BİT İletişiminin Toplumdaki Önemi

BİT tarafından günümüz toplumunda ölçülen iletişimin önemi, eğitim veya ilişkiler gibi sektörleri etkilediği için çok büyüktür.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), bilgilerin işlenmesi için gerekli araçlardır, özellikle herhangi bir kaynaktan bilgi dönüştürmek, saklamak, korumak, işlemek, iletmek ve almak için bilgisayarların, iletişim cihazlarının ve yazılım uygulamalarının kullanımı. yer ve herhangi bir zamanda.

Sürekli bilişimde kalan kavramların, yöntemlerin ve uygulamaların dinamik niteliği nedeniyle BİT'in aşılması sınırlı olamaz. BİT, gündelik hayatın hemen hemen tüm yönlerine müdahale ediyor ve örgün ve yaygın eğitimde en önemli önceliklerden biri haline geldi.

Kapsamı eğitim ile sınırlı değildir, çünkü BİT'ler, doğrudan teknolojiyi kullanmayan uzak ve kötü gelişmiş alanlarda bile, dünya nüfusu üzerinde derin etkileri olan kültür, ekonomi ve politikanın ana faktörleri haline gelmiştir.

BİT'in temel amacı, bireyin toplumu iyileştirmesi için güçlenmesi ve bağımsızlığıdır. Teknolojik devrim, günlük yaşamın birçok yönünü derinlemesine değiştirdi, iletişimi, sosyalleşmeyi ve mesafedeki ilişkilerin gelişimini kolaylaştırdı.

Bununla birlikte, bireylerin, kuruluşların ve toplumların davranışlarının, değerlerinin ve yeterliliklerinin bu teknolojilerden nasıl etkilenebileceği, manipüle edilebileceği ve yönlendirilebileceğini düşünmek gerekir.

BİT tarafından ölçülen iletişimin bugünün toplumunda önemi nedir?

Yeni sosyalleşme biçimleri

Yeni nesiller ve BİT'lerin incelenmesinde, bugünün gençlerinin aynı anda birden fazla dünyada yaşadıkları gerçeğini gözden kaçırmak mümkün değil. Birçok genç, kimliğini yatak odalarında geliştirerek kişisel bilgisayarlarında sohbet ediyor.

Günümüzde gençler, birleştirici bir gücü temsil eden küresel bir medya kültürüyle, “düşünmek, hissetmek, inanmak, korku ve arzu etmeyi” tüketmeyi ve hareket etmeyi öğreten bir tür kültürel pedagoji ile karşı karşıya kalmaktadır (Kellner, 1995).

BİT'ten etkilenen kültür, geleneksel sosyalleşme biçimlerinin değiştirildiği ve en azından bir dereceye kadar yenileriyle değiştirildiği bir ortam yaratır. Günümüz dünyasında, BİT, potansiyel olarak evden veya okuldan daha güçlü bir sosyalleşme gücü oluşturur.

Jennifer Light'ın işaret ettiği gibi, " teknoloji evrensel etkilere sahip tarafsız bir araç değil, kullanımının tarihsel, sosyal ve kültürel bağlamı tarafından önemli ölçüde biçimlendirilmiş sonuçları olan bir araç ".

Sağlık hizmeti

Sağlık endüstrisi için, verilerin elektronik ortamda depolanması ve bilgiye hızlı erişim, tanı zamanlarında önemli iyileştirmeler sağlar ve gereksiz testlerden kaçınır.

BİT yardımı ile sağlık sistemleri, önemli ekonomik tasarruflar ve sağlık yararları sağlayan önleyici tıp ve hasta eğitiminde ilerlemeye çalışmaktadır.

BİT ve akıllı yaşam ortamları, evdeki yaşlılara bakmakta ve yaşlıların günlük aktivitelerle başa çıkmalarına yardımcı olmak ve bağımsızlıklarını arttırmak için giderek daha önemli bir rol oynayabilir.

Yaşlılar evde daha bağımsız olarak hayatta kalabildiklerinde daha aktif kalırlar. Bu şekilde hafızanın zayıflaması geciktirilir. Böylece, uzun vadede, pahalı kurumsal bakım ihtiyacı azaltılabilir ve yaşam kalitesi iyileştirilebilir.

Eğitim ve öğrenme

Eğitim için BIT, özellikle öğretme / öğrenme amacıyla bilgi teknolojisi ve iletişimin geliştirilmesi anlamına gelir.

BIT'in eğitimde benimsenmesi ve kullanılması öğretme, öğrenme ve araştırma üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. BİT eğitimi etkileyebilir ve bu eğitime daha fazla erişime izin verebilir, çünkü:

  1. Öğrencilerin zamana ve coğrafi engellere bakılmaksızın eğitime erişme esnekliğini arttırırlar.
  2. Öğrencilerin nasıl öğretildiğini ve nasıl öğrendiklerini etkiler.
  3. Öğrenciler ve öğretmenler için yeni olanaklar sunarak çevre ve öğrenme süreci için yeterli motivasyonu sağlarlar.

Bu olanakların öğrencilerin performansı ve başarısı üzerinde etkisi olabilir. Aynı şekilde, BİT yoluyla paylaşılabilecek, eğitimde en iyi uygulamaların ve en iyi didaktik materyalin daha iyi kullanılabilirliği, öğrencilerin akademik performanslarının daha iyi öğretilmesi ve iyileştirilmesi.

Çalışma ortamları

BİT'ler, şirketlerin ve nadiren fiziksel olarak toplanan çevrelerinin bağlantılarının kurulduğu işbirliğine dayalı çalışmaya izin verir.

Bu teknolojiler küresel iletişim altyapılarını kullanır ve bireyler, gruplar ve kuruluşlar arasında anında etkileşime izin veren, bilgi alışverişini ve faaliyetlerin koordinasyonunu geliştiren her zaman etkindir.

BİT'in kuruluşlardaki ek faydalarından bazıları aşağıda listelenmiştir:

  1. Yönetim düzeyinde, izleme sistemlerini kullanırken iş ekibi tarafından gerçekleştirilen görevlerin denetlenmesine izin verir.
  2. Bazı çalışanların faaliyetlerinin çoğunu evlerinin rahatından ve daha esnek programlarla yürütebilmeleri için daha fazla esneklik.
  3. Elektronik ticaretle piyasadaki ulaşımı geleneksel sınırların ötesine artırın.

Bilişim Teknolojileri, özellikle bilgi, yenilik ve işçilerin becerileri gibi diğer üretim faktörlerini tamamlayıcı niteliktedir. Teknoloji, vasıflı işçiler tarafından vasıfsız işçilerden daha etkili bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca, kalifiye işçiler daha iyi teknoloji ile daha etkili hale gelir.

Toplum ve Özel Yaşam

Çoklu sorular aynı zamanda BİT yoluyla içeriğin ifade edilmesini ve düzenlenmesini de sağlar.

İçeriği kontrol etmek için mekanizmalar geliştirmek, makul bir çözüm bulmak için tartışmayı başlatır, çünkü materyallerin filtrelenmesini sağlayan uygunsuz olduğu için aynı teknoloji, doğru ve ilginç içerikleri filtrelemek için kullanılabilir. Bu anlamda sansür bir seçenek olarak görünmüyor.

BİT ayrıca fikri mülkiyetin korunması ve bu sorunu çözmek için yeni araçlar ve düzenlemeler oluşturulması hakkında bir dizi soru ortaya koymaktadır.

BİT’lerin dikkat çekici gücü, hem kamu hem de özel sektörde gizlilik için kaygılanma kaygısı yarattı. Veri depolama maliyetindeki ve bilgi işlem maliyetindeki azalma, bilgisayar meraklılarının tüm vatandaşlar hakkında ayrıntılı veri toplayabilmesini sağlar.

Şu anda hiç kimse bireyler hakkında kimin veri topladığını, nasıl kullanıldığını ve paylaşıldığını ya da nasıl kötüye kullanılabileceğini bilmiyor. Bu endişeler BİT'e tüketici güvenini azaltır.

BİT'lerin modern yaşam üzerinde birçok ekonomik, politik ve sosyal etkisi vardır ve sosyal bilimlerde risklerini ve tehlikelerini yönetmek için ciddi araştırmalar yapılmasını gerektirir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri erişilebilirliği

Bilgi ve iletişim teknolojisi daha sofistike hale geldikçe, aynı zamanda daha ekonomik ve erişilebilir hale geldi. Karmaşık bilgisayar becerileri artık gerekli değildir.

Mevcut ürünler, uzman olmayan kişilere yeni bilgi ve bilgi ağları oluşturmak için BİT'ten yararlanma fırsatı sunmaktadır. İletişim kurmanın ve bilgi aramanın yolu değişmiştir.

İnternet, büyük miktarlarda bilgiye erişim ve daha önce görülmemiş hızda bilgi aktarımı sağladığı için, elektronik cihazlarla ortak iletişim biçimleriyle insanlara anında erişilebilir.

Bilgilerin elektronik yayıncılık yoluyla yayılması, insanların dünyadaki diğer insanlarla evlerinden veya ofislerinden anında iletişim kurmalarını sağlar. Kafe ve diğer yerlerdeki kablosuz bağlantılar, mobil cihazlar aracılığıyla iletişim olanaklarını da arttırdı.