7 Rüzgar enerjisinin başlıca avantajları ve dezavantajları

Rüzgar gücünün avantajları ve dezavantajları arasında sırasıyla tükenmez ve tahmin edilemez olduğu göze çarpmaktadır. Rüzgar enerjisi, rüzgardan elde edilen, uzun yıllar elektrik üretmek için kullanılan bir şeydir.

Daha temiz enerjilerle çalışmak ve çevreye etkisi en düşük olan bu sürekli arayışta, rüzgar enerjisi tüm yenilenebilir enerji kategorisinde en gelişmiş ve verimli hale geldi.

Şu anda dünyada tüketilen elektriğin yaklaşık% 3'ünün rüzgar üretiminden kaynaklandığı tahmin edilmekle birlikte, 2040 yılına kadar rüzgar enerjisinin Avrupa talebinin% 20'sini karşılayabileceği ve% 9'a ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Dünya çapında.

Rüzgar enerjisi nasıl çalışır?

Rüzgar enerjisi, bir rüzgar türbininin veya değirmeninin kanatlarını hareket ettirdiğinde rüzgar enerjisi elde edilir.

Bu şekilde, esintinin kinetik enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülür ve sırayla hareket, sistemdeki elektrik jeneratörünün katkısı sayesinde çıkış akımını manyetik alan üzerinden tetikler.

Rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleriyle dolu parklarda veya ev için gereken elektriği elde etmek için yerli değirmenlerde üretilebilir.

Eski zamanlardan beri kullanılan bir tür enerjidir, çünkü rüzgar akımlarının gücü örneğin gemileri yelken kullanarak hareket ettirmek ve değirmen makinelerini harekete geçirmek için tarihsel olarak kullanılmıştır.

Yirminci yüzyıldan itibaren, rüzgar türbinlerinin rüzgar enerjisinin faydalarından daha fazla yararlanmak için kullanılmaya başlandığı zamandı.

iyileştirmeler

Yıllar geçtikçe rüzgar sistemlerinin performansını arttırmada, hem kanatların tasarımıyla hem de jeneratörlere çok daha verimli bir şekilde ulaşabilmelerini sağlayarak mümkün olan en fazla enerjiyi elde etmede derinleşti. daha az olası zarar.

Aynı şekilde, rüzgarın davranışının incelenmesinde de derinleşmiştir, diğer faktörlerin yanı sıra yön, maksimum hız, sıcaklık ve mevsimsel davranış gibi belirli özelliklere sahip olanları daha fazla tercih ettiği yerlerdir.

Çevresel etkinin de baskın bir rol oynadığına dikkat çekmek önemlidir, çünkü çoğu kişi için görünmez bir elin ritmine dönüşen yüzlerce yel değirmeni görmek şaşırtıcı olsa da, doğal peyzaj da önemli ölçüde değişmektedir.

fayda

Rüzgar enerjisinin temel faydaları arasında aşağıdakiler göze çarpmaktadır:

Tükenmez ve yenilenebilir

Rüzgar bitmeyen doğal bir kaynak olduğundan, rüzgar enerjisi tükenmezdir, çünkü enerjiye neden olan kaynağa her zaman güvenebilirsiniz.

Sonuç olarak, rüzgar türbinleri yüz yıl boyunca çalışır durumda olabilir, çünkü onları çalıştırmak için her zaman rüzgarın varlığı olacaktır.

Temiz

Rüzgar enerjisi, herhangi bir atık üretmediğinden yenilenebilir enerjilerin en temiz olduğu kabul edilir, bu nedenle üretimi kirliliğe neden olmaz, ekosistemleri etkilemez veya küresel ısınmaya katkıda bulunmaz.

Fosil yakıtın yanmasından kaynaklanmadığından, üretimi sırasında toksik gazlar yayılmaz, bu nedenle sera etkisi azalır. Yere su dökülmemesi nedeniyle toprağa herhangi bir atık atılmaz.

Bu güvenli

Herhangi bir toksik atık üretmediğinden ve ayrıca kaza durumunda ölümcül bir tehlike oluşturmaması nedeniyle, hem çalışanlara hem de rüzgar türbinlerine yakın olan insanlara daha fazla güvenlik sağlayan enerji kaynaklarından biri olarak kabul edilir.

Bununla birlikte, rüzgar üretim sistemlerinin manipülasyonu, özellikle bileşenlerinin işletimi ve bakımında özel ellere ihtiyaç duyar.

Kurulumu kolaydır

Güneş enerjisinden farklı olarak rüzgar türbini parkları, geniş yüzeylerin kurulmasını gerektirmez, bu da onları çok verimli kılar.

Ayrıca rüzgar santrallerini kurmak ve kaldırmak için gerekli olan teknoloji çok basittir; bu da üretilmesi çok kolay bir enerji olduğu sonucunu doğurur.

Bu ekonomik

Nispeten, rüzgar enerjisi, fosil yakıtlardan gelenlere kıyasla piyasadaki elektrik tüketimini düşürür. Bunun nedeni, verimliliklerini artırmak için geliştirilen teknolojik gelişmeler sayesinde üretim maliyetlerinin gittikçe azalmasıdır.

Ek olarak, kurulu kWh başına yatırım, rüzgârın serbest olduğunu göz önüne alarak çok caziptir.

Zenginlik ve iş yaratın

Rüzgar enerjisi, kendi içinde sahip olduğu tüm avantajlara ek olarak, mükemmel bir iş yaratma ve dolayısıyla zenginlik kaynağıdır. Rüzgar türbini parklarının kurulu olduğu yerlerde işsizlik önemli ölçüde azalır.

Dikkate alınması gereken bir diğer husus, geniş arazi alanları gerektirmediğinden, bu enerjinin tarım ve hayvancılık gibi diğer ekonomik faaliyetlerle tamamen uyumlu olmasıdır.

Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder

Fosil yakıt tüketimini azalttığı için iklim değişikliği üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Ek olarak, kış mevsiminde daha yüksek bir performansa sahiptir, çünkü rüzgar bu mevsimde daha kuvvetli olma eğilimindedir. Bu, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinin kullanımı için daha fazla elektriğin gerekli olduğu bir zaman olduğu için kullanışlıdır.

Turizmi teşvik eder

Rüzgar enerjisi üretim parkları çok çekicidir ve ekoturizm ve teknoloji severler tarafından çok iyi görülür. Doğayı ve yel değirmenlerini uyumlu hale getiren görkemli fotoğraflar bulmak giderek daha yaygındır.

dezavantajları

Rüzgâr enerjisi dünyada var olan en verimli ve en yeşil enerji kaynaklarından biri olarak kabul edildiğinden dolayı sürekli büyümesine rağmen, dikkate alınması gereken bazı dezavantajları da beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. Bu kontralar arasında aşağıdakiler göze çarpıyor:

Bu gürültülü

Rüzgar türbini parkları çok fazla sinir bozucu gürültüye neden olur, bu nedenle bu rahatsızlığa neden olmamak için genellikle kalabalık merkezlerden inşa edilmişlerdir.

Son zamanlarda, ürettikleri gürültü kirliliğini önemli ölçüde azaltan türbinlerde iyileştirmeler yapılmıştır.

Tahmin edilemez

Rüzgârın etkisiyle üretildiği için, yönetiminizi planlamak çok zordur, çünkü her zaman esinti akımları yoktur ve hızındaki belirli bir stabiliteye bile güvenemezsiniz.

Bu aynı zamanda meteorolojideki ilerlemelerle de iyileşmiştir, ancak rüzgarın davranışının nasıl olacağını bilecek tam olarak kesin bir araç yoktur.

Bu dezavantajı azaltmak için, belirli alanlarda rüzgâr davranışı ile ilgili çalışmalar yürütme süresi uzamıştır, ancak çok uzun sürdüğü için, uzun yıllar önceden tahmin etmek mümkün değildir.

Birim başına düşük etkinlik

Rüzgarın yoğunluğu düşük olduğundan, aynı zamanda çalışan yüksek konsantrasyonlu rüzgar türbinleri gerektirir, böylece enerji üretimi gerçekten karlı olur.

Saklamak imkansız

Depolanamayan bir enerji olduğundan, ürettiği elektriğin derhal tüketilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, şimdiye kadar, rüzgar enerjisi tamamen diğer enerji türlerinin yerine geçemez.

Ulaşım gerekir

Rüzgar türbini parkları genellikle yoğun nüfuslu veya yüksek tüketim merkezlerinden uzakta kurulduğundan, kurulumlarında tüm enerji nakil sisteminin planlanmasının derhal tüketicilere ulaşması için göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, küçük bir enerji kaybının yanı sıra ek maliyetler getirir.

Düşük voltaj seviyelerinde, iletkenin ısıtma kayıpları genellikle bu tür projelerin fizibilitesinde belirleyici bir faktördür.

Görsel etkisi var

Bazı insanlar için, örneğin bir dağın zirvesinde çevrenin barışçıllığını kıran bir rüzgar türbinleri kümesini görmek görsel kirliliğin bir nedeni olabilir.

Bu nedenle rüzgar enerjisi üreten parkların inşası, yerel halkta rahatsızlığa neden olabilecek peyzaj üzerinde estetik bir etkiye sahiptir.

Yaban hayatı tehlikeye sokar

Türbinler çalışırken, kanatları bölgedeki kuşlar ve yarasalar için gerçek bir risk teşkil eder, çünkü rüzgar türbinine çarpmaları kesin olarak ölüme neden olur.

Bu tehlike genellikle rüzgar türbini parklarının inşasına karşı hayvanları savunan organizasyonların bayrağıdır.

Diğer yedekleme sistemleri gerektirir

Düzenli olarak rüzgar enerjisi, son kullanıcı bağlantısında çifte masrafı temsil eden diğer nesil tekniklerin tamamlayıcı bir sistemidir.

Rüzgar enerjisinin mevcudiyeti olduğunda, bu genellikle ilk seçenek olarak kullanılır; ancak yokluğunda, pil, güneş enerjisi, termoelektrik veya diğer çeşitlerin kullanımını gerektirir.

Gelişimdeki enerji

Tüm elektrik enerjisi üretim sistemlerinde olduğu gibi, her bir çözümün kurulumunun avantajlarını ve dezavantajlarını ölçmek, her zaman fosil yakıt, su akışı, rüzgar vb. Gibi mevcut girdileri kontrol etmek gerekir. Mümkün olan en iyi çözümü elde edebilmek.

İlerlemenin daha verimli bir enerji elde etmeye devam edeceği ve dezavantajlarının yıllar içinde azalacağı bir gerçektir, bu nedenle trendin rüzgar yoluyla elde edilen elektrik enerjisi yüzdesindeki artışı desteklemeye devam edeceği söylenebilir. .