Ortak Kesir ve Ondalık Sayı Arasındaki Fark Nedir?

Ortak bir kesir ile ondalık sayı arasında ne gibi bir fark olduğunu belirlemek için, her iki öğeyi de gözlemlemek yeterlidir: biri rasyonel bir sayıyı temsil ederken, diğeri anayasada bütün bir kısmı ve bir ondalık kısmı içerir.

Bir "ortak kesir", bahsedilen bölümü etkilemeden, bir başkasına bölünmüş bir miktarın ifadesidir. Matematiksel olarak, ortak bir kesir, b ≠ 0 olan "a / b" iki tamsayısının bölümü olarak tanımlanan rasyonel bir sayıdır.

Bir "ondalık sayı" iki bölümden oluşan bir sayıdır: bir tam sayı bölümü ve bir ondalık bölüm.

Ondalık bölümün tamamını ayırmak için, kaynakçaya bağlı olarak bir nokta kullanılmasına rağmen, ondalık nokta olarak adlandırılan virgül yerleştirilir.

Ondalık sayılar

Ondalık bir sayı, ondalık bölümünde, sonlu ya da sonsuz sayıya sahip olabilir. Ek olarak, sonsuz sayıda ondalık sayı iki tipe ayrılabilir:

periyodik

Yani, bir tekrarlama düzenine sahiptir. Örneğin, 2, 454545454545 ...

Periyodik değil

Tekrarlama düzenleri yoktur. Örneğin, 1.7845265397219 ...

Sonlu veya sonsuz sayıda ondalık basamak içeren sayılara rasyonel sayılar, periyodik olmayan sonsuz sayılara sahip olanlara irrasyonel denir.

Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesi birliği, gerçek sayılar kümesi olarak bilinir.

Ortak kesir ve ondalık sayı arasındaki farklar

Ortak bir kesir ile ondalık sayı arasındaki farklar:

1- Ondalık kısım

Her ortak kesir, ondalık bölümlerinde sonlu sayılara veya periyodik bir sonsuz sayıya sahipken, ondalık sayı, ondalık bölümlerinde periyodik olmayan sonsuz sayılara sahip olabilir.

Yukarıdaki her rasyonel sayının (herhangi bir ortak kesir) ondalık sayı olduğunu, ancak her ondalık sayının rasyonel bir sayı (ortak bir kesir) olmadığını söyler.

2- Gösterim

Her ortak kesir, iki tamsayının bölümü olarak gösterilirken, irrasyonel bir ondalık sayı bu şekilde belirtilemez.

Matematikte en çok kullanılan irrasyonel ondalık sayılar, karekök ( ), kübik ( ³√ ) ve daha yüksek derecelerle gösterilir.

Bunlara ek olarak, e ile gösterilen Euler sayısı olan iki çok ünlü sayı vardır; ve π ile gösterilen pi sayısı.

Ortak bir kesirden ondalık sayıya nasıl geçilir?

Ortak bir kesirden ondalık sayıya geçmek için, ilgili bölümü gerçekleştirmeniz yeterlidir. Örneğin, 3/4'ünüz varsa, karşılık gelen ondalık sayı 0, 75'tir.

Rasyonel ondalık sayıdan ortak kesirlere nasıl geçilir?

Bir öncekine ters işlem de yapılabilir. Aşağıdaki örnek, rasyonel bir ondalık sayıdan ortak bir kesire geçiş için bir tekniği göstermektedir:

- x = 1.78 olsun

X iki ondalık basamak içerdiğinden önceki eşitlik 10² = 100 ile çarpılır, böylece 100x = 178; ve x'in temizlenmesi, x = 178/100 olduğu anlamına gelir. Bu son ifade, 1.78 sayısını temsil eden ortak kesirdir.

Ancak bu işlem, periyodik olarak sonsuz sayıda ondalık basamak içeren sayılar için yapılabilir mi? Cevap evet, ve aşağıdaki örnek izlenecek adımları gösteriyor:

- x = 2, 193193193193 ...

Bu ondalık sayının süresi 3 basamağa (193) sahip olduğundan, önceki ifade 10³ = 1000 ile çarpılır, bu da 1000x = 2193, 193193193193 ... ifadesini verir.

Şimdi, son ifade birinci ile çıkarılır ve ondalık bölümün tamamı iptal edilir ve 999x = 2191 ifadesinden çıkarılır; buradaki ortak fraksiyonun x = 2191/999 olduğu elde edilir.