90 bölücüler nelerdir? (Liste)

90'ın bölenleri, tam sayılardır, öyle ki aralarında 90 bölerek sonuç da tam sayıdır.

Yani, "a" tamsayısı 90'ın "a" (90a) arasında bölünmesi durumunda, o bölümün geri kalanının 0'a eşit olması durumunda 90 bölücüdür.

Hangisinin 90 bölen olduğunu bulmak için, 90'ın asal çarpanlara ayrıştırılmasıyla başlıyoruz.

Ardından, olası tüm ürünler bu ana faktörler arasında yapılır. Tüm sonuçlar 90 bölenlerin olacaktır.

Listeye eklenebilecek ilk bölenler 1 ve 90'dır.

90 Bölücüler Listesi

Yukarıda hesaplanan 90 sayısının tüm bölenleri gruplandırılmışsa, {1, 2, 3, 5, 6, 9, 15, 18, 30, 45} grubu elde edilir.

Ancak, bir sayının böleninin tanımının tüm sayılar için geçerli olduğu, yani olumlu ve olumsuz olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, önceki sete 90'a bölünen negatif tamsayıları eklemek gerekir.

Daha önce yapılan hesaplamalar tekrarlanabilir, ancak hepsinin negatif olması dışında, aynı rakamları alacağınızı görebilirsiniz.

Bu nedenle, 90 numaradaki tüm bölenlerin listesi:

{± 1, ± 2, ± 3, ± 5, ± 6, ± 9, ± 15, ± 18, ± 30, ± 45}.

90 numara bölücüler

Dikkat edilmesi gereken bir husus, bir tam sayıdaki bölenlerden bahsederken, bölenlerin de tamsayı olmaları gerektiği açıkça anlaşılmalıdır.

Yani, eğer 3 sayısını göz önünde bulundurursanız, 3'ü 1, 5'e bölerek sonucun 2 olacağını görebilirsiniz (gerisi 0'a eşittir). Fakat 1.5, 3'ün böleni sayılmaz, çünkü bu tanım sadece tam sayılar içindir.

90'ı ana faktörlere ayırdığımızda 90 = 2 * 3² * 5 olduğunu görebiliriz. Bu nedenle, hem 2, 3 hem de 5'in aynı zamanda 90'ın bölenleri olduğu sonucuna varılabilir.

Bu rakamlar arasındaki olası tüm ürünleri eksik (2, 3, 5), 3'ün iktidarı olduğuna dikkat edin.

Muhtemel Ürünler

Şimdiye kadar, 90 sayısının bölenlerin listesi: {1, 2, 3, 5, 90}. Eklenmesi gereken diğer ürünler, yalnızca iki tam sayı, üç tam sayı ve dördüncü ürünlerdir.

1.- İki tamsayının:

2 sayısı ayarlanırsa, ürün 2 * _ biçimini alırsa, ikincisi 3 veya 5 olan yalnızca 2 olası seçeneğe sahiptir, bu nedenle 2 sayısını içeren 2 olası ürün vardır, yani: 2 * 3 = 6 ve 2 * 5 = 10'dur.

3 sayısı ayarlanmışsa, ürün 3 * _ biçimindedir, burada ikinci yerin 3 seçeneği vardır (2, 3 veya 5), ​​ancak 2 önceki durumda seçildiği için seçilemez. Bu nedenle, yalnızca 2 olası ürün vardır: 3 * 3 = 9 ve 3 * 5 = 15.

Eğer şimdi 5 ayarlanmışsa, ürün 5 * _ şeklini alır ve ikinci tamsayı için seçenekler 2 veya 3'tür, ancak bu durumlar daha önce dikkate alınmıştı.

Bu nedenle, iki tamsayının toplam 4 ürünü var, yani 90 sayısının 4 yeni böleni var: 6, 9, 10 ve 15.

2.- Üç tamsayının:

2'yi ilk faktörde ayarlayarak başlayın, ardından ürün 2 * _ * _ biçimindedir. Sabit sayı 2'ye sahip 3 faktörün farklı ürünleri 2 * 3 * 3 = 18, 2 * 3 * 5 = 30'dur.

2 * 5 * 3 ürününün zaten eklendiğine dikkat edilmelidir. Bu nedenle, sadece iki olası ürün var.

3 ilk faktör olarak ayarlandıysa, 3 faktörün olası ürünleri 3 * 2 * 3 = 18'dir (zaten eklenmiştir) ve 3 * 3 * 5 = 45'tir. Bu nedenle, sadece yeni bir seçenek var.

Sonuç olarak, 90'lık üç yeni bölen vardır: 18, 30 ve 45.

3.- Dört tamsayının:

Dört tamsayının ürünü göz önünde bulundurulursa, tek seçenek, başlangıçtan itibaren listeye zaten eklenmiş olan 2 * 3 * 3 * 5 = 90'dır.