Değerler Hiyerarşisi Nedir?

Değerler hiyerarşisi, ahlaki ve ideolojik yaşam düzeninin kurulduğu daha yüksek ve daha düşük değerler aralığıdır.

Bu değerlerin sırası çok tartışılır ve belirlenmesi zordur, çünkü bir sonuca varmak için süreç özneldir, çünkü kişisel, grup, eğitim, kültürel ve sosyal bakış açılarına bağlı olacaktır.

Manevi, entelektüel, sanatsal, ahlaki ve diğer değerlerin yer aldığı diğerlerine göre önemini göstermek için bir hiyerarşide çok sayıda değer sipariş edilebilir.

Değerler ev içi, ev içi, ekonomik, ahlaki ve dini değerlere ayrılmıştır. Değerler hiyerarşisi kavramı hakkında daha net olmak gerekirse, insan yaşamındaki niteliği, özellikleri, önemi ve etkisi ile bir hiyerarşinin ne olduğunu ve değerin ne olduğunu tanımlamak akıllıca olacaktır.

Hiyerarşi, aynı ortam içinde önem ölçeklerinin veya daha büyük veya daha az ilgili sistemlerin oluşturulduğu organize bir yapıdır.

Bu değer, kendi içinde bir anlam kategorisine sahip, anlam veren ve karar vermek veya haklı çıkarmak için kullanılabilecek insanı etkileyen bir şeydir.

Bu değer, bir bireyin hareket ederken sahip olduğu ilke ve duygu tutumlarıyla yakından ilgilidir.

Değerler hiyerarşisi, insanların kişisel ve sosyal yönden sorumlu oldukları için değerlerinin çok açık ve filtrelenmiş bir sistemine sahip olmasını gerektirir. Ancak bu, değerlerin değişmez olduğu ve değişemeyecekleri anlamına gelmez.

Değerler değişebilir, örneğin yaşamın erken evrelerinde bir insanda daha önemli olabilecek değerler daha sonra değişebilir; Aynı zamanda sosyal, emek, kültürel ve dini ortama göre değişebilir.

Değerler kişisel bir karaktere sahiptir, her biri, değer sistemindeki sosyal bakış açınıza göre bu veya bu değer için istediğiniz öneme sahiptir.

Değerlerin özellikleri

Değerler hiyerarşisi üç çok önemli unsura bağlı olacaktır:

-İhtiyaçlarına, ilgilerine, özlemlerine, eğitimlerine, kişisel ve sosyal koşullarına göre en önemli değerleri belirleyen kişi.

-İkinci bir unsur, kişisel tercihle yapması gereken değer nitelikleridir.

- Etkileyen üçüncü unsur, kişinin yaşadığı durumdur, çünkü değerler hiyerarşisinin konumu ve tercihinde belirleyicidir.

Yukarıda belirtilen bu üç unsurdan aşağıdaki özellikler vurgulanabilir:

- Değerler iki kutupludur, olumlu ve olumsuz, iyi ve kötü

-Birden kötüye mükemmel arasında değişen değerler dünyasında bir rütbe tutuyorlar.

-Sosyal, ahlaki ve etik bir hiyerarşi var.

Değerler kendi içinde bir niteliktir ve bir miktar belirlemez, yani ölçülebilir değildir.

-Onlar da esnek, çünkü zaman içerisinde bireylerin deneyimlerine ve ihtiyaçlarına göre değişebilirler.

- Dayanıklılığı değişkendir, diğerlerinden biraz daha kalıcıdır.

Değer türleri

Kişisel, aile, evrensel, maddi, ekonomik, insan, etik, pragmatik, estetik, sosyokültürel, ahlaki ve manevi olmak üzere 12 ana değer de dahil olmak üzere çok çeşitli değerler vardır. İşte en önemlilerinden bazıları:

Evrensel değerler

Belirli zamanlarda ve belirli ihtiyaçlara göre toplum tarafından kurulan ve dayatılan ilişki ve toplum normlarını anlarlar.

Dini değerler

Her yönüyle, doktrin veya dini mezhep tarafından kurulanlar; putperest inançlar olabilir ya da dünya çapında entegre edilebilir ve tanınabilirler.

Ahlaki değerler

Toplumla olan ilişkilerinden türeyen ve karar vermede faydalı oldukları için etik kurallara tabi oldukları için bunlar faydalıdır.

Biyolojik değerler

Diğerleri arasında, yiyecek, sağlık, barınma, kişisel bakım gibi insanın temel ihtiyaçlarından ortaya çıkan olarak bilinir.

Ekonomik değerler

Fiziksel ve zenginliklerin değerini ifade eder; maddi, ticari, mal, eşya ve diğerlerini karşılayanlardır.

Psikolojik değerler

Onlar insan davranışlarıyla gözlemlenenlerdir.

Estetik değerler

Onlar güzelliği ana amaç olarak ele alan, denge arayan, işlevsellik ve görsel etki arayanlardır.

Bazı değer örnekleri

Değerlerin nitelikleri içerdiğini ve bir bireyin yaşamındaki gelişimi için gerekli olduğu göz önüne alındığında, herhangi bir düzen, sınıflandırma veya hiyerarşi izlemeyen, ancak günlük olarak varlıklarını anlamaya yardımcı olan bazı genel değer örnekleri sunulmaktadır.

- Samimiyet - Dürüstlük -Justicia

-Love-Şükran-Sabır

-Humility-Saygı-Tolerans

-Genelite -Lealty-Sorumluluk

-Perdon -Alegría -Bizlik

-Amistad -Sensitivite -Aile

-Servis -Sixness -Compassion

-Mükemmellik -Sağlık -Dersi

-Güzellik -Prosperite-Başarı

-Atonomi -Karite -Fe

-Fortaleza -Honradez

Değerler hiyerarşisinin önemi

Değerler hiyerarşisinin önemi, bir insanın davranışını, toplumdaki isteklerini, çıkarlarını ve davranışlarını belirleyen, yönlendiren ve yönlendiren mahkumiyetlerdir.

Değerler, insanların bir arada yaşamasına izin veren sosyal yaşamın temelleridir. Hiyerarşiniz, öncelikleri belirlemenize yardımcı olur.

En önemli değerler kimliğin bir parçası olanlar, kendimizi ifade etme ve yaşama şeklimizi gösterirler.

Daha net olan değerler ve hiyerarşileridir, amaç ve bakış açılarına göre yaşamın yönelimi ve anlamı belirlenir.

Okullarda, evde ve sosyal gruplarda değerler hiyerarşisinin önemini küçük yaşlardan itibaren öğretmek, insanlıktaki değerlerin bileşimi ve işlevselliği konusunda daha iyi bir vizyona katkıda bulunabilir.

Ticari dikkat dağıtıcı ürünler, ürünler, yeni iletişim standartları ve kişilerarası ilişkiler, hem aile hem de sosyal, akademik ve iş olmak üzere her seviyedeki değerlerin aşılmasını azalttı.

Değer derecesinin sırası, birçok durumda modernitenin yaşadığı değişimler doğrultusunda değişmiştir.

Küreselleşme, toplumun kültürel değerlerinin yok olmasının ve yeni 'değerler' yaratmasının temel nedenlerinden biri olabilir.