıda bir koloni kurdu. Bununla birlikte, bu sömürge projesi geçicidi, çünkü 1663'te tüm koloni Danimarka Altın Kıyı'yı oluşturan Danimarka'ya satıldı. Bu bölge Hollanda kolonisinden sonra önem kazanmıştır.

Danimarka toprakları, 1850'ye kadar neredeyse iki yüzyıl kaldı. O yıl, kaleler Norveç'in topraklarının bağımsızlığından sonra Danimarka'yla karşılaştığı güçsüzlükten önce, Birleşik Krallık'a satıldı. Kullanılan bayrak, dünyadaki en eski yürürlükteki Danimarka bayrağıydı.

İngiliz sömürgesi

İngilizler, Gold Coast'a ulaşan ilk ülke olmaktan çok uzaktı, Afrika'nın diğer pek çok bölgesinden farklı olarak, bu bölgeye özellikle Portekiz ve ardından Hollanda ve Danimarka, kısa bir İsveç denemesi ile hükmediyordu.

Bununla birlikte, 1821 yılına gelindiğinde, İngilizler ilk sahipliklerini Gold Coast'ta almaya başladılar.

O zamandan beri, İngilizler bölgeyi kontrol etmek ve sömürgeleştirmek amacıyla yapıldılar. Bunun için iki cephe oluşturdular: biri yerli şehirlerin önünde bir fetih, diğeri ise Avrupa güçlerinden önce bir tane daha satın alındı. 1850'de Danimarkalılar, İngilizlerini Gold Coast'taki bölgelerini genişleterek İngilizlerine sattılar.

Bununla birlikte, en yoğun an Hollanda kolonisinin ve özellikle de en önemli kale olan Elmina'nın oturumu oldu. Bu 1867'de İngilizlerin Gold Coast kolonisinin temelini oluşturdu.

Ashanti Krallığı'nın varlığı

İngilizler, egemenliklerini Ashanti ve Fante'nin yerel krallıklarını askeri olarak yenerek de kurdular, ancak bu durum daha fazla sorun getiren durumdu. İngiliz sömürgeciliği süreci boyunca Anglo-Ashanti Savaşları çerçevesinde farklı çatışmalar yaşanıyordu.

Çatışmalar, on dokuzuncu yüzyıl boyunca yayıldı ve Ashanti, İngilizlere önemli yenilgiler vermesine rağmen, aynı derecede egemen oldu. Ashanti, 1902'ye kadar İngiliz bir koruyucu olarak ortaya çıkacaktı.

Ashanti'nin daha fazla önem verdiği amblemi altın dışkı olmuştur. Sembol, bu kasabanın 1935'te İmparator Asantehene Prempeh tarafından İngilizlerin önündeki askeri yenilgiden sonra kabul ettiği bayrağa dahil edildi.

Sömürge bayrağı

İngilizler, Gold Coast'u biber ve kakao gibi mineraller ve diğer ürünleri üreten ve çıkaran bir koloni yaptı. Bölgede birden fazla ulaşım altyapısı kurulmuş ve şehirler büyümüştür. Ek olarak, bir sömürge bayrağı kabul edildi.

Sembol, geleneksel İngiliz sömürge düzeninden oluşuyordu. Kantonda, Union Jack yer aldı ve sağda sömürge sembolü.

Bu, bir dağda ve arkasında bir hindistancevizi ağacında, bir savanada filli bir gün batımı manzarasını gösteren bir çemberdi. Alt kısımda, Altın Kıyı'nın (Altın Kıyı) kısaltması olan GC yazıtı vardı.

bağımsızlık

Afrika'da dekolonizasyon süreci, yirminci yüzyılın ortalarında güçlü bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Gold Coast'un kolonisi istisna değildi ve 1947'de özyönetim sağladı. On yıl sonra, 6 Mart 1957'de, Gana adıyla bağımsızlığını ilan etti.

Yeni ülke için, bayrak tasarımından Ganalı öğretmen ve sanatçı Theodosia Okoh sorumluydu. Sembol Pan-Afrika renklerini benimsedi ve Gana halkını bir bütün olarak bölge coğrafyasının yanı sıra göstermek istedi.

Pan-Afrika renklerini kullanan Etiyopya'dan sonra Gana bayrağı geçti. Bu, bu renkleri talep etmek için ilk bağımsız koloni yapar.

Afrika Devletleri Birliği

Hızla ve bağımsızlığın ardından, Gana, bir pan-Afrika devlet projesine katılma görevini üstlendi. Bu, şu anda Afrika Birliği'nin öncü kuruluşlarından biri olarak kabul edilen Afrika Devletleri Birliği idi.

Birincisi, 1958-1961 yılları arasında sendika Gana ve Gine'den oluşuyordu. Bayrağı, Gana tasarımını sürdürdü, ancak her biri bir eyaleti temsil eden iki yıldızla birlikte.

1961'de Mali, Birliğin bir parçası olmaya başladı. Bu, bayrağa ilave bir yıldız eklenmesi anlamına geliyordu, neden üç yaşına girdiler.

Beyaz bayrak

Afrika Devletleri Birliği 1963'te hızla eritildi. Ülkede, 1964'te toplam Ganalı bağımsızlığına dönerek anayasa referandumu düzenlendi.

Bu oylamada usulsüzlük suçlamaları ile yetkilerin artması o zamanki Cumhurbaşkanı Kwame Nkrumah ve Gana'da bir unipartidismo kurulması için onaylandı.

O zamanlar Gana'daki tek yasal parti, bayrağını yeşil, beyaz ve kırmızı renkli üçgeni olan Kongre Halk Partisi'ydi. Buna dayanarak, 1964'teki Gana ulusal bayrağı, eşsiz partinin renklerine uyum sağlamak için sarıyı beyaz olanla değiştirdi.

1957 bayrağının eski haline getirilmesi

1966 Gana tarihinde belirleyici bir yıl oldu. O sırada Nkrumah hükümeti askeri bir darbeyle sürüldü. Ülkede bir dizi istikrarsızlık başladı, ancak çok partili sisteme hızla devam edildi.

Önceki rejimin sona ermesinin bir sonucu olarak, 1957'de onaylanan orijinal Ganalı bayrağı çıkarıldı, yürürlükte kalan oydu.

Bayrağın Anlamı

Gana ulusal bayrağı, doğuştan bir ülkeyi ve tüm bileşenlerini temsil etmek için baştan tasarlandı.

Yaratıcı Theodosia Okoh'a göre kırmızı, ölen ya da bağımsızlık mücadelesinde çalışanların kanının temsili idi. Buna karşılık sarı, ülkenin maden zenginliğinin simgesidir.

Yeşil renk, Gana'nın bitki zenginliğinin simgesi olduğundan ormanları ile ilgilidir. Buna karşılık, kara yıldız Afrika birliğini ve bağımsızlığı sembolize ediyor. Bu son simge, Gana tarihinde en çok göze çarpan ve spor takımları için bile referans olan sembol.