Bitki ve Hayvanlarda Gemasyon Nedir?

Tomurcuklanma, hem tek hücreli hem de çok hücreli varlıklarda bulunan bir tür eşeysiz üremedir. Bu, hücre bölünmesi yoluyla tomurcuklanan bir işlemle hayvan veya sebze olarak yeni bir bireyin oluşması ile ilgilidir.

Yeni organizma büyüdükçe bağlı kalır, ana organizmadan sadece olgunlaştığında ayrılır ve yara dokusunu geride bırakır.

Hidra gibi organizmalar filizlenme işleminde üremek için rejeneratif hücreler kullanır. Hidrada, belirli bir bölgede tekrarlanan hücre bölünmesi nedeniyle bir salgın gelişir. Bu tomurcuklar küçücük bireyler haline gelir ve tamamen olgunlaştığında ana gövdeden ayrı, bağımsız bireyler haline gelir.

Bazı hücreler, örneğin pişirme ve bira yapımında kullanılan bir maya türü olan Saccharomyces cerevisiae gibi filizlenerek asimetrik olarak bölünmüştür. Bu süreç bir 'anne' hücreye ve daha küçük bir 'kız' hücreye neden olur.

Bazı çok hücreli hayvanlarda (metazoanlar) yavrular annenin taşlarından gelişebilir. Tomurcuklanma ile üreyen hayvanlar mercanları, bazı süngerleri, yassı kurtları (örneğin, Convolutriloba) ve echinoderm larvalarını içerir.

Bazı bakteri türlerinde daha yaygındır, ancak tomurcuklanma sayesinde üreyen hayvan türleri de vardır. Bu süreç boyunca, genetik olarak ebeveyni ile özdeş olan yeni bir organizma ortaya çıkar ve bu da onu çoğaltma olarak adlandırır.

Bunun sebebi tomurcuklanma işlemi sırasında ebeveyn ve yeni organizma aynı genetik kodu (DNA) paylaşır ve tamamen iletilir.

Tomurcuklanma, bazı türlerde ebeveyn vücudunun herhangi bir yerinden görünebilen bir tomurcuk ortaya çıktığında gerçekleşir. Ancak, diğer birçok durumda, yumurta sarısı sadece bu iş için özel alanlarda ortaya çıkar.

Tomurcuklanma sürecinden sonra, yeni birey ebeveyninden tamamen ayrılabilir ve bağımsız bir organizma olabilir veya tam tersine birlikte kalabilir ve koloni olarak bilinen şeyin bir parçası olabilir.

Bireyin özerk bir organizma haline gelmediği bu tür bir tomurcuklanmanın temsili bir örneği mercandır.

Öte yandan, çok hücreli varlıklarda, tomurcuklanma süreci, poriferler gibi suda yaşayan organizmalarda daha sık görülür. Bunların arasında deniz süngeri; bryozoans, moss hayvanları ve mercan veya anemon gibi cnidarians.

Tek hücreli varlıklarda, tomurcuklanma asimetrik mitoz süreci ile gerçekleşir. Genellikle, tomurcuklanma işlemi sırasında, bazı türlerde, plazma zarında veya hücre zarında tomurcuk adı verilen bir şişkinlik oluşur.

Botanikte ve tarımda gemasyon

Tomurcuklanma süreci farklı bitki türlerinde gerçekleşir. Bu sayede çiftçiler istedikleri numunelerin kontrollü bir şekilde çoğaltılmasını sağlamak için bu yöntemi kullanıyor.

Bu yöntem, bir bitkinin (anacı) istenen özelliklere sahip başka bir bitkiye dönüştürülmesi için kullanılır. Tomurcuklanma yöntemiyle elde edilen bitkilerin, tohumlardan yayılan bitkilere kıyasla sık sık kısaltılmış bir yüksekliğe ve olgunluğa sahip oldukları belirtilmelidir.

Bu üreme yöntemi, tek bir kök, düğüm veya daldan çok sayıda klon üretme avantajına sahiptir. Özellikle greft için sınırlı bir dizi sap varsa kullanılır. Tarımda tomurcuklanma ile üremenin avantajlarından biri, hacimli gövdeleri taşıma ihtiyacının ortadan kaldırılmasıdır.

Tarımda, tomurcuklanma işlemi yaklaşık altı aşaması vardır. Özellikle kabuğun ağaçtan daha kolay ayrıldığı kaynaklanıyor genç yetiştirme bitkilerinde uygulanabilir olan çeşitli teknikler kullanılır. Tomurcuklanma sürecindeki aşamalar arasında:

  1. Anaç Hazırlığı
  2. Tomurcuk hazırlama
  3. Hazırlanan tomurcukların yerleştirilmesi
  4. Kravatla sar
  5. Anaç Arkasının Kesilmesi
  6. Elde edilen tomurcuk ve klonların bakımı.

Hayvanlar aleminde tomurcuklanarak üreme

Her ne kadar tomurcuklanma ile eşeysiz üreme genellikle bakteri ve maya ile ilişkilendirilse de, bu yöntemle üreyen bazı hayvan türleri de vardır.

Tomurcuklanma ile üreyen hayvanlar, genel olarak, hemen hemen her zaman üreme organı olmayan ya da hem dişi hem de erkek olmak üzere her iki organın dahili olarak bulunduğu temel organizmalardır.

Bazı tomurcuklanan üreyen bazı hayvan organizmalarına örnekler:

Yassı solucanlar

Tüm solucanlar aseksüel olarak üremese de, çok sayıda tür bunu yapar.

Çoğu parçalanma ve tomurcuklanmayı bir üreme biçimi olarak kullanır. Bu türler daha sonra serbest bırakılacak kendi kendine döllenmiş yumurta üretir.

Bölünmeye son verecek bu yumurtalardan, yeni komple organizmalar doğacak.

Yassı solucanlar arasında, bütün parazitler gibi, yavruların üreme kullanan bu üreme kullanan üreme kulesi olarak bilinen parazit vardır, bu yöntem yavruların uygun habitatta, yani ev sahibi organizmada doğacağını garanti eder.

denizanası

Tüm denizanası türleri sadece tomurcuklanma ile çoğaltılmamasına rağmen, bu hayvan organizmasında en yaygın üreme süreçlerinden biridir.

Bu yöntem sırasında, numune sperm ve suda bir yumurta bırakır. Döllendikten sonra, sperm ve yumurtalar polip adı verilen bir organizmada büyür.

Bu polip, bir kayanın tabanına yapışarak, kendisine benzer bir tomurcuk veya genetik düğme bırakana kadar büyür. Bu tomurcuk yetişkin denizanası örneği olmak için büyüyecek.

mercanlar

Daha önce de belirttiğimiz gibi, tomurcuklanma sürecinde tomurcuk veya tomurcuk ebeveyninden ayrılabilir veya tam tersine birlikte kalabilir ve bir koloni olarak bildiklerimizi yaratabilir.

Mercanlar tomurcuklanmayı aseksüel üreme biçimi olarak kullanır ve geliştirildikten sonra atalarına bağlı kalır.

Bu, hızlandırılmış ve kitlesel bir büyümeyle sonuçlanır ve sonuçta mercan resifleri olur: tomurcuklanarak üreme sonrasında birleştirilmiş binlerce veya milyonlarca mercanın devasa kolonileri. Bu organizma birliği, birçok insandan oluşmasına rağmen, genetik materyalin neredeyse tamamını paylaşıyor.

hidra

Hidra, bir santimetreyi ölçen bir hidrozoandır (cnidaria), gövdesi başı, distal ucu ve ucunda bir tür ayak bulunan boru şeklinde bir parçadan oluşur.

Bu organizma hem cinsel hem de aseksüel olarak üreme yeteneğine sahiptir. Hidra tatlı suda yaşar ve hermafrodittir. Üreme şekli, büyük ölçüde çevrenin özelliklerine bağlıdır.

Koşullar elverişli olduğunda ve yemekler bol olduğunda, hidra tomurcuklanarak çoğalır.

Bu işlem sırasında, tomurcuklar hidra gövdesinin duvarında görünür ve daha sonra ebeveyninden ayrılır ve yeni bir organizmaya hayat verir. Bu hücresel mitoz nedeniyle oluşur. Bununla birlikte, yiyecek kıt olduğunda veya koşullar olumsuz olduğunda, hidra cinsel olarak üreyebilir.

Hücrelerin diğer özellikleri

Hücre hücre zarı

Sitoplazmik membran veya plazmalemma olarak da adlandırılan bu membran, tüm hücreyi saran bir lipit çift katmandan oluşur. Bu membran sayesinde hücrenin dış (hücre dışı ortam) ve iç (hücre içi ortam) arasındaki denge korunur.

Bunun nedeni, hücreye veya sitoplazma gibi bileşenlerine giren veya çıkan molekülleri yeterince düzenlemesidir. Daha önce tomurcuk dediğimiz şeyin geliştiği, vücudun bu bölümünde.

Hücre zarının temel özelliği, seçici geçirgenliğidir. Bu özellik, hücreye giren veya hücreye giren maddelerin seçilmesine ve filtrelenmesine izin verir.

Bu seçici geçirgenlik sayesinde hücre içi ortam kararlıdır. Diğer bir deyişle, hücresel zarın hücrenin düzenleyici ve dengeleyicisi olarak işlev görmesi, onu dış etkenlerden korumak ve iç işlemlerinde yardımcı olmak anlamına gelir.

Hücresel zarın diğer karakteristik işlevleri, hücrenin sınırlandırılması ve korunması, hücre bölünmesi ve hücre için gerekli bileşiklerin hazırlanması gibi durumlarda diğerlerinin yanı sıra, sinyal alma ve uygun şekilde cevap verme kapasitesidir.

Böylece hücre zarını küçük delikli büyük bir plastik torba olarak düşünebilirsiniz. Bu kaplama, daha önce belirtilen tüm işlem ve özelliklerin, aynı zamanda hücrenin doğru gelişimi ve kararlılığı için gerekli maddelere giriş veya çıkış yolu sağlamasıyla gerçekleştirilebilmesine izin verir.

Bu anlamda, hücre zarının katı bir yapı olmadığını belirtmek önemlidir, çünkü diğerlerinin yanı sıra protein ve fosfolipidlerin bulunduğu gözenekli bir kabı oluşturan milyonlarca esnek molekülden oluşur.

Hücrelerde aseksüel üreme

Mitoz, aseksüel üremenin temel temelidir. Genetik olarak ebeveynleri ile aynı olan torunların üretildiği bir tür eşeysiz üreme türüdür.

Bu tür üreme cinsel üremeden farklıdır, çünkü yalnızca bir bireyin gerçekleştirilmesi gerekirken, cinsel oyunda her iki ebeveyni üreme eylemine katılmaları gerekir.

Tek bir birey olması nedeniyle, gamet füzyonu yoktur ve genetik materyalin karışımı yoktur. Belki de bu bağlantıda cinsel üreme türlerinin ne olduğunu bilmek ilginizi çeker.

Eşeysiz üreme, bakteri gibi mikroorganizmalarda ve bazı hayvan ve bitki türleri gibi çok hücreli organizmalarda meydana gelir.

Hayvan krallığında, aralarında tomurcuklanan farklı aseksüel üreme türleri vardır. Bu üreme türüne ek olarak şunları da bulabilirsiniz:

parçalanma

Parçalanma, bölümlemeden veya adından da anlaşılacağı gibi, bireyin en az iki parçaya bölünmesini içerir. Bu parçalardan herhangi biri (veya tümü tamamen) yeterli büyüklükte ise, fazladan bir birey büyür.

Deniz yıldızı parçalanma üreme işlemine bir örnektir. Kollarınızdan biri kesilirse ve yeterince genetik materyale sahipseniz, parçadan yeni bir yıldız çıkacaktır.

Fisyon reprodüksiyonunun aksine (daha sonra göreceğiz), parçalanmada ortaya çıkan bireyler farklı boyutlarda olabilir.

fizyon

İkili fisyon olarak da adlandırılan bu tip aseksüel üreme prokaryotik mikroorganizmalarda ve bazı pluriküler omurgasızlarda görülür.

Fisyon, birey belli bir büyüme döneminden sonra ortaya çıkar. Bu organizma daha sonra neredeyse her zaman aynı büyüklükteki iki yeni organizmaya bölünecektir. Deniz anemonu fisyon veya ikili fisyon ile üremenin bir örneğidir.

eşeysiz üreme

Parthenogenesis, döllenmemiş bir yumurtanın tam bir birey olduğu aseksüel üreme şeklidir. Bu çoğaltma işleminden kaynaklanan yavru haploid veya diploid olabilir.

Bu, bireylerin hücrelerin iki küme kromozom (diploid) veya tek bir dizinin (haploid) bulunduğu üretilebileceği anlamına gelir. Bu tip aseksüel üreme, su pireleri, sopa böcekler ve bazı arı türlerinde, karıncalarda, diğerleri gibi hayvanlarda meydana gelir.

Diploid hücreleri ve haploid hücreler

  • Diploid hücresi: Diploid hücreleri, normal kromozomların sayısına ve kompozisyonuna sahip olan hücrelerdir . Bu, başka bir deyişle, çift sayıda kromozomun (iki kromozom kümesi) olduğu anlamına gelir. Diploma numarası veya karakteri 2n sayısı ile temsil edilir.
  • Haploid hücre: Haploid hücreler, normal kromozom sayısının sadece yarısına sahip olan hücrelerdir. İnsanlarda gametlerde bulunurlar (erkeklerde spermler ve kadınlarda yumurtalar). Daha yüksek bir organizmanın hücrelerinin geri kalanı normal bir şekilde diploid hücrelerdir. Haploid sayısı n ile temsil edilir.