En Üstün Empresyonizmin 7 Özelliği

En referans sanat olarak resme uygulanan izlenimciliğin özellikleri fırçanın ışığı, rengi ve darbesiyle dikkat çekiyor. Birçokları için, yalnızca yukarıda belirtilen resim ve fotoğraf ve sinematografi, bu olgunun yansıtılabileceği sanatsal tekniklerdir.

İzlenimcilik, kendini resimde ortaya koyan, izlenimci resim adını alan sanatsal bir harekettir.

Bu hareket, Avrupa'da, özellikle Fransa'da ortaya çıkar ve süreksiz özellikleri ve gerçekliğin yeniden üretimindeki sınırların sonunu belirleyen transgresyon için özel bir önem kazanır.

İzlenimcilik adı tablodan kaynaklandı. İzlenim: Claude Monet tarafından yükselen güneş . İlginç bir gerçek olarak, terim aslında aşağılayıcı bir şekilde bir sanat eleştirmeni tarafından yazılmıştır.

Zirvesi, Avrupa'daki on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısındaydı ve yirminci yüzyılın başında da genişletilebilirdi.

Yazarları, ağırlıklı olarak Avrupalı ​​olmasına rağmen, boyamak için farklı enlemlere gitti. En çok tercih edilenler arasında Claude Monet, Fritz Melbye, Camille Pissarro, Paul Cézanne, Edgar Degas var.

İzlenimcilik'in diğer alanlara ne kadar genişletilebilir olduğu konusunda çok fazla tartışma var. Örneğin, bazıları referans olarak Claude Debussy ile empresyonist müziğin var olduğunu düşünmektedir.

İzlenimcilik literatüründe, Edmond ve Jules de Goncourt kardeşler, doğa bilimci olarak da tanımlandılar.

İzlenimcilik unsurları ve temel özellikleri

Genel olarak herhangi bir resimsel ve sanatsal hareket gibi, İzlenimcilik de eserlerinden çoğunda, yazardan bağımsız olarak genellikle mevcut olan temel özelliklere sahiptir. En önemlilerinden bazıları:

1- Renkli saflık

İzlenimciliği en çok ayıran unsurlardan biri de eserlerde rengin oynadığı roldür.

İzlenimcilik, belirli bir kompozisyonun algılanmasında bir doygunluk yaratmaya gerek kalmadan, genel ve tek biçimli renkleri kullanmayı başarmış olarak, diğer resimsel hareketlerden açıkça ayırt edilebilir.

İzlenimcilikte, chiaroscuro'nun çizgileri kopar, çünkü bir nesneyi renklendirirken birkaç rengi aynı renkle verir.

Chiaroscuro kullanılmamış olsa bile, gölge oyunları her zaman mevcuttu. Bu özellikten daha sonraki birçok hareket, özellikle avangard karakterde olan birçok öğeyi miras aldı.

2- Form

Bir tuvalde yer alan gerçekliğin en mutlak taklidi olan biçimin mükemmelliği, İzlenimcilerin temel amacına bile yakın değildi.

Bu hareketin ressamları, formun doğrudan renk ve şekillendirdiği ışıkla tanımlanmasına neden oldu.

Tablodaki öğelerin şekli, çalışmadaki tamamen doğal aydınlatma, filtrelenmiş doğal ışık veya yapay ışık olsun, çalışmadaki ışığın kaynağına doğrudan bağlıdır. Işık ve renk, izlenimcilikteki formdan daha fazla ilgilidir.

3- Geleltic fırça darbesi

Bu isim Gestalt’ın psikolojik akımından geliyor, ancak önerileri yıllar sonra yükseltildi.

Ancak, bu fırça darbesiyle Gestalt okulunun ilkeleri açıklanabilir.

Öncelikle, bu, algılamayla bağlanmayan parçaların bir bütünle ilişkili olabileceğini savunarak tanımlanır.

Empresyonizm, Gestalt fırça darbesiyle tanımlanabilir, çünkü yazarları çok küçük bir fırça darbesiyle çalıştı, ancak saf renkler, gözün görüntüleri ilişkilendirmesini sağladı. Biraz daha ileri giderken, gestáltica brushstroke'un en büyük üssü, onun noktabilimci çalışmaları ile Seurat oldu.

4- Çevre düzenlemesi

İzlenimcilik'in ilk resmi, Monet tarafından, deniz manzarası. Bir bütünlüğü kapsamamasına rağmen, izlenimcilik içinde kataloglanabilecek eserlerin çoğu, özellikle denizle ve ayrıca yeşil alanlarla çok bağlantılı olan doğal manzaraların görüntülerini ve sahnelerini gösterir.

Bu, insanları ve nesneleri gösteren iyi bilinen Empresyonist eserlerin varlığını baltalamıyor.

Ancak, yazarların onları yerleştirdiği ortam genellikle tüm çalışmayı anlamaya kararlıdır.

Manzara arayışı içinde Fritz Melbye ve Camille Pissarro gibi yazarlar, gezegenin diğer gerçekliklerini empresyonist bakış açısıyla yakalamayı başardıkları Japonya, Çin ve Venezuela kadar uzak ülkelere gitti.

5- Aydınlatma

Işık oyunu, empresyonist karakter resminin gelişimi için vazgeçilmez bir özellikti.

Biçimde büyük etkisi ile, genellikle izlenimci resimlerde ışığın yayıldığı bir veya birkaç nokta ve engel olup olmadığını bilmek resmin geri kalanına yansır.

Bu, özellikle Gestalt fırça darbesi tarafından tercih edilmesine rağmen tonların sayısını azaltan saf renklerin kullanımı için önemli bir zorluk teşkil etti.

İzlenimci sanatçılar kendi resimlerinin ışığını değiştirirdi. Öğlen bir parkta şaka yapan bir çiftin gün batımını boyaması aynı değildi. Işığın bulunduğu yerin kesinliği, empresyonist resmin başka bir ayırt edici unsurudur.

6- Avrupa kökenli

İzlenimcilik Avrupa'da doğdu, İzlenim: Claude Monet'in “ İzlenim ” başlıklı resmini çizerek, saf mavilerin birleşimiyle deniz manzarasının gösterildiği güneşin yükselmesi .

Bir sanat eleştirmeni olan Louis Leroy, bu tabloyu izlenimci olarak tanımladı ve olumsuz bir şeyi ima etti.

Buna rağmen, isim kaldı ve 1874'te Paris'teki bağımsız sanatçıların salonundaki yazarların eserlerini bu tarihte tanımladıklarını gördü. İzlenimcilik, diğer kıtalara seyahat etmesine rağmen, Avrupalı ​​yazarlarını tuttu.

7- Gerçekçilik

İzlenimciliğin hiçbir şeyi yüceltmek istemediği söylenebilir, çünkü yazar o sahneyi resmini yapacak kadar etkileyici olarak görüyordu.

Gerçekçilik, kurguya neredeyse hiç zaman ayırmaya dayanmayan izlenimci yazarların ortak bir öğesidir.

Deniz ve vahşi manzaralar, insanların ve portrelerin sempatisi genellikle gerçek durumlardadır, bu yüzden mükemmelliği sürdüren sanatsal bir hareket olmasa bile, günlük gerçekliğin bir resmini arar.