Alüminyum Bromür: Formül, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Alüminyum bromür, bir alüminyum atomu ve çeşitli miktarlarda brom atomları ile oluşturulan bir bileşiktir. Alüminyumun sahip olduğu değerlik elektronlarının miktarına bağlı olarak oluşur.

Bir metal (alüminyum) ve bir metal olmayan (brom) ile bağlanmış bir bileşik olan, yapılara çok iyi bir stabilite veren, ancak bir iyonik bağa ulaşmadan kovalent bağlar oluşur.

Alüminyum bromür, normal olarak katı halde kristal yapıya sahip bir maddedir.

Farklı alüminyum bromürlerin renkleri farklı tonlarda soluk sarı renkte görünür ve bazen de belirgin bir renk olmadan görünürler.

Renk, bileşiğin sahip olduğu ışık yansımasının kapasitesine ve oluşturulan yapılara ve aldığı şekillere bağlı olarak değişir.

Bu bileşiklerin katı halleri kristalleşir, bu nedenle deniz tuzuna benzer bir görünüme sahip, ancak renklerini değiştiren iyi tanımlanmış yapılara sahiptirler.

formül

Alüminyum bromür, alüminyumun sahip olduğu değerlik elektronlarına bağlı olarak bir alüminyum atomundan (Al) ve farklı miktarlarda brom atomlarından (Br) oluşur.

Bu nedenle, alüminyum bromür için genel formül şu şekilde yazılabilir: AlBrx, burada "x", alüminyuma bağlanan brom atomlarının sayısıdır.

Oluşduğu en yaygın biçim, yapının ana temeli olarak iki alüminyum atomlu bir molekül olan Al2Br6'dır.

Aralarındaki bağlar, ortadaki iki bromdan oluşur, böylece her bir alüminyum atomunun yapısında dört brom atomu vardır, ancak sırayla ikisini paylaşırlar.

özellikleri

Doğası gereği suda yüksek oranda çözünür, ancak diğer maddelerin aksine, metanol ve aseton gibi bileşiklerde de kısmen çözünür.

267 g / mol moleküler ağırlığa sahiptir ve kovalent bağlarla oluşturulur.

Sodyum bromür kaynama noktasına 255 ° C'ye ve erime noktasına 97.5 ° C'ye ulaşır.

Bu bileşiğin bir başka özelliği, buharlaştığında toksinler yayar, bu nedenle yeterli koruma ve ilgili güvenlik bilgisi olmadan yüksek sıcaklıklarda çalışması tavsiye edilmez.

uygulamaları

Metalik ve metalik olmayan doğası gereği bu tip maddelere verilen kullanımlardan biri kimyasal saflık testlerinde kullanılan ajanlardır.

Reaktiflerin kalitesini belirlemek ve insanların memnun olduğu ürünler yapmak için saflık testleri çok önemlidir.

Bilimsel araştırmalarda çok değişken bir şekilde kullanılır. Örneğin, karmaşık yapılar oluşturmak için, diğer değerli kimyasal ürünlerin sentezinde, dihidroksinaftalenlerin hidrojenasyonunda ve diğer kullanımların yanı sıra reaksiyonlarda selektivite içindeki ajanlar.

Bu bileşik ticari olarak popüler değildir. Daha önce de görüleceği gibi, bilimsel topluluk için çok özel fakat çok ilginç bazı uygulamaları var.