Sanat

sanat - Üstün 10 Görsel Sanatlar Örneği

Üstün 10 Görsel Sanatlar Örneği

Görsel sanatlara örnek olarak dans, film, fotoğraf, video sanatı, dijital sanat, heykel, mimari, baskı ve resim verilebilir . Onlar alıcıdaki görüş duygusunu canlandırmaya odaklanmış sanatsal ifadelerdir. Görsel sanatlar yoluyla sanatçılar, estetik kaynakların kullanımı ve özel tekniklerin uygulanması yoluyla yaratıcılığını, duygusallıklarını ve el becerilerini gösterirler. Görsel sanatlar, diğer platfo

sanat - İlk 10 Karikatür Türleri

İlk 10 Karikatür Türleri

Çizgi film türleri, bu grafik ifade biçiminin geliştirildiği farklı stilleri ifade eder. Karikatür, bir kişiyi veya gerçek bir olayı alay etmek için gerçeği çarpıtılmış olarak gösteren grafik bir parçadır. Genellikle bu, topluma veya belirli bir politik aktöre yönelik bir eleştiri veya alay şekli olarak kullanılır. Çizgi filmlerin amacı som

sanat - Valencia Katedrali (Venezuela): Özellikleri ve Tarihçesi

Valencia Katedrali (Venezuela): Özellikleri ve Tarihçesi

Socorro Meryem Ana Katedrali Bazilikası olarak da bilinen Valencia Katedrali (Venezuela), Valensiya adı verilen Venezüella eyaletinin başkenti Carabobo'da Plaza Bolivar'ın hemen önünde bulunan bir Katolik kilisesidir. Valencia, 1555 yılında, Venezuela'nın İspanyol faturası olan Alonso Díaz Moreno tarafından kuruldu ve bugün ülkenin sanayi başkentidir. Valensiya Kated

sanat - Alegorik bir portre nedir?  Kökenleri ve Ana Özellikleri

Alegorik bir portre nedir? Kökenleri ve Ana Özellikleri

Bir alegorik portre , onu en çok tercih eden özellikleri tanımlamak ve vurgulamak amacıyla belirli bir kişiyi veya durumu yüceltmeyi veya temsil etmeyi amaçlayan bir imge türüdür. Örneğin, Avrupa'daki Rönesans döneminde, resim veya heykellerdeki alegorik portreler, saygı veya otoriteye ilham vermek için gerçek veya hayali nitelikleri belirleyen kralları, soyluları ve varlıklı tüccarları övmeye çalıştı. Şu anda, bu tür plastik ve

sanat - En Seçkin 10 Meksikalı Heykeltıraş

En Seçkin 10 Meksikalı Heykeltıraş

Çalışmaları için öne çıkan yüzlerce Meksikalı heykeltıraş var. Bu sanatçıların eserleri sadece Meksika'da değil diğer ülkelerde de müzelerde ve kamu ve özel binalarda sergileniyor. Bunun nedeni, bu heykeltraşların çalışmaları o kadar ilgiliydi ki, Meksika sanat akademilerinden ve yabancı akademilerden çok fazla tanınma elde ettiler. Örneğin, Luis Ortiz Monaste

sanat - Karakas Katedrali: Tarihçesi ve Özellikleri

Karakas Katedrali: Tarihçesi ve Özellikleri

Caracas Katedrali , kentin tarihi merkezinde, Venezuela'nın başkenti Plaza Bolivar'da yer almaktadır. Bu dini binanın resmi adı, Catedral Metropolitana de Santa Ana'dır. 1567 yılında, bugün Caracas katedrali tarafından işgal edilen alanda, Apostle Santiago onuruna bir kilise oldu. Bu bina 1

sanat - En Önemli 4 İlişki Öğesi

En Önemli 4 İlişki Öğesi

Tasarımın ilişki unsurları : yön, konum, mekan ve yerçekimi. Bu elemanlar, bir tasarımı oluşturan farklı formlar arasındaki etkileşimi tanımlamak için kullanılır. Tasarım ilişkisi, görüntüyü oluşturan tüm nesnelerin konumlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ve tasarımı takdir eden kişide oluşturdukları görsel etkiyi değerlendirmeye izin verir. Ek olarak, bu tür uzamsal ilişki

sanat - En Önemli 8 Sanat Elemanı

En Önemli 8 Sanat Elemanı

Sanatın unsurları yetenek, kavram, orta, bağlam, referans, stil, değer ve estetiktir. Bunların tümü, tezahürün farklı tezahürlerinde sanatın biçimini etkiler. Sanatsal yaratma resim, heykel, tiyatro, dans, edebiyat, mimari, çizim, film, fotoğraf ve müzikte var. Tüm sanatsal tezahürlerde sanatçının etkisinin, içine daldığı bağlamın ve fikirlerini yansıtmak için kullandığı mekanizmanın gösterildiği yaratıcı bir süreç var. Sanat, farklı kenarlarında, çeşitlili

sanat - 11 Tipik Danslar ve Peru Kıyılarının Dansları

11 Tipik Danslar ve Peru Kıyılarının Dansları

Birçoğu , Peru kıyılarının dansları ve tipik danslarıdır; diğerlerinin arasında kara, Lavanderas, zamacueca, zapateo, şeytanların oğlu, alcatraz, inga, tondero veya marinera limeña ile öne çıkmaktadır. İspanyol Fatihlerinin Amerika'ya gelmesiyle, 15. yüzyılda, üç yüzyıl süren ve kültürel bir değişim süreci geliştiren bir yanlış anlama süreci başladı. Peru kötülükleri sırasında ustaların

sanat - Romantizmin Toplumsal Bağlamı: Önemli Noktalar

Romantizmin Toplumsal Bağlamı: Önemli Noktalar

Romantizmin toplumsal bağlamı , zamanın toplumunun dayandığı yapıdaki bir dizi değişimin parçasıdır. Bu sarsıcı ortamda, birkaç farklı ideolojiyle karşılaşılmaktadır. Bu ideolojiler ortadan kaybolmayı reddeden mutlakiyetçiydi; Fransız Devrimi'nin fikirleri ile desteklenen Aydınlanma; ve on dokuzuncu yüzyıldan, romantizm, önceki ikisine tepkiyle. Romantizm, 18. yüzyılın so

sanat - En Önemli 5 Film Özelliği

En Önemli 5 Film Özelliği

Sinemanın temel özellikleri arasında sanat, tüketici ürünü ve iletişim aracı olarak görülme olasılığı da var. Ayrıca, farklı türlere ayrılması, teknolojisi ve yayılma kapasitesi de öne çıkıyor. Ancak tüm bu unsurlarda, sinemayı tanımlayan temel özellik, hareketli görüntüler aracılığıyla gerçeği yeniden üretmesidir. Sineması, sinematografiyi çağırmanın

sanat - Barquisimeto Katedrali: Tarih ve Özellikleri

Barquisimeto Katedrali: Tarih ve Özellikleri

Barquisimeto Katedrali veya Carmen Meryem Ana Katedrali, Katolik bir tapınak ve özellikle Lara Devletinde bulunan tarihi-dini geleneğin ana koltuğu. Carmen Meryem Ana Katedrali, 29-30. Caddeler arasında Avenida Venezuela'nın merkezindeki Barquisimeto kasabasında, posta adresiniz Barquisimeto 3001, Lara. Moder

sanat - Trajik Dünya görüşü nedir?

Trajik Dünya görüşü nedir?

Trajik dünya görüşü , dünyaya olumsuz bir bakış açısıyla bakmanın, tüm kötü şeyleri düşünmenin bir yoludur. Ek olarak, perspektif tamamen gerçekleşecek olan tüm olayların trajik bir şekilde biteceğine inanan tamamen karamsar olma eğilimindedir. Dünya görüşü, klasik Yunancadan gelen bir kelimedir. “Dünya” ve “vizyon” anlamına

sanat - Sanatsal Dil: Özellikleri ve Türleri

Sanatsal Dil: Özellikleri ve Türleri

Sanatsal dil , sanatçının mesajını iletmek için kullandığı iletişimsel kodları ifade eder. Bu mesajın bir kısmı estetiktir, fakat aynı zamanda yazar tarafından değerlendirilen duyguları, yansımayı ve diğer yorumları da kışkırtmalıdır. İnsanın temel özelliklerinden biri iletişim kapasitesidir. Yaşamın tüm yönlerinde esastı

sanat - Mezopotamya Sanatı: Özellikleri ve Temsilcilik Çalışmaları

Mezopotamya Sanatı: Özellikleri ve Temsilcilik Çalışmaları

Mezopotamya sanatı dünyanın en eskilerinden biridir. Şu anki Ortadoğu'da, adı "iki nehir arasında" anlamına gelen ve Asya'da bulunan Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan bölge Mezopotamya'da geliştirilmiştir. Bu sanatı sınırlayan tarihler çok geniştir. Uzmanlar Neolitik'te başlangıcına 4000 a civarında çıkıyorlar. C. Son, 539 yılında Bab

sanat - Küçük veya Uygulamalı Sanatlar: Tarih ve Türleri

Küçük veya Uygulamalı Sanatlar: Tarih ve Türleri

Küçük sanatlar veya uygulamalı sanatlar , tamamen sanatsal olana ek olarak, tüm uzantılarında pratik bir kullanıma sahip olanlardır. Küçük dekoratif sanatlar, kuyumculuk ve genel olarak sanatsal unsurları normal kullanımdaki nesnelerle ilişkilendiren her şey olarak sınıflandırılmıştır. Küçük sanatlar ve güz

sanat - Plauto: Biyografi ve Çalışma

Plauto: Biyografi ve Çalışma

Tito Maccio Plauto Latin komedyendi. Kesin tarih bilinmemekle birlikte, yaklaşık 254 ve 184 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. Roma İmparatorluğu'nda C.. Zamanın Roma kentinin imajını yansıtmayı başaran 130 eserin kendisine atfedilir. Roma tiyatrosunun komedi yazarları (komedi yazarları) arasında en popüler olanı ve zamanın sanatsal sahnesinin açık baskın hakimiyeti olarak bilinir. İhtiyaç duyduğu zamanlarda i

sanat - Rus Yapılandırmacılık: tarih, özellikler, mimarlık, tasarım

Rus Yapılandırmacılık: tarih, özellikler, mimarlık, tasarım

Rus yapılandırmacılığı , 20. yüzyılda Rusya'da gelişen ve Bolşeviklerin 1917 Ekim Devrimi’nde iktidara geldiklerinde gelişen, çok etkili bir sanatsal hareketti. Devrimin hedeflerini destekleyen Kübizm, üstünlük ve fütürizm hakkında fikir edinmesine rağmen, nesnelerin yaratılmasında yeni bir yaklaşımdı. Kısacası, amacı kompozisy

sanat - Meksika'da Modernizm: Mimari, Resim, Edebiyat, Müzik

Meksika'da Modernizm: Mimari, Resim, Edebiyat, Müzik

Meksika'da modernizm , 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında ortaya çıkan sanatsal bir harekettir. Sanattan geri kalanı da etkilemesine rağmen, genellikle edebiyatla ilişkilendirilir: resimden mimariye. Kökenlerinin nerede olduğu konusunda farklılıklar olsa da, birçok kaynak bunun İspanya ve Latin Amerika'da olduğunu düşünüyor. Bu, literatürde, Migue

sanat - Kaya Sanatı: Köken, Tarih ve Başlıca Özellikleri

Kaya Sanatı: Köken, Tarih ve Başlıca Özellikleri

Kaya sanatı , daha önce kayalarda ve çoğunlukla mağaralarda yapılan sanatı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Terimin aynı zamanda taşla ilgili her şeyi de kapsadığı göz önüne alındığında, oymalar ve kaya ya da taş kullanarak tezahür eden ya da tezahür eden her türlü sanatsal gösterimi de içerir. Bu sanatın çalışması, çiziml

sanat - Abraham Mauricio Salazar: Biyografi ve Eserler

Abraham Mauricio Salazar: Biyografi ve Eserler

Abraham Mauricio Salazar , 1957 yılında San Agustín de Oapán, Meksika'da doğan Hintli Nahuatl resim sanatçısı. Salazar, çocukluğundan beri babası ve diğer akrabaları tarafından kendisine iletilen ataların tekniklerini kullanarak sanatsal kariyerini geliştirmiştir. Bu teknikler, sadece bu ata geleneklerini korumak için değil, aynı zamanda hikayeyi farklı bir şekilde iletmek için bir platform olarak hizmet etmek için, bazı sanatçılar tarafından hala kullanılmaktadır. Salazar'ın doğduğu yer,

sanat - Plastik İfade Unsurları Nelerdir?

Plastik İfade Unsurları Nelerdir?

Plastik anlatımın unsurları , yazarın niyetine göre imgelerin oluşturulmasına izin verecek resimli kaynaklar grubunu içerir. Plastik ifadenin aşağıdaki unsurları düşünülebilir: nokta, çizgi, renk (bazıları içindeki değeri içerir), doku, hacim ve şekil. Bazı yazarların, sanat tarihi boyunca ortaya çıkan değişikliklerin bir sonucu olarak başkalarını da içerdiği belirtilmelidir. Plastik sanatlar için tipik olan

sanat - Rönesans Tiyatrosu: Kökeni, Özellikleri ve Eserleri

Rönesans Tiyatrosu: Kökeni, Özellikleri ve Eserleri

Rönesans tiyatrosu , onbeşinci yüzyıldan on yedinci yüzyılın başlarına kadar Avrupa tiyatrosunu ifade eder. Bu dönemde klasik eserlerin yeniden keşfedilmesi ve taklit edilmesi modern tiyatronun temellerini oluşturdu. Bu anlamda Rönesans, çoğunlukla kültür ve klasik ideallerle ilgiliydi. İtalya, Fransa,

sanat - Mekansalizm: Köken, Özellikleri, İşleri ve Temsilcileri

Mekansalizm: Köken, Özellikleri, İşleri ve Temsilcileri

Spatialism , İtalya'da doğmuş ve Arjantinli-İtalyan sanatçı Lucio Fontana tarafından yirminci yüzyılın elli yıllarında tanıtılan resimsel bir harekettir. Bu sanatsal eğilim, enformalizm içinde çerçevelenmiştir ve hatta maddi sanatın bir çeşitliliği olarak kabul edilir. Fontana, Concetto Spaziale ( Mekansal konsept ) adıyla vaftiz ettiği bir grup plastik eser tasarladı. 1946'da Buenos Aires

sanat - Fransa'da romantizm: tarihsel ve sosyal bağlam, özellikleri

Fransa'da romantizm: tarihsel ve sosyal bağlam, özellikleri

Fransa'da romantizm on dokuzuncu yüzyılda bu ulusta gelişen ve on sekizinci yüzyılın İngiliz ve Alman kökenli bir hareketinden ilham alan felsefi ve sanatsal bir akımdı. Doğuşu kısmen, Aydınlanma rasyonelliğine ve Endüstri Devrimi'nin neden olduğu günlük yaşamın dönüşümüne bir cevaptı. Kökeni Fransız Restorasyo

sanat - Yunan komedisi: kökeni, özellikleri, yazarları ve eserleri

Yunan komedisi: kökeni, özellikleri, yazarları ve eserleri

Yunan komedisi , antik Yunanistan'da MÖ 6. yy'dan itibaren popüler ve etkili bir tiyatro biçimi idi. Politikacılar, filozoflar ve diğer sanatçılarla alay etmek için bir araç olarak nitelendirildi. "Komedi" kelimesinin kökenine gelince, birçok kaynak bunun Yunanca komos (grubu memnun etmek için) ve aeido'dan (fiilden şarkıya kadar) geldiği konusunda hemfikirdir. Aristo, traje

sanat - Rönesans Sanatı: Özellikleri, Resim, Mimari ve Heykel

Rönesans Sanatı: Özellikleri, Resim, Mimari ve Heykel

Rönesans sanatı , Avrupa'da 1400 yıllarında ortaya çıkan resim, heykel ve mimariyi içeren sanatsal bir stildir; özellikle İtalya'da. Sanat, Avrupa Rönesansının ana üstelerinden biriydi. Bu aşamada Boticelli, Giotto ve van der Weyden gibi hala ün yapmış sanatçıları tanımaya başladı. İnsanlık tarihinin bu

sanat - Joseph Haydn: Biyografi, Eserler ve Meraklar

Joseph Haydn: Biyografi, Eserler ve Meraklar

Joseph Haydn , Klasik dönemde yaşayan Avusturyalı bir müzik besteciydi. Oda müziğinin önde gelen geliştiricilerinden biriydi. Müzik dünyasına olan katkıları onu tarihe düşürdü ve “senfoninin babası” olarak tanındı. Haydn, hayatının çoğunu, zamanın zengin bir ailesi için özel besteci olarak çalıştı. Bu, kendisini kendi müzikal tarzı

sanat - Resmin Tarihi

Resmin Tarihi

İspanya'da çeşitli mağaralarda bulunan mağara resimlerinde yapılan son bir araştırmaya göre , resmin tarihi 64.000 yıldan daha eski. Bu çizimlerin yaşını belirlemek için, karbon kabuklarının iyi bilinen uranyum-toryum tarih testi kullanıldı. Mağara resimleri, her biri farklı çizimler, resimler veya resimler içeren üç mağaradadır: Cantabria'daki her tür hayvan figürünü içeren Pasiega; Ekstremadura'daki Maltravieso, burada calcos veya stencil eller, noktalar ve diğer geometrik figürleri temsil eder; ve Ardales, Endülüs, speometrelerde kırmızıya boyanmıştır. Çalışma, bu mağara resimler

sanat - Sanatsal Bilgi: Özellikleri, Tipleri ve Örnekleri

Sanatsal Bilgi: Özellikleri, Tipleri ve Örnekleri

Sanatsal bilgi , her insanın yaratıcılığını ve doğuştan gelen yeteneğini temel alan, deneyim, çalışma ve gözlem ile derinleştirilen bir bilgi türüdür. Bu adam sayesinde akranlarıyla iletişim kurar ve duygularını, duygularını ve düşüncelerini ifade edebilir. Bu tür bilgiler, dünyayı yeniden yaratmamızı ve güzelliğini ve sadeliğini eğlenceli ve duygusal bir bakış açısıyla keşfetmemizi sağlar. Bilimsel veya ampirik bilgiden farklı ola