Efsanevi Bilgi Nedir?

Efsanevi bilgi, bilime veya bilimsel olarak doğrulanabilir işlemlere dayalı bir temele sahip olmayan belli insan ve manevi kaygılara cevap vermeye ya da vermeye çalışan insan fakültesidir.

Bu tür bilgiler genellikle mitoloji ve dinler gibi unsurlarla ilgilidir.

İnsanın etrafını çevreleyen çevreyi açıklamak, bazen doğanın sonuçlarını var olmayan varlıklara atfetmek ve insan aklında zor şekillenen ilk araştırmalardan doğdu.

Efsanevi bilgi, uzun bir süre boyunca, açıklama sağlayabilecek önceki bir bagajın yokluğunda batıl inancına dayanıyordu.

Efsane, bazı fenomenlere, kökenlerine ve davranışlarına cevap veya açıklama vermenin bir yolu olarak doğar.

Efsanevi bilgi, toplumun kaderine bir düzen vermek, farklı yönlerde sebepleri ve sonuçları araştırmak için bir mekanizma olarak ortaya çıkar. Sınırlı bilgi olarak ve çok fazla duygusal bagajla kabul edildi.

Bir zamanlar kendi varlığını düşünürken, insan kaygılarını ve cennete hâlâ anlayamayacaklarını söylemeye başladı; mitolojinin ve dinin doğuşuna yol açacak olan tanrılara ve üstün varlıklara.

Günümüzde, efsanevi bilgi, aynı zamanda, geçmiş dönemlerin aynı önemi olmasa da, halkların ve toplumların kültürünün bir parçası olarak mevcuttur.

Bir erkeğin geçmişte yaratabileceği, daha iyi bir cevap arayışında olduğu hakkında daha iyi bir fikre sahip olmak için korunmuştur.

Belki sizi ilgilendiren Efsanevi Düşünce Nedir?

Efsanevi bilginin kökeni

Efsanevi düşünce veya bilgi, ilk insan topluluklarında o zamanın toplumsal düzeninin meşrulaştırıcısı olarak ortaya çıkar.

Belli faaliyetlerin yerine getirilmesi için normların ve süreçlerin uygulanması, ilk bölünme biçimlerine ve sosyal hiyerarşiye yer açarak karar vermeyi ve topluluğun geleceğini birkaç kişinin elinde bıraktı.

Efsanevi bilgi, özelliklerini geliştiren herhangi bir düşünür veya yazara atfedilmez; dahası, tamamen rasyonel sayılır ve yüzyıllar sonra ortaya çıkacak olan rasyonel düşüncenin ilk tezahürlerinden önce görülür.

Buna rağmen, insanın sosyal bir varlık olarak sürekliliğini güvence altına almak için gerekli bir emsaldi.

Cevap arayışında, efsanevi bilgi, günümüzün ötesine geçerek ve doğada elle tutulur niteliktedir; fenomen gerçekleşir çünkü doğaüstü ve algılanamaz güçler onları mümkün kılar.

Bu, efsanevi bilginin tartışılmaz karakterini vurgular, çünkü şu ana kadar önerilmiş olanları çürütecek kimse yoktu.

Birinci insan toplulukları ile birbirinden düşünülebilecek izole edilmişler arasında var olan ayrılık, efsanevi düşüncenin her toplumda farklı şekillerde kök salmasına izin verdi.

Spesifik olarak, dünyadaki her topluluk arasında farklı olabilecek belirli fenomenler hakkında belirli inanç ve düşüncelere yol açtı.

Bu şekilde, ilk mitolojik ve teolojik tezahürler doğdu, bu daha sonra toplumdaki yaşam ve her birinin kültürel tarihi için büyük önem taşıyacak; moderniteye kadar mevcut kalmaya devam etmek.

Efsanevi bilginin özellikleri

Efsanevi bilgi, açıklayıcı olmaya çalışmak, etnosentrik, sonuç nedenini araştırmak ve bunun tersi için vurgu yapmakla karakterize edildi. Süreçlerinin uygulanabilirliği, sosyal süreçlerin oluşumu ve konsolidasyonu için çok önemliydi.

Teolojik veya dinsel düşüncenin başlangıcı olarak kabul edildiğinden ve bazı tezahürlerin yalnızca üstün ve doğaüstü güçlere sebep olma durumuna uyması nedeniyle, efsanevi bilginin süreçlerinde dogmatik bir şey vardı.

Batıl inanç ve din dogmatizme bağlanır ve bazı davranışların dayatılması görünür hale gelir.

Efsanevi bilgide sihir de vardı. Bir adamın açıklamasını ararken keşfettiği şeyler hakkında fantastik bir şey vardı.

Bu onun normal şartlarının ötesinde bazı şeyleri yüceltmesine neden oldu ve bu da zaman içinde ev halkında ortaya çıkacak kültürel algıları belirleyecekti.

Bir bilgi biçimi olarak sadeliğine rağmen, efsanevi bilgi topluluklara ve büyüyen toplumlara varlıklarını ve kendi aralarında ve çevreye karşı olan temel özelliklerinden yararlanılması gereken sosyal varlıklar olarak karakterlerini ve işlevlerini daha iyi anlamalarını sağladı. en fazlaya.

Belki de, efsanevi bilgiyle temsil edilen bir merak ve keşif sürecinden geçmemiş olsaydık, ne düşünce ve rasyonel bilgi ne olacağı, ne de medeni bir tür olarak evrimimize doğru ilk adımları atmazdık.

Modernitede efsanevi bilgi

Günümüzde ve küreselleşmiş toplumda, efsanevi bilgi tamamen aşılmıştır.

Dünyanın geri kalanının ritmine daha az adapte olmuş sosyal gruplarda ve topluluklarda bile, çevreye daha iyi adapte olabilen bir anakronistik olmayan düşünce zaten var.

Başlıca insan kaygıları cevaplandı ve diğerleri cevap verirken ortaya çıkanlar, şimdiki zamanın ritmine göre uyarlandı.

Bizim algımızla ilgili olanlar ve bizi çevreleyen şeyin önündeki en temel içgüdüler; varlıklar ve varlıklar olarak işlevimiz ve hayatta kalma kabiliyetimiz yanıtlandı ve o zaman bile gelişmeleri durmuyor.

Bununla birlikte, efsanevi düşünce ve bilginin gelişimi sırasında doğan sosyal ve kültürel kreasyonlar kültür tarihine nüfuz etmiştir.

Bu, onların varlıklarını, fantastik ancak temsili temellerini, imgelerini ve sembollerini, ayrıca uygulamalarını ve batıl inançlarını kendi yürürlükteki toplumlarına nasıl adapte ettikleri ile ortaya çıkar.

Göründüğü kadar kökleşmiş göründüğü gibi, bu unsurlar küreselleşme süreçlerinde yollarını buldu; sadece kendi başlarına daha iyi bir kimlik anlayışı sağlamak değil, aynı zamanda sınırları genişletmek.

Bir zamanlar bir toplumu temsil eden ve varoluşu veya kimliği kaderine doğru yöneldiği dersi belirleyen görüntüler şimdi çok sayıda kültürel görüş tarafından ele alınabilir, incelenebilir, araştırılabilir ve yansıtılabilir.