Tarımsal Alan Nedir?

Tarım alanı, tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinin gerçekleştiği teknik-ekonomik birimdir. Sebze mahsullerine tahsis edilmiş tarlaların yanı sıra, otlatmaya mahkum edilmiş veya otlatmaya elverişli toprakları da içerir.

Tarım alanı olarak da bilinen tarım alanı, kırsal alana yerleştirilmiş ve tarım sektörünün faaliyetlerinin uygulanması ve geliştirilmesi için uygun yüzeylere sahip olan alandır.

Bu mekan iki unsurdan oluşur: yaşadığı mekan ve ekili alan.

Yerleşim alanı veya kırsal yaşam alanı, bir nüfusun kurulduğu yerdir. Yerleşim türüne bağlı olarak, konsantre olabilir ya da dağılabilir.

Ekili alan sadece tarımsal sömürüye adanmıştır ve arazilerle bütünleştirilmiştir.

Tarımsal alanın oluşumu ve kullanımı, ekonomik açıdan, belirli bir alandaki tarımsal uygulamaları destekleyen (veya kötüleyen) doğal ve insan faktörleriyle sınırlıdır.

Doğal faktörler arasında:

- İklimsel faktörler : sıcaklık, yağış sıklığı, vb.

- Edafolojik Faktörler : Zeminlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ifade eder. Her bitkinin kendine özgü bir toprağa ihtiyacı vardır ve sırayla her toprağın asitlik derecesini ve organik madde içindeki zenginliğini belirleyen ve belirli ürünler için elverişli kılan kimyasal ve biyolojik bir bileşimi vardır.

- Kabartma : Tarım genellikle düzlüklerde ve vadilerde başarıyla gerçekleştirilir. Dağlık yamaçların yetiştirilmesi durumunda, teraslı bir sulama sistemi oluşturacak şekilde araziyi değiştirmek gerekir.

- Yükseklik : Bu faktöre bağlı olarak, rakımdaki artışa göre belirli bir alanda yetiştirilebilecek ve yetiştirilebilecek türler için bir kriter oluşturan termal veya iklimsel zeminlerin varlığı vardır.

- Su Koşulları : Bu faktör doğrudan kuraklık ve toprak nemi seviyelerini etkiler. Ayrıca, toprağın iyi bir drenaj sistemine sahip olması durumunda, ekim ve hasat şartları en uygun olacaktır.

Tarımsal alanın gelişimini etkileyen ana insan faktörleri:

- Demografik baskı : nüfusun hacmini ve bu nüfusun gıda gereksinimlerini karşılama ihtiyacını ifade eder.

- Teknolojik yenilikler : arazi kullanımının optimizasyonu, büyük ölçüde, kullanılan teknolojiye bağlı olacaktır.

- Üretimin nihai hedefi : Ailenin kendi tüketimine yönelik geçimlik tarım ve ticari amaçlar için gerçekleştirilen pazar tarımı arasında ayrım yapılmalıdır.

- Politik örgütlenme ve tarım mevzuatı : Bu faktör, tarımsal uygulamaların yasal çerçevesini, yeni sulama mekanizmalarını uygulamak için hidrolojik planları ve çiftçiler için finansman planlarını kapsar.

Ekonominin birincil sektörünün bir parçası olarak, tarım ve hayvancılığın ilgisi yadsınamaz.

Tarım alanı, gıda maddelerinin üretimi için doğal ve insan unsurlarının birbiriyle olan ilişkisini temsil eder ve onunla ekonomik ve sosyal açıdan son derece önemli bir yönü temsil eder.