Mühendislik Dalları Nelerdir?

Mühendislik; hesaplama, geometri, yaratıcılık, yaratıcılık, sosyal, bilimsel ve pratik bilgilerin icat edilmesi, yapıların, cihazların, cihazların, araçların, sistemlerin bakımı, tasarımı, yapımı, keşfi ve geliştirilmesidir., bileşenler, malzemeler, süreçler ve organizasyonlar.

Mühendislik kelimesine hayat veren Latince kelimeler, zeka anlamına gelen "ingenium" ve icat veya icat etmek anlamına gelen "ingeniare", yani şu ifadeye şekil veren: zeka ile icat ederek oluşur.

Bu, bir bireyin veya örgütün ihtiyaçlarına göre eserler, sistemler veya araçlar oluşturan mühendisliğin özüdür.

Muazzam kapasitesi ve mühendisliğin çalıştığı uzmanlıklar nedeniyle, önemi küresel boyuttadır.

Mevcut yüzyılda, mühendislik yeni gezegenleri ve gök cisimlerini araştırmayı başarmış ve anında bilgi gönderip almayı sağlayan akıllı iletişim sistemleri kurmuştur.

Buna ek olarak, mühendislik günlük bir zorunluluk haline gelen değerli bir kaynak olan interneti icat etti ve eski iletişim, öğrenme, okuma ve araştırma yöntemlerinin çoğunun yerini aldı.

Aynı zamanda, çeşitli bilim dallarında birçok ilerlemeyi teşvik etti.

Mühendisliğin ana dalları

Mühendislik, birçok önemli alanın türetildiği 4 ana daldan oluşmaktadır.

Dört ana dal kimya mühendisliği, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği ve makine mühendisliğidir. Her birinin kendine özgü özellikleri ve avantajları belli noktalarda.

Kimya mühendisliği

Kimya mühendisliği, faydalı ürünlerin oluşturulması için gerekli kimyasalların analiz edilmesinden, birleştirilmesinden, üretilmesinden ve doğru bir şekilde taşınmasından sorumlu olan mühendislik dalıdır.

Bunun için mühendislik, fiziksel bilimler, yaşam bilimleri ve ekonomi gibi çeşitli akademik disiplinlerden yararlanır.

Kimya mühendisliği, yüksek çevresel etkiye sahip ürünleri kullanma riskini azaltır. Ek olarak, kimya mühendisliği, faydalı kimyasal elementlerin üretim tesislerinin hayati prosedürlerin otomasyonu yoluyla optimal koşullarda muhafaza edilmesini sağlar.

Diğer daha spesifik kategoriler, biyokimya mühendisliği, gıda mühendisliği, petrokimya mühendisliği, metalurji mühendisliği, malzeme mühendisliği, gaz mühendisliği ve sismik mühendisliği olmak üzere kimya mühendisliğinden türetilmiştir.

İnşaat mühendisliği

İnşaat mühendisliği, mühendisliğin ikinci en eski dalıdır. Her türlü mimari yapının tasarlanmasından, korunmasından ve yapımından sorumludur.

İnşaat mühendisliği, matematiksel ve geometrik kapsamın teknik bilgisini, kamu veya özel sektörün ihtiyaç duyduğu altyapı çözümlerini sağlamak için birleştirir.

İnşaat mühendisliği örnekleri kapsamlıdır ve pratik olarak dünyanın herhangi bir yerinde görülebilir. Günümüzde, inşaat mühendisliğinin turizmdeki artış ve bunun nedenleri nedeniyle büyük şehirlerde parlaması yaygındır.

Günlük gezilen yollar, bireyin işe gittiği bina, çocukların ve gençlerin eğitim aldığı yer, hastaların tedavi ve tedavi edildiği yapı ve hatta bir turistin tatil gezisinde kaldığı otel. Oluşturulan ve / veya geliştirilen tüm altyapı inşaat mühendisliğinin görevidir.

İnşaat mühendisliği yapı mühendisliği, ulaştırma mühendisliği, sıhhi teknik mühendisliği, hidrolik mühendisliği, jeodezik mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoteknik mühendisliği, ziraat mühendisliği, mühendislik olabilen diğer spesifik kategorilerden türetilmektedir. topografik, çevre mühendisliği ve madencilik mühendisliği.

Elektrik mühendisliği

Hedeflerine ulaşmak için elektrik, elektronik ve elektromanyetizma çalışmaları ve uygulanmasından sorumlu bir mühendislik dalıdır.

Elektrik mühendisliğinin amaçları arasında, iletişim ve enerji temini için çalışan büyük elektrik ve elektronik ağların oluşturulması yer almaktadır.

Elektrik mühendisliği, güçlü teknolojilerle yenilik yapmak için fiziksel, teorik ve bilimsel bilgileri kullanır. Enerjinin dönüştürülebildiği tüm yollar ve bunun için kullanılan makineler ve cihazlar elektrik mühendisliğinin icadı olmuştur.

Elektrik mühendisliği alanındaki gelişmeler sayesinde kinetik, güneş, ısı, rüzgar ve diğer enerjilerin iç ve iş akımına dönüştürülmesi mümkün olmuştur.

Elektrik mühendisliği içerisinde, elektronik mühendisliği, enerji mühendisliği ve elektromekanik mühendisliğinin yanı sıra telekomünikasyon, otomasyon, bilgi işlem, enerji anlayışı, elektrik enerjisi dağıtım sistemleri, enstrümantasyon ve depolamanın altını çizen belirli alanlarda çalışan alt kategoriler vardır. .

Makine mühendisliği

Makine mühendisliği, en eski mühendislik dallarından ve aynı zamanda en çeşitli alanlardan biridir.

Fiziksel bilimler ve materyallerle birlikte mühendislik prensiplerinden faydalanarak, problemlerin çözümünde mekanik sistemlerin incelenmesi ve uygulanmasına odaklanır.

Makine mühendisliği, belirli bir şirketin çalışanlarının işlerini kolaylaştıracak işletme makinelerini tasarlamayı, üretmeyi ve çalıştırmayı amaçlamaktadır.

Örneğin, alkolsüz içecekler satan bir şirketin, maliyetleri azaltmak ve üretimi artırmak için şişelerin doldurulma şeklini otomatikleştirmesi gerekir.

Gazlı içeceğin yapıldığı tesiste uygun bir sistem yapmaktan ve en ideal yere yerleştirmekten sorumludur.

Bir problemi çözmek için gereken analiz kapasitesi, mekanik, kinematik, termodinamik, malzeme bilimi, yapısal analiz ve elektrik bilgisini içerir.

Makine mühendisliği, mekanik-robotik sistemleri mekatronik yoluyla incelemek ve aynı zamanda nanoteknoloji yoluyla faydalı araçları keşfetmek için teknolojiyle karıştırmak için diğer bilimlerle birlikte gelişti ve karıştırıldı.

Makine mühendisliği içerisinde, elektromekanik mühendisliği, otomotiv mühendisliği, deniz mühendisliği, havacılık mühendisliği, havacılık mühendisliği, uzay mühendisliği, demiryolu mühendisliği, akustik mühendisliği, mekatronik mühendisliği gibi öne çıkan belirli kategoriler vardır. diğerleri.