Araştırmanın Etik Sınırları Nelerdir?

Araştırmanın etik sınırları, bilimin insanın ya da çevrenin zararına kullanılmasını engelleyen bir dizi ilke ve normdur.

Bilim, toplumu geliştirmek ve bilgiyi geliştirmek için her zaman kullanılmalıdır. Bu, görünüşte çözünmeyen sorunlara çözüm bulma imkanı sağlar. Son zamanlarda, normal doğal süreçlerin çoğaltılmasına ve değiştirilmesine izin verecek şekilde bir ilerlemeye ulaşmıştır.

Klonlama, embriyonik hücrelerle veya genetiği değiştirilmiş ürünlerle yapılan deneyler, bilimin problemlerini çözme derecesinde sosyal bir tartışma yaratır.

Sınırlar, onu tanımak için imha hattını geçmeden, bilgiye ne kadar ulaşmak istediğimizi sınırlandırmak için içseldir. Bunlar olumsuz değil, olumludur, çünkü araştırılabilecekleri fikri keşfedilecek bir şeyin olduğu anlamına gelir.

Araştırmanın etik sınırı, araştırmanın olanaklarını kısıtlayan veya azaltan bir şey olarak değil, araştırmacısını ve araştırmasını düzenleyen ve uyumlu hale getiren bir şey olarak anlaşılmalıdır.

Soruşturma ayrıca soruşturmanın sınırlarına ve soruşturma konusuna, onun içsel, sınırlı ve koşullu durumuna da tabidir. Araştırma özgürlüğü, insanlarda var olan özgürlükle bağlantılı olmalıdır.

Millán Puelles'in dediği gibi, insan özgürlüğünü dikkate almazsak, araştırmanın amacı, insanın kendisi insanlık dışı kalır. Deney, somut erkeğe ait olan ve başarısız olmuş olan her şeyi araştıracaktır.

Araştırma etiğinin sınırları

Hangi araştırma dalında olduklarına bakılmaksızın, tüm araştırmalarda ortak olan etik sınırları:

1- Dürüstlük

Bilim, doğanın sırlarını keşfetmeye çalışır ve dürüstlük, dikkate alınması gereken çok önemli bir ilkedir.

Bilimsel topluluğa sunulan veriler doğru olmalı, yanlış veriler asla üretilmemelidir. Bilim adamları toplumu asla yanlış anlamamalıdır.

2- Bütünlük

Eylem ve düşüncenin birleştirilmesini sağlamak için samimiyetle hareket etmeliyiz.

3- Tarafsızlık

Verilerin analizinde veya yorumlanmasında, deneysel tasarımda veya revizyonunda araştırmalarda yanlılıktan kaçınılmalıdır.

Tüm araştırmalarda araştırmayı etkileyebilecek çıkarlardan doğabilecek önyargılardan kaçınmalıyız.

4- Samimiyet

Araştırmamızdan elde ettiğimiz doğru verileri eleştiriye tabi olsalar bile paylaşmalıyız.

5- Bakım

Soruşturma sırasında oluşabilecek dikkatsizlik veya ihmalden kaynaklanan hatalardan kaçınmalıyız. Dikkatsizlik veya bilgi kaybını önlemek için soruşturmanın iyi bir kaydını tutmak önemlidir.

6- Gizlilik

Katılımcılardan araştırmaya katılan personelin dosyalarına kadar soruşturmanın tüm yönlerinde gizliliği korumak gerekir.

7- Fikri mülkiyet onuru

Herhangi bir araştırmada, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyulması, intihalden kaçınması veya yazarın izni olmadan veri kullanması çok önemlidir.

Eklemek için de önemlidir

8- Ayrımcılık yasağı

Araştırmanın içinde ve dışında, aynı katılımcılara veya benzer çalışmalar yürüten mesleğe katılan meslektaşlarına dahil edilir.

9- Sosyal sorumluluk

Bilim araştırması toplumla el ele gitmeli, olası sosyal zararları azaltmalı ve önlemelidir.

10- Hayvan bakımı

Bilimsel araştırma hayvanlarının kullanımı konusundaki tartışmalar son yıllarda çok fazla güç aldı.

Araştırmanın hayvanlar üzerindeki etkisini en aza indirmeye çalışmalı, ayrıca onları gereksiz yere etkilemeyecek tasarım deneyleri yapmalı.

11- Yasallık

Her an yürürlükte olan yasalara uymalı ve araştırma sırasında gelişebilecek tüm durumları dikkate almadıklarını anlamalıyız, bu nedenle araştırmanın sınırlarını değerlendirmek için onları anlamak önemlidir.

Etik ve araştırma ilişkisi

Bilimsel gelişmelere devam etmeli mi yoksa durmalı mıyız bilmediğimiz noktada, etik bu noktada devreye giriyor.

Yasal veya davranışsal davranışları sınırlar. Dogmatik etik, edinilen bilgiyi dikkate almayan ilkeleri ve normları belirler; neden baskın sosyal normlara göre rasyonel ve bağımsız olduğunun nedenidir.

Tartışmacı etik, başlangıcından itibaren bir felsefe dalı olarak, insanın doğası ve varlığı hakkında bilgi arar. Önyargı ve sahte görünüşlerin bir araya getirilmesi gerektiğine inanıyor.

Küreselleşmiş bir dünyada yaşadığımız ve mevcut toplumun kapalı olduğu ve kendi ortak etiğini koruyamadığı için kararlar daha geniş olduğu için, etik hakkında çoğul olarak konuşmalıyız.

Bugün, her insanın kendi fikir ve düşüncelerine sahip olduğu çok sayıda düşünce toplumunda yaşıyoruz. Daha adil bir topluma ulaşmak için, etik müdahale etmeli, kendisini temsil ettiği ve insanların sahip olduğu düşünce ve doktrinlerden ayrılmış etik değerine yerleştirmelidir.

Etik kuralları, özel hayatlar ile insanların topluluk yaşamları arasında uyum arayan daha adil bir toplum yaratmaya yardımcı olur.

Embriyonik hücrelerle yapılan çalışma gibi bir tartışma ortaya çıktığında, etik bir yanıt hazırlamalıdır, basit bir evet ya da hayır olamaz, ancak genellikle bulunan faktörler ve sonuçlar üzerine bir yansıtma egzersizi yapmak zorundadır. karşı çıktı.

Etik, taahhüt edilen değerleri uyumlulaştırmak, ortaya konan varsayımlara sınırlar koymak, hangi koşul ve hangi amaçların araştırıldığını araştırmak ve bu şekilde, çalışmamızın bizi ilgilendiren sınırların göz önünde bulundurulması gereken bir söylem hazırlayabilmesi gerekir. .

Çalışmanın amacını araştırın; terapötik, sosyal vb. Ve ayrıca, uyulması gereken bilimsel titizlik koşullarının yanı sıra hangi kontrol ve denetim prosedürlerinin uygulanması gerektiği.

referanslar