sosyal beceriler

sosyal beceriler - Nasıl Daha Sosyal Olmalı: 15 Etkili İpuçları

Nasıl Daha Sosyal Olmalı: 15 Etkili İpuçları

Toplumsal olmayı öğrenmek, kişisel ve mesleki yaşam için önemlidir: insan, sosyal bir varlıktır ve hayatta kalmak ve hayatta başarılı olmak için ilgili olmalıdır. Günlük hayatımızda, diğer insanlarla kurduğumuz iletişim etkili, üretken olabilir ve hedeflerine tatmin edici bir şekilde ulaşabilir veya tam tersine karışıklığa yol açabilir ve etkisiz olabilir. Sosyal açıdan yetenekli, doğa

sosyal beceriler - 8 Düşüncelerinizi Düşünmek İçin Girişken Teknikler

8 Düşüncelerinizi Düşünmek İçin Girişken Teknikler

Girişken teknikler , diğerlerine saygı duyurken haklarınıza saygı duymak için temel bir sosyal beceri olan girişkenliğin yetkinliğini geliştirmeye hizmet eder. Belki size, başımıza gelen bir dizi günlük durumu açıklarsam, daha iddialı olmanız için daha iyi anlarsınız: "Süpermarkette ödeme yapacaksınız ve aceleci bir durumdasınız. Birden biri gizlice içeri g

sosyal beceriler - Aile çatışmaları: türleri ve nasıl çözüleceği

Aile çatışmaları: türleri ve nasıl çözüleceği

Çatışmalar / aile sorunları çok yaygındır ve kendine has özelliklere sahiptir ve bu durum, duygusal içeriği yüksek olan durumlarla ilgilidir. Diğer taraftan, taraflar arasındaki ilişki uzun süre korunmaktadır. Çatışma, iki veya daha fazla partinin uyumsuz olarak algılandığı veya ifade edildiği bir durumdur. Günlük hayatımızın far

sosyal beceriler - 3 Ana İletişim Tarzı (Örneklerle)

3 Ana İletişim Tarzı (Örneklerle)

Ana iletişim tarzları pasif, iddialı ve saldırgandır, iddianın kişisel ilişkiler kurmak ve iletişim kurmak için en uygun olduğu kabul edilir. İletişim, varlıkları boyunca yeteneklerini geliştiren ve geliştiren insanın bir ihtiyaç olduğu kadar bir kapasitedir. Bununla beraber, duygularımız, beklentilerimiz, duygularımız, verilerimiz, görüşlerimizle ilgili bilgileri aktarırız. İletişim hem kişisel hem de

sosyal beceriler - Pasif İletişim: 10 İşaret, Özellikler ve Örnekler

Pasif İletişim: 10 İşaret, Özellikler ve Örnekler

Pasif iletişim, başkalarının tarafında yüzleşme korkusuyla ilgili düşüncelerini veya bakış açılarını ifade edemeyen kişiler tarafından ele geçirilir. Normalde yargı veya görüş bildirmeye uygun görülmezler. Kişi kendi ihtiyaçlarını tanımlayamadığı veya karşılayamadığı için bu çok yetersiz ve uyumsuz bir iletişim şeklidir. Bazen, bazı saldırganlıklar pasif davran

sosyal beceriler - 11 Proaktif İnsanların Özellikleri

11 Proaktif İnsanların Özellikleri

Proaktif insanlar , sonuçları, riskleri ve fırsatları öngören kişilerdir. Ayrıca, beklenen olay akışını önceden tahmin etmek ve değiştirmek için hareket ederler. Yani, sonuçta hareket edebilmeleri için olayların gerçekleşmesini beklemeye razı olmazlar, olayların gerçekleşmesi için sorumluluk alırlar. 11 Proaktif kişiliğe sahi

sosyal beceriler - Kişilerarası Zeka: Nedir ve nasıl geliştirilir?

Kişilerarası Zeka: Nedir ve nasıl geliştirilir?

Kişilerarası zeka , insanın etrafındakilerle ilişki kurma ve iletişim kurma yeteneğidir. Amerikalı psikolog Howard Gardner tarafından teorisinde kurulan sekiz çoklu zekâdan biridir. Bu sınıflandırma, üniter zeka kavramı ile bozulur. Bu andan itibaren, matematiksel karakter veya akademik başarı, kişinin kendi duyguları, kişisel ilişkileri, sporu ve öğrencinin içinde bulunduğu diğer bağlamlar ile ilgili tek zeka ve diğer yetenek biçimleri olarak görülmemesidir. insan olmak Kişilerarası zeka,

sosyal beceriler - Saldırganlık nedir?

Saldırganlık nedir?

Saldırganlık , başka bir bireye zarar vermesi amaçlanan, genellikle zararlı olan sosyal bir etkileşimdir. Misilleme ile veya provokasyon olmadan gerçekleşebilir. İnsan saldırganlığı doğrudan ve dolaylı saldırganlık olarak sınıflandırılabilir, birincisi birine zarar vermeyi amaçlayan fiziksel veya sözel davranışlarla karakterize edilirken, ikincisi bir bireyin veya bir grubun sosyal ilişkilerine zarar verecek şekilde tasarlanmış bir davranışla karakterize edilir. Neredeyse tüm hayvan türleri,

sosyal beceriler - 10 Uyuşmazlık Çözümünün Dinamikleri

10 Uyuşmazlık Çözümünün Dinamikleri

Çatışma çözme dinamikleri , bir çatışmanın ortaya çıktığı ya da hedefi, çatışmayı görmenin empatisini destekleyen, grubun farklı üyeleri arasında iletişim gibi bir çatışmanın bir tarafının analizi ve / veya çözülmesi durumlarını ortaya koymaktadır. Aksi takdirde, vb. Bu dinamikler eğitim sektöründe,

sosyal beceriler - Sosyal etki nedir?

Sosyal etki nedir?

Sosyal etki terimi, bir bireyin kararlarına, görüşlerine veya başkalarının kararlarına, görüşlerine ve tutumlarına maruz kalacak tutumlardaki değişikliği ifade eder. Sosyal etki süreci, yirminci yüzyıldan bu yana Sosyal Psikoloji öğrencileri için dikkat odağı olmuştur. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında işlenen zulümler, özellikle emirlere uyma ve grubun planlarını takip etme konusunda, insanlar üzerinde uygulanabilecek etkinin derecesi hakkında kaygılar yarattı. Sosyal etki ile ilgili olan ve bu değ

sosyal beceriler - Girişken İletişim: 15 Etkili Teknik (Örneklerle)

Girişken İletişim: 15 Etkili Teknik (Örneklerle)

İddialı iletişim , başkalarına saygı gösterme ve başkalarına sözlü, sözlü olmayan dil ve tutuma dayalı saygı gösterme yeteneğidir. Açık bir tanım: "başkalarının haklarına saygı duyurken düşüncelerinizi, zevklerinizi, isteklerinizi dile getirin veya haklarınızı talep edin." Fiziksel ve duygusal sa

sosyal beceriler - Duygusal Şantaj: Manipülatörün 11 İşareti

Duygusal Şantaj: Manipülatörün 11 İşareti

Duygusal şantaj , Duygusal manipülasyon veya psikolojik manipülasyon, manipülatif bir insan başkalarını diğerlerinden daha fazla kolaylık sağlayan şeyler yapmaya ikna etme eğiliminde olduğunda ortaya çıkar. Duygusal manipülatör bu nedenle başkalarının pahasına yarar sağlar. Zihinsel çarpıtma ve duygusal sömürü, mağdurun pahasına iktidar, kontrol, yarar ve / veya imtiyaz alma amacıyla kullanılmaktadır. Sağlıklı sosyal etkiyi duygusa

sosyal beceriler - Birini İkna Etmek: 18 Pratik ve Etkili İpuçları

Birini İkna Etmek: 18 Pratik ve Etkili İpuçları

Bu yazıda birini, kadın, erkek, müşteri, ebeveynlerinizi, çocuklarınızı ve genel olarak herhangi bir kişiye nasıl ikna edeceğinizi açıklayacağım. Bu beceriyi geliştirmek, hem profesyonel hem de kişisel yaşamınızda, diğer insanları etkilemenize izin vereceğinden size yardımcı olacaktır. Bir kişiyi yeni bir inan

sosyal beceriler - Duygusal Zeka ile 15 Kişilik Beceriler

Duygusal Zeka ile 15 Kişilik Beceriler

Duygusal zekası olan insanlar, duygu ve duygularının ve diğerlerinin algılanması, yönetimi ve düzenlenmesi ile ilgili bir takım becerilere sahiptir. Bu becerilerin bir kısmı genetik olarak yapılandırılmış olabilir, ancak çoğu çocukluktan yetişkinliğe kadar yaşam boyunca öğrenilebilir. Duygusal zekanız olup

sosyal beceriler - Temel Sosyal Becerilerin 4 Türü (Çocuklar ve Yetişkinler)

Temel Sosyal Becerilerin 4 Türü (Çocuklar ve Yetişkinler)

Temel ve en önemli sosyal beceri türlerini geliştirmek - çocuklarda ve yetişkinlerde - tam bir hayata sahip olmak için kritik yönlerden biridir. En önemli fonksiyonlarından bazıları şunlardır: ilişkiler kurmak, özgüvenini korumak, stresi ya da ödülleri azaltmak. Herhangi bir zeka düzeyine sahip olabilirsiniz, ancak insanlarla nasıl ilişki kuracağınızı bilmiyorsanız, bazen aşılmaz bir engelle karşılaşacaksınız. Bir öğrenci olarak sınıf arkada

sosyal beceriler - Fedakarlık: Özellikleri, Kuramları ve Avantajları

Fedakarlık: Özellikleri, Kuramları ve Avantajları

Fedakarlık , başkalarının refahına özen göstermenin ilke veya uygulamasıdır. Birçok kültürün geleneksel bir erdem ve birkaç dinlerin merkezi bir kavramdır. Bu kelime Fransız filozofu Aguste Comte tarafından özgecilik, egoizmin bir kutlaması olarak yazılmıştır. "Diğer insanlar" anlamına gelen Latince alfabesinden türetilen İtalyanca kelime altrui'den türetilmiştir. Fedakarlık yapmak, başkalar

sosyal beceriler - 6 Dil İşlevleri ve Özellikleri

6 Dil İşlevleri ve Özellikleri

En alakalı dil işlevleri , dünyadaki referansları ve temsilleri ortaya koymak, duyguları ifade etmek ve etkileşime girdiği insanların tepkisini teşvik etmeyi içerir. Bu işlevler, iletilen her şeyin bireyler arasında bilgi olduğu iletişimsel sürece dahil edilebilir. Toplumsal bir fenomen olarak dil, insan yaşamında çok önemli bir rol oynar. İnsanların, dili,

sosyal beceriler - 10 Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler İçin Güven Dinamiği

10 Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler İçin Güven Dinamiği

Güvenin dinamikleri , grubun bütün üyelerinin katılımı ve katılımını teşvik etmek için çok önemlidir. Bu dinamikleri kullanmaya başlamak için grup üyelerinin birbirlerini tanımaları ve aralarında belli bir bağlantı olması neredeyse şart. Bu tür dinamikleri hem iş dünyasında hem de her grupta olduğu gibi eğitim bağlamında da kullanabiliriz. Etkinliği, katılacak kişilerin

sosyal beceriler - Asenkron İletişim: Özellikleri, Tipleri, Avantajları ve Dezavantajları

Asenkron İletişim: Özellikleri, Tipleri, Avantajları ve Dezavantajları

Eşzamansız iletişim , insanlar arasındaki etkileşimin aynı anda gerçekleşmediği bir iletişimdir. Eşzamansız, farklı zamanlarda süreçlerle ilgilidir. Bir iletişim aracı olan bir mektup farklı zamanlarda yazılır ve okunur. Kelimenin etimolojisinin dediği gibi, senkronize edilmemiş, "zaman dışı" bir süreçtir. İletişim, iki veya daha f

sosyal beceriler - Senkron İletişim: Özellikler, Modaliteler, Örnekler

Senkron İletişim: Özellikler, Modaliteler, Örnekler

Senkronik iletişim , iki ya da daha fazla konunun bir ortam yoluyla gerçek zamanlı olarak bir söylem paylaşdığı süreçtir. Bu kavramda, iletişimin senkronize mi yoksa asenkron mu olduğunu belirleyen faktör zamandır. Bu iletişimin en açık örnekleri, aynı yerde birkaç kişiyi içerenlerdir. Çifte konuşma, öğret

sosyal beceriler - İletişimin Fiziksel Bağlamı: Özellikleri ve Örnekleri

İletişimin Fiziksel Bağlamı: Özellikleri ve Örnekleri

İletişimin fiziksel bağlamı, iletişimsel bir olaya katılırken konuşmacıları çevreleyen duyular yoluyla somut ve algılanabilir öğelerin her birini ifade eder. Bu elemanlar, hem göndereni hem de alıcıyı doğrudan etkiler, mesajın akışını kolaylaştırır veya karmaşıklaştırır. Bağlam kelimesi Latince kökenl

sosyal beceriler - Afektif bonolar: nasıl geliştikleri, çeşitleri, örnekleri

Afektif bonolar: nasıl geliştikleri, çeşitleri, örnekleri

Duygusal bağlar, bir kişiyi diğerine alan ve zaman içinde bağlayan derin ve kalıcı bağlardır. Bir insanın hayatındaki önemli duygusal ilişkilerin çoğunda görünen bir olgudur. Duygusal bağların en çok çalışıldığı alan ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkidedir. Tamamen ebeveynlerine bağımlı olan küçük çocuklar, normalde bağlanma olarak bilinen bir bağ türü geliştirir. Ancak, duygusal bağlar yaşamın diğer bir

sosyal beceriler - 11 Sözsüz Dil Püf Noktaları (Eril ve Dişil)

11 Sözsüz Dil Püf Noktaları (Eril ve Dişil)

Çoğu insan davranışlarımızın içsel durumumuzu ifade ettiğini ve haklı olduklarını bilir, ancak bunun tersi de geçerlidir; Vücudunuzun konumu ruh halinizi etkileyebilir. Aşağıda, performansınızı artırabileceğiniz, daha iyi hissedebileceğiniz ve daha olumlu düşünceleriniz olan 10 sözsüz dil püf noktası tartışacağım. Sözsüz iletişim hakkında bilgi e

sosyal beceriler - Birisi Yalan Olursa ve Yalanları Tespit Ederken Bilmeniz Gereken 5 Anahtar

Birisi Yalan Olursa ve Yalanları Tespit Ederken Bilmeniz Gereken 5 Anahtar

Yalanları tespit etmek, nasıl yapılacağını biliyorsanız ve özellikle insanları gözlemlemeyi uygularsanız mümkündür. Otuz yıldan fazla bir süredir yalancılık olgusunu incelemekle geçirmiş olan psikolog Robert Feldman'a göre, insanlar bir yabancıyla ya da tanıdıkla olan bir konuşma sırasında ortalama dört kez yarı yarıya yalan söylüyorlar . Hatta bazı insanlar bu dönemde

sosyal beceriler - Bir Kişinin Gözlerini Nasıl Okunur: 11 Anahtar

Bir Kişinin Gözlerini Nasıl Okunur: 11 Anahtar

Bir kadının gözlerini nasıl okuyacağınızı bilmek - kadınlar ya da erkekler - büyük bir avantaj olabilir. Özellikle gözlerin bir kısmı, öğrenciler, yalnızca iç alıcılara ışık vermeye izin vermekle kalmaz, aynı zamanda aklımızdan geçtiğini gösterebilirler. Çoğu zaman gözlerin "ruhun penceresi" olduğu ve bir insan hakkında çok şey söyleyebilecekleri söylenir. Diğer insanlarla etkileşime girdiğind

sosyal beceriler - Hayır demeyi öğrenme: 7 pratik ipuçları

Hayır demeyi öğrenme: 7 pratik ipuçları

Suçluluk duymadan hayır demeyi öğrenmek , hayatınızın birçok alanında size büyük faydalar sağlayacaktır. İşbirliğini reddettiğinizde daha az stres, reklam tekliflerini reddederseniz daha az masraf ve randevuları veya olası toplantıları reddettiğinizde sizin için daha fazla zaman harcarsınız. Başkalarının onayını al

sosyal beceriler - Etkili İletişim Nasıl Geliştirilir: 10 Pratik İpuçları

Etkili İletişim Nasıl Geliştirilir: 10 Pratik İpuçları

Kurumlarda ve şirketlerde etkili kişisel iletişim , hedeflere ulaşmak ve kişisel ilişkiler geliştirmek için çok önemlidir. Önemli sosyal ilişkiler (anne / baba-çocuklar, aile, çift, iş vb.) Gibi yaşamın en karmaşık zorlukları. veya mesleki kariyerinizde ilerleme, iletişimin doğru bir şekilde yapılmasını gerektirir. Sözlü veya yazılı olsun,

sosyal beceriler - Sosyal psikoloji: tarih, çalışmanın amacı, alanlar ve temsilciler

Sosyal psikoloji: tarih, çalışmanın amacı, alanlar ve temsilciler

Sosyal psikoloji , başkalarının varlığının (gerçek veya hayal edilmiş) bir bireyin düşünceleri, davranışları ve duyguları üzerindeki etkisini bilimsel olarak incelemekten sorumlu olan disiplindir. Uygulamalı psikolojinin en önemli alanlarından biridir. Sosyal psikolojinin temel önermesi, insan davranışının bir kısmının belirli sosyal normlar tarafından düzenlenmesidir. Bunlar yalnız olduğumuzda bi

sosyal beceriler - Yeni İnsanlarla Nasıl Tanışılır: Çalışmak İçin 10 Tavsiye

Yeni İnsanlarla Nasıl Tanışılır: Çalışmak İçin 10 Tavsiye

Şu anda yeni arkadaşlıklar kurmak amacıyla yeni insanlarla tanışmak zorunda olsaydınız, nasıl yapardınız? Onlara nasıl yaklaşırdınız? Ve zamanla bu ilişkiyi sürdürmek için hangi stratejileri kullanırsınız? Belki de bu sorularla eğitim almamış olduğunuzu, insanlarla tanışma becerilerinden yoksun olduğunuzu, hatta yeni ilişkiler kurarken ve hepsinden önemlisi onları sürdürmek için pratik yapmadığınızı fark ettiniz. Ya da asla böyle yeteneklere sahip olma

sosyal beceriler - Atılganlık: özellikleri, çeşitleri, iddialı olması gereken ipuçları, örnekler

Atılganlık: özellikleri, çeşitleri, iddialı olması gereken ipuçları, örnekler

Atılganlık , bir kişinin haklarını iddia edebildiği, fikirlerini ifade edebileceği ve saygı gösterebileceği, herhangi bir saldırganlığa başvurmak zorunda kalmayacağı bir iletişim tarzıdır. Bu kavram genellikle sosyal beceri eğitimi veya duygusal zeka gibi alanlarda kullanılır. Psikoloji ve psikiyatri gibi alanlara göre, iddialılık, yalnızca belirli kişilerin sahip olduğu doğuştan gelen bir özellik değil, öğrenilebilen ve eğitilebilen bir beceridir. Bu sayede bu disiplinler, iddialı