teknoloji

teknoloji - BİT İletişiminin Toplumdaki Önemi

BİT İletişiminin Toplumdaki Önemi

BİT tarafından günümüz toplumunda ölçülen iletişimin önemi, eğitim veya ilişkiler gibi sektörleri etkilediği için çok büyüktür. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), bilgilerin işlenmesi için gerekli araçlardır, özellikle herhangi bir kaynaktan bilgi dönüştürmek, saklamak, korumak, işlemek, iletmek ve almak için bilgisayarların, iletişim cihazlarının ve yazılım uygulamalarının kullanımı. yer ve herhangi bir zamanda. Sürekli bili

teknoloji - Günlük Kullanımda 10 Özel Basit Teknoloji Nesnesi

Günlük Kullanımda 10 Özel Basit Teknoloji Nesnesi

Basit teknolojik nesneler , en basitten en karmaşığına kadar çok çeşitli günlük işleri kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Teknoloji sadece modern bilgisayar, telefon veya internet alanları için geçerli değildir, çünkü her zaman yaşam kalitemizi arttırmak için kullanılmıştır, işlerimizi ve faaliyetlerimizi kolaylaştırmak için her geçen gün daha iyi çözümler uygulamaktayız. Daha sonra basit teknolojiyi kullana

teknoloji - Mikroskobun Bilim ve İnsanlık İçin Önemi

Mikroskobun Bilim ve İnsanlık İçin Önemi

Mikroskobun bilim için önemi , on altıncı yüzyıldan beri, biyoloji, kimya veya tıp gibi bilimlerde çok daha fazla ilerlemenin mümkün olduğu bulunmuştur. Mikroskop canlı örnekleri incelemeye çalıştı ve büyümesini, endoskopi ve canlı mikroskopi gibi infravital mikroskopta teknik gelişmelerin gelişmesiyle sürdürüyor. Mikroskobun kullanımı eğ

teknoloji - Bir Bilgisayar Sisteminin En Önemli Donanım Türleri

Bir Bilgisayar Sisteminin En Önemli Donanım Türleri

Temel bir bilgisayar sistemi içeren donanım türleri şunlardır: diğerleri arasında monitör, anakart, güç ünitesi, klavye ve fare. Bir bilgisayarın yapıldığı tüm elektronik veya elektromekanik bileşenlerin donanımı olarak bilinir. Ekran, klavye ve fare ile bilgisayarla etkileşime girebiliriz. Bu anlamda, makiney

teknoloji - Kompozit Makineler Nedir?  (10 örnek ile)

Kompozit Makineler Nedir? (10 örnek ile)

Karmaşık makineler , mekanik saat kadar küçük veya bir inşaat vinci kadar büyük olabilir. İki veya daha fazla basit makinenin birleşiminin sonucudur Daha açık olmak gerekirse, bir kompozit makine seri olarak bağlanmış bir dizi basit makineden oluşan mekanik bir cihazdır, böylece birinden elde edilen kuvvet diğerine uygulanan kuvveti sağlar. En basit ve en esk

teknoloji - En Önemli 6 Teknolojik Alan ve Özellikleri

En Önemli 6 Teknolojik Alan ve Özellikleri

Teknolojik alanlar tüm iş şirketlerinin görevlerini daha hızlı ve daha hızlı, daha verimli ve daha akıllıca gerçekleştirmelerini sağlamıştır. Bu hedefe ulaşmak, ortak bir hedefe ulaşmak için çeşitli teknolojik tekniklerin organizasyonundan başka bir şey değildir. Bu teknolojik alanlar, işbirlikçi davranışları teşvik eder ve nihayetinde kurumların bilgiyi eyleme geçirme şeklini dönüştürür. Bu işbirliği platformları sadece çal

teknoloji - Teknoloji nedir?

Teknoloji nedir?

Teknobilim , bilimsel yöntemle birleştirilen teknolojiyle ilgili tüm küresel insan faaliyetlerini ifade eder. Atomik uygulamalara, biyoteknolojiye, robotik ve bilgisayar bilimlerine ulaşana kadar avcılık ve tarım veya hayvancılık için temel teknolojilerin erken gelişmesinden buluyoruz. Bilim ve teknolojinin bazı felsefi çalışmalarında alternatif ve daha dar bir teknoloji kullanımı kullanılmaktadır. Bu durumda, teknolo

teknoloji - Sabit Disk ne işe yarar?

Sabit Disk ne işe yarar?

Sabit disk sürücüsü , verileri bir bilgisayarda kalıcı olarak depolayan uçucu olmayan bir bellek donanım aygıtı olarak işlev görür. Bir sabit disk, içinde kapalı bir kasanın içinde verilerin manyetik bir kafa ile yazıldığı bir veya daha fazla tabaktan oluşur. Dahili sabit sürücüler bir birim bölmesinde bulunur ve ana karta kaynağa bağlantı ile beslenen bir ATA, SCSI veya SATA kablosu ile bağlanır. Masaüstü sabit sürücü aşağıda

teknoloji - Ana BİT'in 10 Avantaj ve Dezavantajı

Ana BİT'in 10 Avantaj ve Dezavantajı

BİT'in avantajları ve dezavantajları, toplumda çok yaygın olan elektronik cihazlarla hemen belirgin olmayabilir. Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), elektronik olarak sinyalleri depolayabilen, alabilen veya iletebilen tüm teknolojileri kapsayan geniş bir alandır. TICS, çeşitli bilgi işlem, bilgi ve iletişim cihazları, uygulamaları, ağları ve hizmetleri için genel bir ifadedir. Hem bireyler hem

teknoloji - Enerjinin Tezahürleri: Anlamak için 8 Örnek

Enerjinin Tezahürleri: Anlamak için 8 Örnek

Enerjinin tezahürleri, farklı biçimlerini içerir. Bazı örnekler, diğerleri arasında aydınlık, ısı, kimyasal, mekanik, elektromanyetik, akustik, yerçekimi ve nükleerdir (BBC, 2014). İnsan tarafından kullanılan birincil enerji kaynağı, dünyadaki yaşamın varlığı için temel olan ve diğer enerji biçimlerinin serbest bırakıldığı temel güneşdir. Her enerji formu transfer edilebi

teknoloji - 10 Çeliğin Mekanik ve Fiziksel Özellikleri

10 Çeliğin Mekanik ve Fiziksel Özellikleri

Çeliğin mekanik ve fiziksel özellikleri , bileşimine ve safsızlık yüzdesine (fosfor veya kükürt gibi) bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Bu şekilde, diğerlerine göre daha iyi mekanik ve fiziksel özellikler elde etmek istediğinizde, çelik krom, kobalt, bakır, molibden, nikel, azot, selenyum, tantal, titanyum, tungsten veya vanadyum ile alaşımlı hale getirilebilir. Çeliğin bileşimi ve özelli

teknoloji - Termometre: Parçalar ve Ana İşlevler

Termometre: Parçalar ve Ana İşlevler

Termometre sıcaklıkları ölçmek için kullanılan bir araçtır. Termometre tipine bağlı olarak, vücut ısısını, suyu, havayı ve diğer birçok şeyi ölçebilirsiniz. Termometre klinik, kimyasal ve hatta bahçecilikte kullanılmaktadır. Hava ve su var olan sıcaklık nedeniyle genişler ve büzülür. Galileo, bu iki unsur arasınd

teknoloji - Başlıca bir e-postanın 6 bölümü

Başlıca bir e-postanın 6 bölümü

Bir e-postanın ana bölümleri konu, alıcı, kuruluş, ekler, CC veya CCO ve imzadır. Elektronik posta (e-posta), Google ve Microsoft gibi çeşitli şebeke sağlayıcıları tarafından sunulan bir elektronik mesajlaşma değişim servisidir. E-postalar dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır, sohbetlerle iletişimin daha hızlı yapılması önemli değildir. Nedeni basittir, e-postalar s

teknoloji - İşletim Sisteminin İşlevleri Nelerdir?

İşletim Sisteminin İşlevleri Nelerdir?

En önemli işletim sistemi işlevleri süreç yönetimi, bellek yönetimi ve diğerleri arasında uygulamalar arasında iletişimdir. İşletim sistemi, bir elektronik cihazda ortaya çıkan tüm süreçleri yöneten ana yazılım veya program grubudur. Bunlar, örneğin bilgisayarın kullanımı için alışkanlık olarak kullandığımız programlar ve uygulamalar değil, bu uygulamaların çalışmasına izin veren özelliklerdir. İşletim sisteminin amaçlarından biri çe

teknoloji - İkinci nesil bilgisayar neydi?

İkinci nesil bilgisayar neydi?

İkinci nesil bilgisayar , bilgisayar kapasitelerini en üst düzeye çıkaran yeni modellerin geliştirilmesine olanak tanıyarak, o andaki bilgisayarların performansını değiştiren ve geliştiren yeni teknolojik bileşenlerin uygulanması yoluyla hesaplamanın gelişiminde oluşuyordu. Tüplerin veya vakum valflerinin elektronik transistöre geçişi, ikinci nesil bilgisayar olarak bilinen veya dijital hesaplamaya doğru atılan ilk adım olan şeydi. Performans kaynağındaki

teknoloji - 130 İşletim Sistemine Örnekler

130 İşletim Sistemine Örnekler

İngilizce kısaltması için OS olarak da adlandırılan bir işletim sistemi (İşletim Sistemi) bilgisayarlarda, cep telefonlarında, tabletlerde ve diğer elektronik cihazlarda kullanılan programlamadır. İşletim sistemi, bilgisayarın donanımını veya diğer elektronik cihazın (fiziksel kısım) yazılıma (maddi olmayan kısım, mantıksal sistem) bağlanma fonksiyonuna sahiptir. İşletim sisteminin bir bilg

teknoloji - Mühendislik Dalları Nelerdir?

Mühendislik Dalları Nelerdir?

Mühendislik; hesaplama, geometri, yaratıcılık, yaratıcılık, sosyal, bilimsel ve pratik bilgilerin icat edilmesi, yapıların, cihazların, cihazların, araçların, sistemlerin bakımı, tasarımı, yapımı, keşfi ve geliştirilmesidir., bileşenler, malzemeler, süreçler ve organizasyonlar. Mühendislik kelimesine

teknoloji - Teknolojinin Dalları Nelerdir?

Teknolojinin Dalları Nelerdir?

Teknoloji, ürünlerin üretildiği, hizmetlerin sağlandığı veya hedeflerin karşılandığı bir dizi beceri, teknik, yöntem ve süreçlerdir. Belirli bir aktivitenin geliştirilmesine ya da bu bilginin makinelere dahil edilmesine izin veren tekniklerin derin bilgisine atıfta bulunabilir. Teknoloji, dünyadaki yaşam tarzını kolaylaştıran araçların yaratılmasında doğal kaynakların kullanılmasıyla başladı. Örneğin, fener teknolojinin bir

teknoloji - Beşinci Nesil Bilgisayar Nedir?

Beşinci Nesil Bilgisayar Nedir?

Beşinci nesil bilgisayar , 1983'ten günümüze kadar olan, bilgisayarların hızlı ve verimli olduğu ve modern bir yazılım geliştirmeye sahip olduğu dönem için belirlenmiş olan şeydir. Elektronik cihazlar küçük, ince ve taşınması kolaydır; ayrıca multimedya bilgilerinin katı cihazlarda ve yüksek kapasiteli hafıza kartlarında saklanmasını sağlar. Bu isim, 70'li yılların U

teknoloji - Üçüncü bilgisayar nesli nedir?

Üçüncü bilgisayar nesli nedir?

Üçüncü nesil bilgisayarlarda , Amerikalı mühendis Jack S. Kilby tarafından 1958'de yapılan ve daha küçük, daha hafif ve daha hızlı bilgisayarlar oluşturmaya izin veren entegre devre geliştirildi. 1964-1971 yılları arasında geliştirildi. Entegre devre veya yonga, minyatür bir parçadır, silikondan yapılmıştır ve bu küçük boyutlarda elektronik bileşenler içerir, bilgileri elektrik yükleri olarak depolar. Bu devreler bilgisayarları yap

teknoloji - Teknik Yenilik Nedir?

Teknik Yenilik Nedir?

Teknik yenilik , mevcut bir ürünün veya sürecin değiştirilmesi ya da geniş çapta geliştirilen bir bilgi ya da faaliyet alanıyla ilgili bir dizi prosedürle yenisinin yaratılmasıdır. Teknik ve teknoloji yakından ilişkili kavramlardır. Teknik, İspanyol dil akademisine göre, “bir bilim veya sanatın hizmet verdiği prosedürler ve kaynaklar kümesi” olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji, "mekanik ti

teknoloji - Teknolojik üretim nedir?

Teknolojik üretim nedir?

Teknolojik üretim terimi, özellikle telekomünikasyon alanında, anın teknolojik ilerlemelerine yakınlığı hisseden dünya topluluğuna atıfta bulunmak için kullanılan bir neologizmdir. Teknolojik gelişmelerden yararlanan birçok kişi olmasına rağmen, teknolojik üretim terimi, esas olarak bu gelişmelerle birlikte büyüyen bireyleri ifade eder. Yani, 80'li yılla

teknoloji - Teknoloğun Etik Davranışı Nedir?

Teknoloğun Etik Davranışı Nedir?

Teknoloji uzmanının etik davranışı , meslekte çalışanın teknolojideki kararlarını çalışmalarında yönetmesi gereken ahlaki ilkeleri ifade eder. Tüm mesleklerin doğru ve yanlış eylemler hakkında bazı ipuçları veren bir etik kuralları vardır. Bununla birlikte, teknoloji uzmanları söz konusu olduğunda, sabit bir etik kodun oluşturulmasını engelleyen durumlar vardır. Bir yandan, teknolojik gelişmel

teknoloji - Elastomerler ile ne tür ürünler yapılır?

Elastomerler ile ne tür ürünler yapılır?

Elastomerlerden elde ettiğimiz ürünler o kadar değişkendir ki bunları birkaç üretim sektörüne ayırabiliriz: endüstride ayakkabı tabanları veya contaları, tekstil sektöründeki balıkçılık veya havacılık kıyafetleri, arabadaki lastikler veya lastikler veya raketler ve ayakkabılar spor sektörü. Elastomerler, yüksek dere

teknoloji - 6 Elektronik Sunum Hazırlamanın Avantaj ve Dezavantajları

6 Elektronik Sunum Hazırlamanın Avantaj ve Dezavantajları

Elektronik sunumların avantajları ve dezavantajları vardır , ancak bugün, konferanslar, iş toplantıları veya bir proje örneği için akademik sergilerde en çok kullanılan çalışmalardan biridir. Elektronik sunumlar, görsel, işitsel ve hatta kinestetik kaynaklar yoluyla bilgi yayılmasını kolaylaştıran metin, fotoğraf, tablo ve hatta video veya ses kliplerinin eklenmesini sağlar. Ayrıca, slaytların veya

teknoloji - Teknolojinin Kökeni Nedir?

Teknolojinin Kökeni Nedir?

Teknolojinin kökeni, bir şeyleri üretmek ve faaliyetler yürütmek için sistematik tekniklerin zaman içindeki gelişimi olarak kabul edilen 3 milyon yıldan daha uzun bir süre önce ilk insanlardan (ya da insaflardan) doğdu. Teknoloji terimi, Yunanistan'da "sanat, el sanatları" kelimesiyle logoları, "kelime" kelimesini, Yunanistan'da hem teoride hem de pratikte sanat üzerine bir söylem anlamına gelen bir kombinasyondur. İlk olarak on y

teknoloji - Anemoscope veya Windsock nedir?

Anemoscope veya Windsock nedir?

Rüzgar gülü olarak da bilinen bir anemoskop , rüzgar hızını ve rüzgar kuvvetini ölçmek için kullanılan bir araçtır. Rüzgar genellikle yön ve hız olmak üzere iki temel parametreye göre tanımlanır. Hava akımlarının yönünü ölçerken, kanat genellikle kullanılır. Rüzgâr hızını bilmek istiyorsanız, anemoskop kullanmak uygundur. Rüzgar hızının ayrıca genellikle an

teknoloji - En Önemli 10 Linux Özelliği

En Önemli 10 Linux Özelliği

Linux işletim sisteminin özellikleri , dünyanın en büyük 500 sunucusunun% 78'inin bunu kullanmasını mümkün kılmıştır. Halen GNU / Linux olarak bilinir, çünkü tüm sistemin merkezi çekirdeği görevi gören GNU ve Linux işletim sisteminin bir birleşimidir. Linux, kullanıcının bilgisayarla etkileşime girmesini ve diğer programları yürütmesini sağlayan bir işletim sistemidir. Kullanıcının bilgisayarınızla ko

teknoloji - Peru'nun En Önemli 14 Endüstriyel Tesisi

Peru'nun En Önemli 14 Endüstriyel Tesisi

Peru'daki sanayi tesisleri, sanayi üretimi ve dolayısıyla Güney Amerika ülkesi ekonomisi için temeldir. Bu nedenle, ulusal bölge genelinde farklı sektörlerin sayısız tesisi vardır. Endüstriyel tesisler toplu halde ürün üretmek veya birleştirmek için makine veya işçilikle donatılmış tesislerdir. Modern sanayi ve tica

teknoloji - Görüntülü Arama ve Görüntülü Konferans Arasındaki 5 Fark

Görüntülü Arama ve Görüntülü Konferans Arasındaki 5 Fark

Görüntülü görüşmeler ve görüntülü konferanslar arasında farklılıklar vardır , ancak ortak bir amaca sahip olsalar da, tüm dünyayı hem çalışma ortamlarında hem de aileleri ve diğerlerini birbirine bağlamak olan ortak bir amacı vardır. Teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiği ve bilgimizi bununla aynı oranda kullanmazsak kullanmazsak, bizi aşma yeteneğine sahip küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Bu gelişmelerin bir örneği, büyük kuşa