Popüler Mesajlar

Ceza Psikolojisi Nedir?

Ceza Psikolojisi Nedir?

Ceza psikolojisi , suçluların davranış, düşünce ve inanç sistemini incelemenin yanı sıra suçların neden işlendiğini araştırmaya adanmıştır. Son yıllarda, Criminal Minds veya CSI gibi dizilerin başarısından ortaya çıkan popüler bir ilgi artışı olmuştur. Bu fenomenin bilimsel topluluk içinde bir adı vardır: İnsanların, özellikle de suç psikolojisi hakkındaki düşüncelerini, özellikle de bu tür televizyon dizilerine dayanarak adli çalışmalarını önyargılı hale getirme eğiliminde olan CSI etkisi. Bununla birlikte, İspanya'da, bir suçlu psikol

Cinsiyet rolleri: Nedir, kökenleri ve örnekleri

Cinsiyet rolleri: Nedir, kökenleri ve örnekleri

Cinsiyet rolleri terimi, kadın ve erkeklerin toplumda nasıl davranması beklendiğini belirleyen bir tür sosyal rolü ifade eder. Toplumsal cinsiyet rolleri, erkeklik ve kadınlığın ne olduğu konusunda toplum tarafından kararlaştırılan norm ve standartlara dayanmaktadır. Cinsiyet kavramı ile cinsiyet arasındaki fark, cinsiyetin biyolojik kısmı, yani üreme sistemi gibi temel özellikleri ve boy gibi ikincilleri ifade etmesidir. Başka bir deyişle, b

Bir Ülke İçin Ekonominin Azalmasının Sonuçları Nelerdir?

Bir Ülke İçin Ekonominin Azalmasının Sonuçları Nelerdir?

Daha fazla etkiye sahip bir ülkenin ekonomisinin azaltılmasının dört sonucu, işsizlik seviyelerinde büyüme, daha yüksek enflasyon düzeyi, ücretlerin azalması ve suç oranındaki artıştır. Bir ülke ekonomisindeki düşüş, hem iş sektörünü hem de genel olarak nüfusu etkiler. Bu fenomen aynı zamanda durgunluk olarak da bilinir ve iç ve dış nedenlerden kaynaklanır. İç faktörler, bir ülkenin ekon

Ilginç Haberler

Dramatik tür: köken, özellikler, türler ve yazarlar

Dramatik tür: köken, özellikler, türler ve yazarlar

Dramatik tarz , yaşamın pasajlarını yeniden yaratmaya çalışan, bir karakter tasvir eden veya bir hikaye anlatan ayet ya da nesirdeki edebi kompozisyonlar setini içerir. Bu eylemler genellikle çatışmaları ve duyguları içerir. Drama, ilk defa Aristoteles'in zamanın varolan edebi türleriyle ilgili teori yapan bir makalesi olan “ La Poética ” da açıklandı: lirik, epik ve drama. Ancak, kökeni bu filoz

Proses Otomasyonu Nedir?

Proses Otomasyonu Nedir?

Proses otomasyonu Ford Motor Company tarafından üretim ekibi ile senkronize edilmiş görevleri gerçekleştirmek için mekanik cihazlar uygulama sanatı olarak tanımlanmaktadır. Bu, üretim zincirinin şirket içindeki stratejik alanlarda bulunan kontrol tabloları kullanılarak tamamen veya kısmen kontrol edilmesini sağlar. Proses otomasyo

Gıda Işınlama: Proses, Uygulamalar, Avantaj ve Dezavantajları

Gıda Işınlama: Proses, Uygulamalar, Avantaj ve Dezavantajları

Gıda ışınlaması kontrollü koşullar altında iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmasından oluşur. Işınlamanın amacı yemeğin kullanım ömrünü uzatmak ve hijyenik kalitesini arttırmaktır. Radyasyonun kaynağı ile besin arasında doğrudan temas gerekli değildir. İyonize radyasyon, kimyasal bağları kırmak için gereken enerjiye sahiptir. Prosedür gıda kaynaklı hastalıkla

Autarky: Köken, Özellikleri ve Örnekleri

Autarky: Köken, Özellikleri ve Örnekleri

Kendine yeterlilik , çevreden toplam izolasyon arayan bir tür siyasi veya ekonomik sistemdir. Bunun için, kendi yaşamlarını sürdürmeleri ve sakinlerinin tüm üretim varlıklarını ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları gerekir. Gerçekten de, tarihsel deneyim olarak, totaliter ve diktatörlük hükümetleriyle bağdaştırıldılar. Bununla birlikte, saf otarş

8 En Önemli Excel Öğesi

8 En Önemli Excel Öğesi

Excel'in elemanları , ekranda sunulan verileri analiz ederken ve düzenlerken çalışmayı kolaylaştıran bir dizi araç ve düğmedir. Bu elemanlar birkaç çubuk, tablo, etiket, satır ve sütun içerir. Excel, Microsoft tarafından oluşturulan elektronik tabloların oluşturulması için bir programdır. Excel şu anda hem ofi

Mutlak ve Göreceli Değer Nedir?  (Örneklerle)

Mutlak ve Göreceli Değer Nedir? (Örneklerle)

Mutlak ve göreceli değer , doğal sayılar için geçerli olan iki tanımdır. Benzer görünseler de öyle değiller. Bir sayının mutlak değeri, adından da anlaşılacağı gibi, bu sayıyı temsil eden figürün kendisidir. Örneğin, 10 mutlak değeri 10'dur. Diğer taraftan, bir sayının bağıl değeri, doğal sayıyı oluşturan belirli bir sayıya uygulanır. Yani, bu tanımda, birimler, onlarca,