10 Kimyasal İşlem Örnekleri

Kimyasal bir işlem, bir malzemeyi alıp farklı özelliklere sahip nihai bir ürüne dönüştürmenize izin veren herhangi bir işlemdir.

Normal olarak kimyasal işlemler, bir elementin özelliklerini, koşullarını veya durumunu farklı şekillerde kullanabilecekleri şekilde değiştirebilir.

Günlük yaşamda, çoğu doğal döngülerde ve sanayileşmiş dünyada hayati olan sayısız kimyasal işlem vardır.

Kesin olarak, daha dayanıklı malzemeler üretmek için ya da belirli bir amaç için daha uygun koşullar ile proseslerin ve kimyasal reaksiyonların en çok kullanıldığı sektördedir.

Kimyasal reaksiyon ve işlem örnekleri

Fotosentez gibi bazı kimyasal işlemler doğal olarak meydana gelirken, alaşımların yaratılması gibi diğerleri ise insan kaynaklı olmaktadır.

1- Fermantasyon

Reaktif bir maddenin (maya gibi) normalde karbonhidratlar veya alkol gibi diğer türevleri oluşturmak için glikoz ile beslenen mikroorganizmaların çoğalmasına neden olduğu eksik bir oksidasyon işlemidir.

Canlılarda doğal olarak ortaya çıkar, ancak endüstriyel düzeyde kullanımı, özellikle şarap ve bira gibi likörler ve ekmek gibi temel yiyecekler olmak üzere çok sayıda yiyeceklerin oluşturulmasında kullanılır.

2- Alaşımlı

Metalurjide, alaşımlı işlem ve bir metal elemanın bir başkasıyla bir araya getirilmesiyle elde edilen malzeme, bir metal olsun veya olmasın.

Korozyona karşı daha dirençli veya gözle görülebilen daha güçlü malzemeler elde etmeye yarar. Bronz, çelik ve pirinç alaşımlara örnektir.

3- Pıhtılaşma

Pıhtılaşma, insanlar dahil birçok canlıda mevcut olan doğal bir aktivitedir.

Sıvıdan bir çeşit jele kadar kanın kıvamında bir değişiklik oluşur. Kan kaybını önlemek vücudun doğal bir tepkisidir.

4- Korozyon

Bir elementin elektron kazandığı, diğerinin ise (oksidan) karakteristiklerini önemli ölçüde değiştirdiği tip indirgeme - oksidasyonun kimyasal reaksiyonudur.

Metallerde korozyon sertlik kaybına, işlenebilirliğe ve elektriksel iletkenliğe neden olur.

5- Hidroliz

Anyonların ve katyonların değişiminin elementleri ayrıştırmasına neden olmak için bir asidin veya bir tuzun suda çözüldüğü proses.

6- İyonlaşma

Bu işlem, bir elektrik yükünün uygulanması, yapay olarak ozon gibi atomlar veya moleküller oluşturmak için bir iletkenden diğerine geçen iyonları ürettiğinde meydana gelir.

Su arıtma gibi çeşitli kullanımları vardır.

7- Çökelek

Çökelti, bir çözeltiye çözünmeyen maddeler ilave edilerek yumuşak bir katı oluşturulmasından oluşur.

Kimyada ve tıpta karbonatların oluşumunda kullanılır.

8- Nükleer füzyon

Hafif atomların daha ağır bombardımanları için ağır atom atomlarının birleşmesini hızlandırır.

Nükleer füzyon, muazzam miktarda enerji serbest bırakabilen bir işlemdir. Halen elektrik enerjisi üretimi ve savaş eserleri yaratılmasında kullanılmaktadır.

9- Fotosentez

Ototrofik varlıkların, yiyeceklerini ışık yardımıyla inorganik maddeden sentezleme yeteneğidir.

Bu süreç bitkilerde gözlenir, bu yüzden kendi kendine yeten varlıklar oldukları söylenir.

10- Yanma

Isı üretmek için bir oksitleyici (genellikle oksijen) ile birleştirilmiş bir yanıcı elementi hızla oksitleyen herhangi bir kimyasal reaksiyon yanma olarak sınıflandırılır.

Keşfi insan yaşamında devrim yarattığından, insanlar için en önemli kimyasal işlemlerden biridir.

Yanma, otomotiv taşıtları, gaz sobaları veya ısıtma gibi birçok günlük aktivitede mevcuttur.