Kalıntının 300 olduğu Bölümler: Ne oldukları ve nasıl kuruldukları

Kalanın 300 olduğu birçok bölüm var. Bunlardan bazılarına işaret etmenin yanı sıra, bu bölümlerin her birini inşa etmeye yardımcı olan ve 300 sayısına bağlı olmayan bir teknik gösterilecektir.

Bu teknik, aşağıdakileri ifade eden Euclid bölünme algoritması tarafından sağlanmıştır: "n" ve "b" iki tamsayıları verildiğinde, sıfırdan (b≠0) farklı olan "b", "q" tamsayıları vardır ve «R», öyle ki n = bq + r, burada 0 ≤ «r» <| b |.

«N», «b», «q» ve «r» sayıları sırasıyla temettü, bölen, bölüm ve kalıntı (veya geri kalan) olarak adlandırılır.

Kalanın 300 olmasını talep ederek, bölenin mutlak değerinin 300'den büyük olması gerektiğini, yani: | b |> 300 olması gerektiği belirtilmelidir.

Kalıntının 300 olduğu bazı bölümler

Kalıntının 300 olduğu bazı bölümler aşağıdadır; daha sonra her bölümün yapım yöntemi sunulur.

1- 1000 ÷ 350

1000'i 350'ye bölerseniz, bölümün 2 ve kalıntının 300 olduğunu görebilirsiniz.

2- 1500 ÷ 400

1500'ü 400'e bölerek bölümün 3, kalanın ise 300 olduğunu görüyoruz.

3- 3800 ÷ 700

Bu bölünme yapıldığında bölüm 5, kalan 300 olacak.

4- 1350 ÷ (-350)

Bu bölme çözüldüğünde, -3 bölüm ve kalan 300 olarak elde edilir.

Bu bölümler nasıl kurulur?

Önceki bölümleri oluşturmak için sadece bölüm algoritmasını uygun şekilde kullanmak gerekir.

Bu bölümleri oluşturmak için dört adım:

1- Kalıntıyı düzeltmek

Kalıntının 300 olmasını istediğimizden, r = 300 sabittir.

2- Bir bölücü seçin

Artık 300 olduğundan, seçilecek olan bölen mutlak değeri 300'den büyük olacak şekilde herhangi bir sayı olmalıdır.

3- Bir bölüm seçin

Bölüm için, sıfırdan farklı bir tam sayı seçilebilir (q ≠ 0).

4- Temettü hesaplanır

Kalıntı sabitlendikten sonra bölen ve bölüm bölüm algoritmasının sağ tarafına yerleştirilir. Sonuç, temettü olarak seçilmesi gereken sayı olacaktır.

Bu dört basit adımda, her bir bölümün yukarıdaki listeden nasıl oluşturulduğunu görebilirsiniz. Bunların hepsinde, r = 300 düzeltildi.

İlk bölüm için b = 350 ve q = 2 seçildi. Bölme algoritmasıyla değiştirilirken sonuç 1000 oldu. Öyleyse, temettü 1000 olmalı.

İkinci bölüm için, b = 400 ve q = 3 kuruldu, böylelikle bölme algoritmasını değiştirirken 1500 elde edildi, böylelikle temettü 1500 oldu.

Üçüncüsü için, 700 sayısı bölen olarak ve bölüm sayısı olarak 5. sayı olarak seçilmiştir, bu değerleri bölme algoritmasında değerlendirirken, kâr payının 3800'e eşit olması gerektiği elde edilmiştir.

Dördüncü bölüm için bölen -350'ye, bölüm -3'e eşitti. Bu değerler bölme algoritmasında değiştirilip çözümlendiğinde, temettü işleminin 1350'ye eşit olduğunu görüyoruz.

Bu adımların ardından, artıkları 300 olan ve negatif sayıları kullanmak istediğinizde dikkatli olmak için daha fazla bölüm oluşturabilirsiniz.

Yukarıda tarif edilen yapım işleminin, 300 dışındaki kalıntılar içeren bölümlere inşa etmek için uygulanabileceği belirtilmelidir. Birinci ve ikinci aşamada, yalnızca 300 sayısı, istenen sayı ile değiştirilir.