En Önemli 6 Teknolojik Alan ve Özellikleri

Teknolojik alanlar tüm iş şirketlerinin görevlerini daha hızlı ve daha hızlı, daha verimli ve daha akıllıca gerçekleştirmelerini sağlamıştır. Bu hedefe ulaşmak, ortak bir hedefe ulaşmak için çeşitli teknolojik tekniklerin organizasyonundan başka bir şey değildir.

Bu teknolojik alanlar, işbirlikçi davranışları teşvik eder ve nihayetinde kurumların bilgiyi eyleme geçirme şeklini dönüştürür. Bu işbirliği platformları sadece çalışanlarınızın işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olmakla kalmaz, çalışanların işlerini yapmaları için yeni yollar yaratmalarına yardımcı olur.

Teknolojik alanlar, yeni şeyler yapmanın yeni yollarını yaratmayı mümkün kılar. Ayrıca, kaliteyi artırmak ve üretkenliği artırmak için belirli işlemlerin en iyi şekilde nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda rehberlik sağlayabilirler.

Teknolojik alanlar ortak bir hedefe ulaşmak için ekip çalışmasını teşvik eder, ancak bu işletim modeli ancak farklı kurumlardan insanlar etkili bir şekilde işbirliği yaparsa başarılı olur.

İşgücü, iç, dış ve şarta bağlı çalışanların birleşimi olur. Bu mekanizmalar şirketlerin beceri boşluklarını hızlı ve birçok soruna neden olmadan azaltmalarına yardımcı olur.

En önemli 6 teknolojik alan

1- Gıda teknolojisi

Gıda teknolojisi, gıda üretim süreçleriyle ilgilenen bir gıda bilimi dalıdır. Gıda teknolojisi üzerine yapılan ilk bilimsel araştırma, gıdaların korunmasına odaklandı.

Nicolas Appert’in 1810’da konserve sürecindeki gelişimi, bu gıda bilimi dalı için belirleyici bir olaydı.

Louis Pasteur'un 1864 yılında şarabın bozulması ve bu bozulmaların nasıl önlenebileceği konusundaki açıklaması bilimsel bilgiyi gıda işlemeye uygulamak için yapılan erken bir girişimdi. Pasteur ayrıca alkol, sirke, şarap ve bira üretimini ve sütün asitliğini de araştırdı.

Pastörizasyonu geliştirdi - süt ve süt ürünlerinin, hastalık ve besin bozulmasına neden olan organizmaları yok etmek için ısıtma işlemi.

Gıda teknolojisi üzerine yaptığı araştırmada Pasteur, bakteriyoloji ve modern koruyucu hekimlik alanında öncü oldu.

Gıda teknolojisindeki çeşitli gelişmeler, dünya çapında gıda tedarikine büyük katkı sağlamıştır.

Bu gelişmelerden bazıları süt tozu, kısa sürede yüksek sıcaklıkta işleme, kahve ve çayın kafeinsiz hale getirilmesi ve proses optimizasyonu.

2- Bilgi ve iletişim teknolojisi

Kullanıcıların bilgiye erişmesini, saklamasını, iletimini ve manipülasyonunu sağlamak için iletişimi birleştirmek ve telekomünikasyonları (telefon hatları, kablosuz sinyaller ve bilgisayarlar) entegre etmek için kullanılan tüm teknolojiyi ifade eder.

Bu tür bir teknolojiyi kullanırken, telefon şebekesinin ortadan kaldırılması nedeniyle büyük maliyet tasarrufları vardır, çünkü tek bir birleşik kablolama, dağıtım ve sinyal yönetim sistemi kullanan bilgisayar ağ sistemi ile birleştirilmiştir.

3- İnşaat teknolojisi

Karayolları, tüneller, köprüler, havaalanları, demiryolları, tesisler, binalar, barajlar, kamu hizmetleri ve diğer projeler gibi altyapıların tasarım, planlama, inşaat ve yönetiminin pratik yönlerinin incelenmesidir.

Mühendislik, denetim, mimari planların analizi, bina kodlarının yorumlanması, tasarım ve yapım yönetimi konularında hem temel tasarım fonksiyonlarını hem de çeşitli altyapıları tasarlamak ve inşa etmek için gereken inşaat gereksinimlerini anlamak için temel bilgileri gerektirir.

4- Üretim teknolojisi

Hammaddelerin son bir ürüne dönüştürüldüğü basamaklardır. Üretim süreci, ürünün tasarımı ve ürünün üretildiği malzemelerin özellikleri ile başlar.

Bu malzemeler daha sonra istenen nihai ürün haline gelmek için üretim işlemleriyle değiştirilir.

Üretim teknolojisi, bireysel çalışanların çabalarını büyütmekte ve hammaddeleri günümüz toplumu için uygun fiyatlı ve elzem olan kaliteli ürünlere dönüştürme gücüne sahip endüstriyel bir ulus sağlamaktadır.

5- Sağlık teknolojisi

Bir sağlık problemini çözmek ve insanların yaşam kalitesini yükseltmek için çeşitli organize bilgi ve becerilerin cihazlar, ilaçlar, aşılar, prosedürler ve sistemler aracılığıyla uygulanmasıdır.

Bütün bunlar, sağlık sektöründe kullanılan ürünler, cihazlar, prosedürler ve farmasötik sistemleri içerir.

Sağlık teknolojisi, insanları etkileyen hastalıkları veya tıbbi durumları teşhis etmek, kontrol etmek ve tedavi etmek için kullanılır.

Bu teknolojiler (tıp bilimi uygulamaları) erken tanı, daha az invaziv tedavi seçenekleri ve hastanede kalış süresi ve rehabilitasyon sürelerinde azalma ile sağlanan sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Sağlık teknolojisi ayrıca, klinik laboratuvarlardaki profesyoneller tarafından gerçekleştirilen çeşitli işlevleri ifade eder. Bu profesyonellerin çalışmaları; kimya, genetik, hematoloji, immünohematoloji (kan bankası), immünoloji, mikrobiyoloji, seroloji, idrar tahlili ve vücut sıvılarının analizini içerir.

6- Tarım ve balıkçılık teknolojisi

Çiftlikte kullanılan makinelerin üretilmesi için tarıma yardım için teknolojiyi ifade eder. Tarım makineleri neredeyse tüm tarımsal işlem aşamaları için tasarlanmıştır.

Toprağı yetiştirmek, bitki tohumlarını toplamak, toprağı sulamak, bitkileri yetiştirmek, onları haşerelerden ve yabancı otlardan korumak, tahıl hasat etmek, hayvanı beslemek ve ürünleri sıralamak ve paketlemek için makineler içerir.

Tarım teknolojisi, büyüyen bir nüfusu beslemek için gıda üretmek için temel ihtiyaç nedeniyle modern teknolojinin en devrimci ve etkileyici alanlarından biridir.

Bu makineler, tarımsal üretimi büyük ölçüde arttırdı ve dünyanın dört bir yanındaki gıdaların üretilme şeklini büyük ölçüde değiştirdi.

Balık tutma teknolojisi, herhangi bir su türünü, herhangi bir tür balık avlama yöntemini kullanarak, bir hatta tutturulmuş basit ve küçük bir kanca kullanarak, büyük balıkçı tekneleri tarafından işletilen büyük ve sofistike balıkçı teknelerine veya ağlarına çekme işlemini kapsar.

Yakalama balıkçılığı, küçük omurgasız su organizmalarından, okyanus yüzeyinden 2000 metre derinliğe kadar her yerde bulunabilen büyük tuna ve balinalara kadar değişebilir.