Fotosentez ve solunum arasındaki farklar nelerdir?

Fotosentez ve solunum arasındaki temel fark, ters işlem olmalarıdır. Fotosentez sırasında, bu bileşiklerin salındığı solunumun aksine, karbon dioksit ve su vücuda girer.

Solunum, oksijen emilimini, karmaşık maddelerin karbondioksit ve suya dönüştürülmesini ve enerjinin salınımını içeren karmaşık bir işlemdir.

Aksine, fotosentezde, karmaşık karbonhidratlar, karbondioksit ve su gibi basit maddeler yoluyla oluşturulurken, oksijen salınır. Bu yüzden ters işlem oldukları söylenir.

Ek olarak, fotosentez, yeşil bitkilerin şekere veya glikoza dönüştürmek için güneş ışığına maruz kaldığı süreçtir. Solunum, çoğu hücrenin enerji olarak kullanılmak üzere şeker / glikozu parçaladığı işlemdir.

Öte yandan, fotosentez ve solunum, canlı organizmaların ihtiyaç duydukları maddeleri elde ettikleri tamamlayıcı süreçlerdir. İki işlem aynı maddeleri tüketir ve oluşturur: su, glikoz, oksijen ve karbondioksit, ancak farklı şekilde yaparlar.

Fotosentez ve solunum arasında 8 fark

1- Karbondioksit ve oksijen kullanımı

Yukarıda bahsedildiği gibi, solunum sırasında oksijen kullanılır ve karbondioksit ve su oluşur. Aksine, fotosentez sırasında oksijen dönüştürülür ve salınırken karbondioksit ve su kullanılır.

2- Sürecin gerçekleştiği organizmalar

Nefes alma, klorofil içeren ve bu özelliğe sahip olmayan yeşiller de dahil olmak üzere tüm canlı organizma hücrelerinde gerçekleşir. Fotosentez, yalnızca hücreleri klorofil içeren organizmalarda ortaya çıkar.

3- Güneş ışığı

Öte yandan, fotosentez yalnızca güneş ışığı varken, solunum ise ışık ve karanlık koşullarında meydana gelir.

4- Metabolik yollar

Solunumda, sitoplazmada glikoliz meydana gelir. Fotosentezde kloroplast granasında ışık reaksiyonları meydana gelir. Solunum sırasında sitrik asit döngüsü veya Krebs döngüsü mitokondriyal matrikste meydana gelir. Elektron taşıma zinciri mitokondri zarında gerçekleşir.

Öte yandan, fotosentezin karanlık reaksiyonları kloroplastın stromasında meydana gelir. Ek olarak, fotoliz veya suyun ayrılması, thylakoid lümen içinde yapılır.

5- Katabolik ve anabolik süreç

Nefes alma, gıdanın veya depolanan enerjinin yok edilmesini ve oksijenin emilmesini içeren katabolik bir işlemdir. Buna karşılık, fotosentez, oksijenin serbest kaldığı yiyecek veya enerji üretimini içeren bir anabolik bir işlemdir.

6- Karbonhidratlar

Solunum sürecinde karbonhidratlar oksitlenir; fotosentezde karbonhidratlar sentezlenir. Enerji solunum sırasında serbest bırakılır ve bu da egzotermik bir işlemdir. Fotosentez sırasında, enerji depolanarak endotermik bir sürece dönüştürülür.

7- Enerji

Nefesde, enerji ATP şeklinde serbest bırakılır. Fotosentezde, güneş enerjisi glikoz veya kimyasal enerji şeklinde depolanır.

8- Bitkilerin ağırlığı

Tersine, nefes sırasında kurutulmuş bitkilerin ağırlığı azalır. Fotosentez sırasında kuru bitkilerin ağırlığı artar. Ek olarak, nefeste potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüştürülür. Fotosentez sırasında güneş enerjisi potansiyel enerji haline gelir.

Fotosentez süreci

Fotosentez işlemi, bitkiler ve diğer organizmalar tarafından güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmek için kullanılır. Bu enerji daha sonra diğer organizmaların faaliyetleri için yakıt olarak kullanılmak üzere serbest bırakılabilir. Kimyasal enerji, daha sonra karbon dioksit ve sudan sentezlenen karbonhidrat moleküllerinde depolanır.

Algler ve siyanobakteriler dahil çoğu bitki fotosentez yapabilir. Bu nedenle ototrofik organizmalar olarak adlandırılırlar; yani, yiyecek yapmak için maddeleri sentezlerler.

Fotosentez, Dünya atmosferinin oksijen içeriğinin üretilmesinden ve korunmasından büyük ölçüde sorumludur. Aynı zamanda organik bileşiklerin çoğunun ve gezegendeki yaşam için gerekli enerjinin çoğunun üretilmesinden sorumludur.

Sonuç

Fotosentez sadece günışığında klorofil içeren hücrelerde görülür. Bu işlem yapılacak karbon dioksit ve suyu kullanır; karbonhidratlar ve oksijen açığa çıkar.

Güneş enerjisi karbonhidrat formunda kimyasal enerjiye dönüştürülür. Fotosentez sırasında, ATP molekülleri güneş enerjisinin dönüştürülmesiyle sentezlenir. Salınan hidrojen NADP tarafından kabul edilir ve NADP2'ye düşürülür.

Sentezlenen ATP, fotosentezin karanlık reaksiyonu sırasında kullanılır ve tüm işlemler kloroplastta meydana gelir. Fotosentezin ritmi, solunumdan 20 kat daha hızlıdır.

Nefes süreci

Bu işlem, hücre organizmalarında gerçekleşen metabolik reaksiyonlardan oluşur. Bu süreçte besin maddelerinin biyokimyasal enerjisi ATP'ye dönüştürülür. Solunumla ilgili reaksiyonlar, büyük molekülleri daha küçük moleküller halinde parçalayan katabolik reaksiyonlardır.

Bu işlem sırasında, enerji açığa çıkar ve bir hücrenin, hücresel aktivite için yakıt olarak kimyasal enerji salma yollarından biridir.

Hücresel solunum ekzotermik bir reaksiyon olarak kabul edilir, çünkü gerçekleştiğinde ısı salınır. Bu reaksiyonlar zinciri, birkaç adım veya biyokimyasal süreçler boyunca meydana gelir.

Genellikle solunumda kullanılan besinler genellikle glukoz, amino asitler ve yağ asitlerini içerir. En yaygın oksidan oksijendir.

Sonuç

Solunum, bir bitkinin tüm canlı hücrelerinde gerçekleşir. Aynı zamanda gece gündüz devam eden katabolik bir süreçtir. Nefes almak oksijen ve karbonhidrat kullanır; Nihai solunum ürünleri karbondioksit ve sudur.

Karbonhidratlardan salınan enerji, oksidasyon sırasında ATP'de tutulur. Bununla birlikte, bir miktar enerji ısı şeklinde kaybolur. Karbonhidratların oksidasyonu, canlı organizmalarda depolanan enerji olan ATP moleküllerini serbest bırakır. Solunum sırasında sentezlenen ATP, çeşitli metabolik işlemlerde kullanılır.

Karbonhidratların oksidasyonu sırasında salınan hidrojen, hidrojen reseptörlerinde tutulur. Glikoliz sitoplazmada ve asidin mitokondride oksidasyonunda gerçekleşir. Genel olarak, solunum ritmi fotosentezinkinden daha azdır.