Mutlak ve Göreceli Değer Nedir? (Örneklerle)

Mutlak ve göreceli değer, doğal sayılar için geçerli olan iki tanımdır. Benzer görünseler de öyle değiller. Bir sayının mutlak değeri, adından da anlaşılacağı gibi, bu sayıyı temsil eden figürün kendisidir. Örneğin, 10 mutlak değeri 10'dur.

Diğer taraftan, bir sayının bağıl değeri, doğal sayıyı oluşturan belirli bir sayıya uygulanır. Yani, bu tanımda, birimler, onlarca, yüzlerce vb. Rakamın işgal ettiği konumu gözlemleyebiliriz. Örneğin, 123 sayısındaki 1'in nispi değeri 100 olacaktır, çünkü 1 yüzlerce pozisyonu kaplar.

Sayının göreceli değeri nedir?

Daha önce belirtildiği gibi, bir sayının mutlak değeri aynı sayının kendisidir. Yani, eğer 321 sayısına sahipseniz, 321 mutlak değeri 321'e eşittir.

Bir sayının bağıl değerini sorarken, söz konusu sayıyı oluşturan rakamlardan birini sormalısınız. Örneğin, 321'iniz varsa, 1, 2 veya 3'ün göreceli değerini sorabilirsiniz, çünkü bunlar 321'in bir kısmı olan tek sayılardır.

-321 sayısındaki 1'in nispi değerini sorarsanız, cevabı nispi değerin 1 olmasıdır.

- Eğer soru 321 sayısındaki 2 nin nispi değeri ise, cevap onlarca üzerinde bulunduğundan cevap 20'dir.

-321 sayısındaki 3 göreceli değerini sorarsanız, cevap 300, çünkü 3, yüzlerce pozisyonu kaplar.

Basit bir şekilde nasıl hesaplanır?

Tam bir sayı verildiğinde, her bir faktör, sayıya dahil olan rakamların nispi değerini temsil ettiği belirli faktörlerin toplamı olarak ayrıştırılabilir.

Örneğin, 321 sayısı 3 * 100 + 2 * 10 + 1 veya eşdeğer olarak 300 + 20 + 1 olarak yazılabilir.

Önceki örnekte 3 göreceli değerinin 300, 2'nin 20 ve 1'in 1 olduğunu hızlı bir şekilde görebilirsiniz.

eğitim

Aşağıdaki alıştırmalarda, belirli bir sayının mutlak ve göreceli değerini soruyoruz.

İlk örnek

579 sayısının mutlak ve bağıl değerini (her bir rakamın) hesaplayın.

çözüm

579 sayısı yukarıda belirtildiği gibi yeniden yazılırsa, 579'a 5 * 100 + 7 * 10 + 9 veya eşdeğerde 500 + 70 + 9'a eşittir. Bu nedenle, 5'in nispi değeri 500, 7'nin nispi değeri 70 ve 9'un değeri 9'dur.

Öte yandan, 579 mutlak değeri 579'a eşittir.

İkinci örnek

9.648.736 sayısı göz önüne alındığında, 9 ve ilk 6'nın göreceli değeri nedir (soldan sağa)? Verilen sayının mutlak değeri nedir?

çözüm

9.648.736 sayısını yeniden yazdığınızda, bunun buna eşit olduğunu anlarsınız.

9 * 1, 000, 000 + 6 * 100, 000 + 4 * 10, 000 + 8 * 1, 000 + 7 * 100 + 3 * 10 + 6

ya da yazabilirsiniz

9.000.000 + 600.000 + 40.000 + 8.000 + 700 + 30 + 6.

Böylece, 9'un göreceli değeri 9, 000, 000 ve ilk 6'nın göreceli değeri 600, 000'dir.

Öte yandan, verilen sayının mutlak değeri 9, 648, 736'dır.

Üçüncü örnek

9, 410 sayısında 473 mutlak değeri ile 4'ün nispi değeri arasındaki çıkartmayı hesaplayın.

çözüm

473'ün mutlak değeri 473'e eşittir. Diğer taraftan, 9, 410 sayısı 9 * 1, 000 + 4 * 100 +1, 10 + 0 olarak yeniden yazılabilir. Bu, 9, 410'daki 4'ün göreceli değerinin 400'e eşit olduğu anlamına gelir.

Son olarak, istenen çıkarmanın değeri 473 - 400 = 73'tür.