Sanat

sanat - Yüksek Kültür: Köken, Özellikleri ve Örnekleri

Yüksek Kültür: Köken, Özellikleri ve Örnekleri

Yüksek kültür , aristokrasinin kendi tüketimleri için yaptıkları bir dizi davranış, tutum ve çalışmayı, yalnızca birkaç kişinin erişebileceği özel bir sistemde bir araya getiren bir kavramdır. Bu kültür, güzel sanatların etrafındaki konuları kabul ediyor: sinema, müzik, heykeller, tiyatro, resimler, edebiyat ve diğerleri. Aynı zamanda bilimsel, sos

sanat - Gerçekçiliğin boyanması: özellikleri, teknikleri ve yazarları

Gerçekçiliğin boyanması: özellikleri, teknikleri ve yazarları

Gerçekçi resim , geleneksel sanatın idealist imajlarını gerçek yaşam olaylarıyla değiştirerek günlük yaşamı canlandırmaya öncelik verir. Bu, alt sınıflara ve sol hareketlere karşı toplumsal ve ideolojik duyarlılıklarından kaynaklanmaktadır. 1861'de "resim temelde somut bir sanattır ve sadece gerçek ve var olan şeylerin temsilinden ibaret olabilir" deyince temelleri attıran Gustave Courbet'tir. Gerçekçilik, Fransa'da

sanat - Sanatsal Meclis: Teknik, Türler ve Öne Çıkan Sanatçılar

Sanatsal Meclis: Teknik, Türler ve Öne Çıkan Sanatçılar

Sanatsal derleme , gündelik nesnelerin sanat eserlerinin yaratılmasına dahil edilmesinden oluşan bir tekniktir. Bu nesneler, bir parçanın bileşenleri olarak kullanıldığında sanatsal ya da önemli bir değer elde etmelerine rağmen, kimliklerini daima bir biçimde ya da başka bir biçimde korurlar. Sadece üç boyut

sanat - Yunan Mimarisi: Köken, Özellikleri, Stilleri, Yapıları

Yunan Mimarisi: Köken, Özellikleri, Stilleri, Yapıları

Antik Yunan mimarisi , yaklaşık 2.500 yıl önce Mora, Ege Adaları ve bazı Anadolu bölgelerini işgal eden Yunanca konuşan sakinlerin yarattığı bütün yapıları kapsar. 900'den beri oluşturulan tüm mimari çalışmaları içerir. C. mevcut dönemin ilk yüzyıla kadar. Günümüzde, Yunanistan'daki en önemli mimari eserler, Helenistik bölgede antik dönemde inşa edilmiş tapınaklardır. Hem tapınaklar hem de Yunan tiyatr

sanat - Üç Boyutlu Sanat: Tarih, Nitelikler ve Üstün Eserler

Üç Boyutlu Sanat: Tarih, Nitelikler ve Üstün Eserler

Üç boyutlu sanat , üç boyutlu eserlerin yaratılmasıyla karakterize edilir: yüksek, geniş ve uzun. İki boyutlu sanat gibi, üç boyutlu yaratım da insanın kendisi kadar eskidir. Tarih öncesi insan, sanat eserlerini manevi-dinsel amaçlarla ve iş ve savunma araçları olarak modellenmiştir. En temsili ifadel

sanat - Bizans Mimarlığı: Tarihçesi, Özellikleri ve Eserleri

Bizans Mimarlığı: Tarihçesi, Özellikleri ve Eserleri

Bizans mimarisi , Bizans İmparatorluğu olarak bilinen Doğu Roma İmparatorluğu'nun özel mimarisi idi. Bu mimari tarzı, MÖ geç binyılın Yunan ve Roma anıtlarının ve erken modern çağın etkilerini belirginleştirmiştir. Bu mimari tarzı Büyük Konstantin’in Bizans kentini tamamen yeniden kurma kararı almasıyla ortaya çıkmıştır. Yeniden yapılandırdıktan sonr

sanat - İzlenimci Resim: Özellikleri, Yazarları ve Üstün Eserleri

İzlenimci Resim: Özellikleri, Yazarları ve Üstün Eserleri

Empresyonist resim , Fransa'da 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında oluşturulan sanatsal bir harekettir. Bu sanatsal tarz, 1867'den 1886'ya kadar Fransız sanatçılar tarafından yaratılan ve birbirine çok benzeyen bir dizi esere dayanıyor. İzlenim olarak adlandırılan Claude Monet tarafından yapılan bir çalışma sonucunda ortaya çıktı. Empresyonist hareketin ad

sanat - Jenny Lind: Biyografi

Jenny Lind: Biyografi

Jenny Lind bir opera soprano şarkıcısıydı ve Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlüsü olan İsveç kökenli ünlü filantropistti. Güçlü ve benzersiz sesi, ezici bir kişiliği ile birlikte, Lind'i nabzına basan basit bir kadının amblemi yaptı. 6 Ekim 1820'de Stockholm'de doğdu. Küçük yaşlardan itibar

sanat - Mısırlı Heykel: Köken, Özellikleri, Materyalleri ve Eserleri

Mısırlı Heykel: Köken, Özellikleri, Materyalleri ve Eserleri

Mısır heykeli , bu eski uygarlığın en belirgin sanatsal ifadelerinden biriydi. Gelişimi, mimarinin mimarisiyle birlikte idi ve her iki ifade de birbirini tamamladı. Aslında, çoğu durumda heykel, belirli binaları, özellikle de cenaze evlerini süslemek için kullanıldı. Cenaze yapılarında, bu medeniyet heykelinin göze çarptığı yerdi. Firavunların mezarlar

sanat - Amorfinos: Özellikleri, Çeşitleri ve 50 Örnek

Amorfinos: Özellikleri, Çeşitleri ve 50 Örnek

Amorfinos , romantik olanı mizahi ile karıştırıp, şarkıları birbirinden ayıran kısa şiirsel kompozisyon şeklinde popüler bir eserdir . Aslen, siyahları, beyazları ve Hintlileri yanlış tanıtan gelen Ekvador bölgesinde bulunan Montubio halkından. Amorfino İspanyol copla mirası geliyor. Aktarımı çoğunlukla

sanat - Romantizmde Heykel: Özellikleri, Eserleri ve Yazarları

Romantizmde Heykel: Özellikleri, Eserleri ve Yazarları

Romantizm'deki heykel , diğer sanatsal stillerin klasik ve neoklasik ideallerine aykırı olan, zamanın romantik hareketinin özelliklerine bağlı eşsiz bir sanat tarzıydı. Romantizm, çalışmalarındaki duyguları ve bireysel idealleri tercih ederek belirlendi. Bu sanatsal hareket, Orta Çağ'da meydana gelen sanatı yeniden canlandırmaya çalıştı ve sanatsal alanın Endüstri Devrimi ve Aydınlanma'ya tepkisi olarak görülüyor. Roma heykeli hem insan düny

sanat - Bizans Sanatı: Özellikleri, Resim, Heykel, Mimari

Bizans Sanatı: Özellikleri, Resim, Heykel, Mimari

Bizans sanatı , Konstantinopolis merkezli, Bizans İmparatorluğu'nda üretilen tüm resim, mimari ve diğer görsel sanat eserlerini kapsar. Ayrıca, başka alanlarda yaratılmış, ancak Bizans sanat tarzının etkisinden doğrudan etkilenen sanat eserlerini de içermektedir. Resim ve binalarda yaratılan imgeler ve temsiller imparatorluk boyunca oldukça homojen bir karaktere sahipti. Bu, özellikle bu

sanat - Aztek Sanatı: Özellikleri, El Sanatları, Resim, Heykel ve Mimari

Aztek Sanatı: Özellikleri, El Sanatları, Resim, Heykel ve Mimari

Aztek sanatı veya Meksika sanatı, Orta Amerika bölgesindeki Aztek İmparatorluğu tarafından geliştirilen sanatsal bir stildir. İmparatorluğun en büyük askeri ve kültürel genişleme durumunda olduğu 15. ve 16. yüzyıllarda zirveye ulaştı. Bu sanatsal tarz, resim, işçilik, heykel ve mimarinin öne çıktığı çok çeşitli biçimlerde temsil edildi. Bu uygarlığın sanatsal kreasy

sanat - 20 Tarihsel ve Güncel Ünlü Trompetçiler

20 Tarihsel ve Güncel Ünlü Trompetçiler

Müziklerinin kalitesi ve geliştirmeyi başardıkları teknik için diğerlerinin üzerinde öne çıkan ünlü trompetçiler var. Onlar dünyanın en iyileridir. Her biri trompet çalma, yaşama, yaratma ve hissetme, müzik kadar benzersiz, büyülü ve uyumlu bir şey yapma tutkusunu keşfetti. Pek çok insan bunun hediye olduğunu düşünür, diğerleri ise ders çalışmayı gerektirir. Bunun hissedilen bir şey olduğuna

sanat - 26 Tarihin ve Haberin Ünlü Dövüşçileri (Erkekler ve Kadınlar)

26 Tarihin ve Haberin Ünlü Dövüşçileri (Erkekler ve Kadınlar)

Yapmayı başardıkları dövmelerin kalitesi ve tasarımları için öne çıkan ünlü dövmeci var. Azimleri onların dünyadaki en iyi dövmeci olmalarını sağladı. RAE'ye göre, "dövme yapmak, epidermisin altında boyalar ekleyen, önceden düzenlenmiş delikler veya sokmalar yoluyla insan derisi üzerindeki çizimleri kaydetmektir." Dövme kelimesi Poline

sanat - 20 Ünlü Tarih ve Haber Boğa Güreşçisi

20 Ünlü Tarih ve Haber Boğa Güreşçisi

Boğa güreşinin tarihini, kendine özgü tarzları ve geliştirdikleri teknikler için belirleyen ünlü boğa güreşçileri var. Bunlar arasında Rafael Molina, Manolete, Pepe Luis Vacquez, Rafael Gómez Ortega, Juan Belmonte, José Tomás, bu yazıda listelediğimiz diğerlerinin yanında. Boğa güreşçileri ve boğa güreşçilerinin dünyasını çevreleyen sanat, boğa güreşi olarak adlandırılır. Güçlü ve tehlikeli bir hayvandan önce

sanat - Sanat Komedi: Köken, Özellikleri ve Karakterleri

Sanat Komedi: Köken, Özellikleri ve Karakterleri

Komedi all'improviso (doğaçlama kullanımı için) olarak da adlandırılan Komedi, oldukça popüler bir karaktere sahip bir teatral gösteri türüdür. Bazı yazarlar önceki yüzyılda varolduğunu iddia etmelerine rağmen, kökenleri on altıncı yüzyılda bulunuyor. Bu tür tiyatro, Fransa, İspanya veya Rusya’da bir miktar genişleme olduğunu bilerek Rönesans’ın İtalya’sında başladı. Kökeni hakkındaki teoriler çeşitlilik

sanat - İspanyol Altın Çağı: Kökeni, Özellikleri, Eserleri ve Yazarları

İspanyol Altın Çağı: Kökeni, Özellikleri, Eserleri ve Yazarları

İspanyol Altın Çağı , İspanyol kültüründe en büyük büyüme dönemine verilen isimdir (15. yüzyılın sonu ile 17. yüzyılın ikinci yarısı arasında). Edebiyat ve sanatta önemli bir gelişme oldu. Altın Çağ'ın İspanya tarihinin en önemli yıllarından birinde başladığı düşünülüyor: 1492, Nebrija'nın Kastilya Dilbilgisi'ni yayınladığında, Araplar İber yarımadasından atıldı ve Columbus yeni toprakları keşfetme yolculuğuna başladı. Bu dönemin sonu, 1681 yılında Hispania: Pedro Calderón

sanat - Roman Sanatı: Tarih, Nitelikler, Mimari, Resim ve Heykel

Roman Sanatı: Tarih, Nitelikler, Mimari, Resim ve Heykel

Roman sanat , ortaçağ sanatının ilk önemli hareketiydi; Batı Avrupa'da, 11., 12. ve 13. yüzyılların bir bölümünde, Roma'nın yıkılmasından 1150 yıllarında Gotik sanatın gelişine kadar hakim olan bir tarza sahipti. Avrupa üniter bir karakterini korurken, her biri kendi sanatsal özelliklerine sahip olan, on birinci yüzyılda Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da ortaya çıkan belirli mimarlık, heykel ve diğer küçük sanatlar tarzını ifade eder. "Romanesk" ismi, Roma,

sanat - Nartex (mimari): kökeni, özellikleri, Paleo-Hristiyan, Romanesk

Nartex (mimari): kökeni, özellikleri, Paleo-Hristiyan, Romanesk

Erken Hristiyan ve Romanesk kiliselerinin mimarisine göre, atriyumun Narteks veya portikosuna, atriyum ile tapınak arasında yer alan, tövbe eden Hristiyanlar ve katümenler için yerleşmiş olan kişiler için kaplanmış antre denir ( Hıristiyan inancı). Aynı şekilde, bu alan açık ekzonareks gibi söz konusu yapının varyasyonları olarak kabul edilen diğer modellerin ve ayrıca bir tür koridor olarak görülen bir narteksin ikinci bir parçası olarak kabul edilen sonarteks oluşumuna neden olmuştur. Bazı uzmanlara göre, bu ekler

sanat - Óculo: kökeni, özellikleri, çeşitleri, örnekler

Óculo: kökeni, özellikleri, çeşitleri, örnekler

Óculo , bir pencere veya ışığın geçişi olarak işlev gören dairesel veya oval bir biçimde açıklığı ifade eder, ancak işlevi yalnızca dekoratif olabilir. Şu anda, Kraliyet Akademisi Sözlüğü'nde bir tanımı yoktur, ancak mimaride yaygın olarak bilinen bir terimdir. Etimolojik olarak, kelime, kelimenin tam anlamıyla "göz" olarak çevrilen Latince "ochulos" ifadesinden türemiştir. Anglo-Saxon konuşmasında bile

sanat - Skeeter Davis: Biyografi ve Kariyer

Skeeter Davis: Biyografi ve Kariyer

Skeeter Davis (1931-2004), asıl adı Mary Frances Penick, Amerikalı bir country müzik şarkıcısıydı. En çok hatırlanan şarkıları arasında 1962 yılının "Dünyanın Sonu" yer alıyor. Ülke türünde önemli bir ün kazanan ilk kadınlardan biri. Kişisel yaşam Skeeter Davis, 30 Aralık 1931'de Kentucky ve Dry Ridge'deki bir çiftlikte, Sarah ve William Penick ailesindeki yedi çocuğun ilki olarak doğdu. Karakterinin enerjisinden etkile

sanat - Gotik sanat: tarih, özellikler, mimarlık, resim ve heykel

Gotik sanat: tarih, özellikler, mimarlık, resim ve heykel

Gotik sanat , on ikinci yüzyılda Fransa'nın kuzeyinde, Gotik mimarisinin gelişmesiyle gelişen bir ortaçağ sanat tarzıydı. Ek olarak, Romanesk'ten evrilmiş ve on altıncı yüzyılın sonuna kadar Avrupa'nın bazı bölgelerinde süren bir sanat olarak nitelendirildi. Mimari ve resim ve Gotik heykel gibi küçük sanatlar, Orta Çağ boyunca batı ve orta Avrupa genelinde yayılmayı ve gelişmeyi başardı. "Gotik" terimi, bu

sanat - Neoklasik resim: kökeni, özellikleri, yazarları ve eserleri

Neoklasik resim: kökeni, özellikleri, yazarları ve eserleri

Neoklasik resim , Avrupa kıtasında gelişen, 1760'lı yıllardan başlayarak geniş bir Neoklasizm hareketiydi, 1780'lerde ve 1790'larda, 1850'lere kadar devam eden en büyük etkisine ulaştı. Neoklasik resim, eski klasik sanatların arkeolojik olarak doğru yapılandırmalarını ve kostümlerini kullanarak sade lineer tasarım ve klasik temaların temsilini vurguladı. Neoklasik resimsel

sanat - Neoklasik heykel: kökeni, özellikleri, temsilcileri ve eserleri

Neoklasik heykel: kökeni, özellikleri, temsilcileri ve eserleri

Neoklasik heykel , dekorasyon, tiyatro, edebiyat, müzik ve mimarlık sanatlarıyla ilgili Batı akımlarının bir parçası olan sanatsal tezahürlerden biriydi. Bu sanat, Yunanistan ve Roma geleneklerinden ilham almıştır. Rokoko olarak bilinen dekoratif sanatın eksantrikliklerine aykırı olan ahlaki düşüncelerle dengeli bir kompozisyonu destekleyen kazanılmış ilkeler. Bu heykel türünün az

sanat - Neoklasik mimari: kökeni, özellikleri, temsilcileri ve eserleri

Neoklasik mimari: kökeni, özellikleri, temsilcileri ve eserleri

Neoklasik mimari on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında üretilen bir mimari tarzdı. Bu tür mimari, en saf haliyle, klasik veya Greko-Romen mimarisinin yeniden canlanması ile karakterize edildi. Öte yandan, neoklasik mimari çoğunlukla yeni Barok ve Rokoko'nun dekoratif hafifliğinden sonra düzen ve rasyonalite bir dönüşe işaret ediyor. Antik sadeliğin

sanat - Soyut sanat: köken ve tarih, özellikleri, resim ve diğerleri

Soyut sanat: köken ve tarih, özellikleri, resim ve diğerleri

Soyut sanat , doğal olandan tamamen farklı bir alan yaratmak amacıyla, kendisini herhangi bir gerçek temsilden ayıran herhangi bir sanatsal ifadedir. Bu soyutlama hissi, farklı geometrik şekillerin yanı sıra noktalar, çizgiler ve saf renklerin kullanılmasıyla elde edilir. Sanatsal bir akım olarak soyutlama, mecazi olmayan sanat olarak da bilinir; Bu, bu tarzın geleneksel sanatla temsili olmadığı anlamına gelir. Buna rağmen, ger

sanat - 11 Ünlü Tarih ve Haber Dansçıları (Kadınlar ve Erkekler)

11 Ünlü Tarih ve Haber Dansçıları (Kadınlar ve Erkekler)

Kazandıkları teknik ve hareketlerinin güzelliği için kariyeri boyunca öne çıkan ünlü dansçılar var. Tarihimizde, dansın bedenin hareketiyle beslenebilme yeteneği olarak algılandığını söyleyebiliriz. Bu hareketlerle dans figürleri yaratılıyor, bu da çalışmanın kendisini yaratan kompozisyonu koreografi oluşturuyor. Antik çağlardan beri, Yuna

sanat - Jules Chéret: biyografi ve eserler

Jules Chéret: biyografi ve eserler

Jules Chéret (1836-1932) litografik çalışmaları ile ünlü Fransız plastik sanatçısıydı. Modern posterin babası olarak bilinir. Belle époque döneminde, eseri onu o anın ustalarından biri yapan sanat anlayışında devrim yarattı. Chéret genç yaşlardan itibaren litografi ile ilgilenmeye başladı. İngiltere’de hazırlanmış

sanat - Franz Liszt: biyografi, müzikal stil ve eserler

Franz Liszt: biyografi, müzikal stil ve eserler

Franz Liszt (1811 - 1886) on dokuzuncu yüzyılın önde gelen bir Macar müzisyenidir ve besteci, piyanist, öğretmen ve orkestra şefi olarak çalışmıştır. En ünlü eserleri arasında senfonik şiirleri, piyano parçaları ve kutsal müzik besteleri vardır. Onun müzikal erdemliği olağanüstüydü. Uyum alanında devrim yarat