Tarım ve Balıkçılık Teknolojileri: Özellikleri ve Örnekler

Tarım ve balıkçılık teknolojileri, bir toplumda, sırasıyla tarım ve balıkçılık alanlarında verimli üretimi destekleyen unsurlardır. Tarımsal teknolojiler, tarlalarda, ürünlerde ve tarlalarda çalışabilecek makineler üreten teknolojilerdir.

Bunlar toprağı sürmek, tohum ekmek, bitkileri sulamak ve yetiştirmek için makineler içerir. Ayrıca, mahsulleri zararlılardan ve yabani otlardan korumak, mahsullerin meyvelerini toplamak, hayvan beslemek ve hatta ürünleri toplu olarak paketlemek için uzmanlaşmış teknolojiyi içerir.

Balıkçılıkta kullanılan bu teknolojiler küçük balıkların veya omurgasız hayvanların yakalanmasında ve balina ve kalamar gibi daha büyük hayvanların avlanmasında uzmanlaşabilir.

Tarım teknolojilerinin özellikleri

Tarımsal teknolojiler, yaptıkları işe bağlı olarak kendine has özelliklere sahiptir. Günümüzde otomatik toplayıcılar, makinelerle yapılan hasat işlemlerini yapmamış olsa da, modern bir çiftliğin etkin bir şekilde çalışması için traktörler hala şarttır.

- Modern çiftçiler, her çiftçi ekipmanı uygun şekilde kullandıktan sonra, kullanımı nispeten kolaydır. Bu sadeleştirme, bu teknolojinin kullanımının giderek daha belirgin olmasının temel nedenlerinden biridir.

- İnsancılığın izin verdiğinden çok daha fazla bir sanayileşme seviyesine izin verirler, çünkü bir kişiyi birkaç dakika içinde alacak işleri yaparlar.

- Çoğu durumda çiftçilerin kendileri etkilenir. Diğer bir deyişle, dünyadaki çiftçiler bazı işlerin daha hızlı yürütülmesine ihtiyaç duymaya başlarsa, tarım mühendisleri özel makinelerin geliştirilmesine daha fazla zaman ayıracaklardır.

- Bazı durumlarda, bu teknolojiler çok erişilebilir değildir. En iyi ekipman aşırı derecede pahalıdır; bu da bağımsız çiftçileri onlara erişememektedir.

Tarımsal teknoloji örnekleri

traktörler

Traktörler şu anda toprak veya bitki tohumlarına kadar kullanılır. Ek olarak, bir insan tarafından ağır makine yardımı olmadan yapılamayan çiftliklerdeki bir dizi ek işe yardımcı olurlar.

Toprak işleme makinaları

Toprağın doğal sertliğini gevşeten ve önemli olan araçları kullanarak yabani otlardan kurtulan toprağa kadar özel makineler var.

Bu durum, sürme makinelerinde meydana gelir, çünkü dengeleme diskleri adı verilen diğer nesneler şu anda kullanılır ve bu da toprağın nemi tutmasına neden olur.

yetiştiricilerinin

Çiftçiler ayrıca, tohumları kendi aralarında belli bir mesafeye dağıtan özel yetiştiricilere sahiptir, bu da otomatik ekimi el kitabından çok daha etkili kılar.

Gübre dağıtımı ve paketleme

Tohumlar ekildikten sonra, gübreyi çiftlikte dağıtabilen başka tipte aletler vardır.

Ayrıca, saman balyalayıcılar gibi diğer ekipmanlar çimleri verimli bir şekilde paketlemek için kullanılır, böylece kışa hazırlanır.

Balıkçılık teknolojilerinin özellikleri

Yakalabilen çok sayıda balık vardır ve farklı okyanus koşullarına sahip bölgelerde dağıldıklarından, hem balık hem de deniz koşullarına dayanabilecek özel ekipman geliştirmek gerekir.

- Her bölgedeki yerel geleneklere uygun olarak dünya çapında balıkçılık teknolojileri geliştirilmiştir. Bununla birlikte, teknoloji dünya çapında geliştikçe yeni uygulamalar da geliştirilmiştir.

- Balıkçılıkta kullanılan ağlar, insanoğlunun yapay lif gelişimindeki ilerlemeleri sayesinde modern zamanlarda büyük ölçüde geliştirilmiştir.

- Balık tutmak için kullanılan yeni mekanizmaların kullanılması, bu sanatın eski zamanlardan daha pratik yapmasını kolaylaştırmıştır.

- Mevcut teknoloji aynı zamanda, canlıların çıkartılmasıyla doğrudan ilgili olmayan niteliklerde geçmiş zamanlara göre gelişmiş olmasıyla da karakterize edilir. Örneğin soğutma, balıkları daha iyi durumda tutmaya yardımcı olur ve bu da teknelerin denizde olduğundan daha uzun süre daha uzun süre tutulmasını sağlar.

Küçük balıkçılar üzerindeki etkisi

Balıkçılık teknolojilerine genellikle kolayca erişilebilir, ancak maliyetleri daha küçük balıkçıların bunları kullanmalarını sağlamaz.

Bununla birlikte çoğu, geleneksel yöntemlerini biraz daha modernleştirmeyi, özellikle de yeni motorları ve daha dayanıklı ekipmanı kullanmayı başardı.

Balıkçılığın yeni özellikleri, daha az zengin olsa bile, balıkçının parasal kazancını önemli ölçüde artırmaya yardımcı olmuştur.

Verimlilik, dünya çapında balıkçıların balık tutma ve koruma yeteneklerini geliştiren temel bir özelliktir.

Balıkçılık teknolojisine örnekler

Sazlıktaki güç

Balıkçılık teknolojileri sıradan balıkçıların günlük hayatlarına da yansıyabilir.

Balıkçılık direklerinin kapasitelerinde ve kuvvetlerinde (hatta çekilebilecekleri kuvvetler dahil) kaydedilen ilerlemeler, balıkçılıktaki teknolojik ilerlemenin kapasitesine sadık bir örnektir.

Tuzaklar ile Balık tutma

Balık avlama stilini tuzaklarla kullanarak, teknolojinin balık avlamadaki kapasitesini de takdir edebilirsiniz. Modern tuzakların kullanılması, yakalanabilecek balıkların kapasitesini ve tuzakların kaçmalarını önleme direncini arttırır.

Istakoz balıkçılığı için ayrıca yengeçleri ve diğer kabukluları yakalamaya yarayan özel tuzaklar kullanılır.

Elektro balıkçılık

En modern yakalama tekniklerinden biri, balıkları sersemletmek için elektrik kullanan elektro balıkçılıktır. Bu, onlara zarar vermeden yakalanmaları çok daha kolay hale getirir.

Toplama makineleri

Sözde toplama makineleri aynı zamanda balıkçılık için nispeten yeni bir yöntemdir. Balıkları okyanustan çıkarmak için su pompaları kullanılır; o zaman, sadece balıkçılar tarafından yakalanırlar.