Bir küpün kenarı nedir?

Bir küpün kenarı, onun kenarıdır: iki köşe veya köşeyi birleştiren çizgidir. Kenar, geometrik bir figürün iki yüzünün kesiştiği çizgidir.

Yukarıdaki tanım geneldir ve sadece küp için değil, herhangi bir geometrik şekle uygulanır. Düz bir şekil olduğunda, kenarlar söz konusu şeklin kenarlarına karşılık gelir.

Paralelkenar şeklinde altı yüze sahip birbirine paralel ve paralel bir geometrik şekil denir.

Yüzlerin kare olduğu özel bir durumda, paralel uçlu, normal bir polihedron olarak kabul edilen bir figür olan bir küp ya da altı yüzlü olarak adlandırılır.

Bir küpün kenarlarını belirleme yolları

Daha iyi bir örnek için, bir küpün kenarlarını tam olarak belirlemek için günlük nesneler kullanılabilir.

1- Bir kağıt küpü bir araya getirmek

Bir kağıdın veya karton küpün nasıl yapıldığını gözlemlerseniz, kenarlarını anlayabilirsiniz. Şekildeki gibi bir çarpı çizerek başlar ve içindeki belirli çizgiler işaretlenir.

Sarı çizgilerin her biri küpün bir kenarı (kenarı) olacak bir katlamayı temsil eder.

Aynı şekilde, aynı renge sahip olan her bir çizgi çifti birleştiklerinde bir kenar oluşturacaktır. Toplamda, bir küpün 12 kenarı vardır.

2- Bir küp çizme

Bir küpün kenarlarının ne olduğunu görmenin bir başka yolu nasıl çizildiğini gözlemlemektir. L tarafının karesini çizerek başlarsınız; karenin her bir tarafı küpün bir kenarıdır.

Daha sonra her bir köşeden dört dikey çizgi çizilir ve bu çizgilerin her birinin uzunluğu L'dir. Her çizgi aynı zamanda küpün bir kenarıdır.

Son olarak, L kenarının başka bir karesi çizilir, böylece köşeleri önceki adımda çizilen kenarların ucuna denk gelir. Bu yeni karenin her iki tarafı da küpün bir kenarıdır.

3- Rubik küpü

Başlangıçta verilen geometrik tanımı göstermek için bir Rubik küpü görebilirsiniz.

Her yüzün farklı bir rengi vardır. Kenarlar, farklı renkteki yüzlerin yakalandığı çizgiyle temsil edilir.

Euler teoremi

Polieter için Euler teoremi, bir polihedron verildiğinde, C yüzlerinin artı V köşelerinin sayısının A + 2 kenarlarının sayısına eşit olduğunu söyler. Bu, C + V = A + 2'dir.

Önceki görüntülerde bir küpün 6 ​​yüzü, 8 köşesi ve 12 kenarı olduğunu görebilirsiniz. Bu nedenle, 6 + 8 = 12 + 2'den beri Euler'ın polyhedra teoremini yerine getiriyor.

Bir küpün kenarının uzunluğunu bilmek çok faydalıdır. Bir kenarın uzunluğu biliniyorsa, o zaman tüm kenarlarının uzunluğu bilinir, böylece hacmi gibi belirli küp verilerinin elde edilebilir.

Bir küpün hacmi, L'nin kenarlarının uzunluğu olduğu L³ olarak tanımlanır. Bu nedenle, küpün hacmini bilmek, sadece L'nin değerini bilmek için gereklidir.