Kaudat Çekirdeği: Özellikleri, İşlevleri ve İlgili Hastalıklar

Kaudat çekirdek, bazal gangliyonun bir parçası olan beynin bir yapısıdır. Bir gri madde kütlesini oluşturur.

Bu kütle serebral yarım küre derinliğindedir. Bu ensefalik bölge özellikle hareket süreçleriyle ilgilidir.

Bu faaliyetler dolaylı bir şekilde gerçekleştirilir, yani daha sonra talamik çekirdeğin içinden bilgileri motor kortekse geri döndürmek için beyin korteksinden impuls alır.

Kaudat çekirdek beynin merkezi bölgesinde, talamusa çok yakın bir bölgede bulunur. Aynı şekilde, her bir insan beyninin, biri sağ yarım kürede, diğeri sol yarım kürede iki kaudat çekirdek içerdiği belirtilmelidir.

Kaudat çekirdeğin özellikleri

Kaudat çekirdek, bazal ganglionları oluşturan bileşenlerden biridir. Bu gangliyonlar, beynin tabanında, beyaz maddenin yükselen ve azalan yolları arasında uzanan bir dizi gri madde kütlesinin oluşturulmasıyla karakterize edilir.

Bu çekirdek grubu, beyincikle birlikte, hareketin modülasyonunda dolaylı bir şekilde ana rol oynar.

Bu aktivite, beyin korteksi ve kaudat çekirdeği arasındaki çift bağlantı yoluyla gerçekleştirilir. İlk olarak, kaudat çekirdeği hareket ile ilgili beyin korteksinden bilgi toplar ve sonra sinir uyarılarını tekrar motor korteksine gönderir.

Kaudat çekirdeklerin gerçekleştirdiği süreçte talamik çekirdekler de aktif olarak yer almaktadır. Spesifik olarak, bazal ganglion bileşeni, motor korteksine bilgi geri döndüğünde, önce talamustan geçer.

Kaudat çekirdeğin ana işlevi hareketle ilgili olmasına rağmen, bu yapı beynin, örneğin öğrenme gibi diğer aktiviteleri kontrol eden önemli bir bileşenidir.

Son olarak, diğer hayvan türleri de mevcut olduğu için, sadece insanların beyinlerinde bu beyin yapısını içermediğine dikkat edilmelidir.

Anatomik özellikler

Kaudat çekirdekleri beynin merkezinde, talamik yapılara çok yakın bir yerde bulunur. Serebral hemisferlerin her biri içinde bir kaudat çekirdek içerir.

Spesifik olarak, bu yapılar orta çizgiye çok yakın bir bölgede bulunur. Morfolojik olarak bunlar üç parçalı bir C şekli sunmakla karakterize edilir: kafa (lateral ventriküllerin çeperiyle temas halinde olan) gövde ve kuyruk.

Kaudat ayrıca soluk küre ve putamenler gibi beynin birçok farklı bölgesine bağlı olarak öne çıkıyor. Putamen çekirdeği, kaudat çekirdeği ve çekirdeğin akümülatörleri arasındaki bağıntı, striatum olarak bilinen bir yapı oluşturur.

Kaudat çekirdeğin hem başı hem de gövdesi lateral ventrikülün ön boynuzundan oluşur (beynin ventriküler sisteminin parçalarından biri).

Bazal ganglionların bu çekirdeğinin sinir lifleri, merkezi sinir sisteminin kompakt siyah maddesinden ve ventral tempgental alandan kaynaklanır. Dopaminerjik hücreler sonuçta ortaya çıkar ve ilişkili kortikal bölgelerde de oluşabilir.

fonksiyonlar

Klasik olarak, kaudat çekirdeğin işlevsel özellikleri, yalnızca ve yalnızca hareket süreçleriyle ilgilidir.

Aslında, bazal ganglionlara gönderme yapan bu yapı, hareketin gelişiminde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu fonksiyon motor korteks ile yakın ilişki içerisinde gerçekleştirilir.

Spesifik olarak, kaudat çekirdeği, beyin korteksi ile çift yönlü olarak ilişkilidir. İlk başta, bu beyin yapısının bilgisini topla. Daha sonra, bu bilgiyi talamik çekirdeğe gönderir, böylece onları beyin korteksine geri gönderirler.

Ancak, son araştırmalar, motor fonksiyonlarının ötesinde, kaudat çekirdeğin başka tür faaliyetler geliştirdiğini göstermiştir. Aslında, şu anda bu beyin yapısının beynin en önemli bölgelerinden biri olduğu söylenebilir.

Bu anlamda, kaudat çekirdek, çok çeşitli aktivitelerin performansıyla ilişkilendirilmiştir. Bunlardan en önemlisi ezberleme ve öğrenmedir. Bu tür bir aktivitenin talamik çekirdeklerle olan yakın ilişki yoluyla gerçekleştirildiği varsayılmaktadır.

Talamus, dillerin anlaşılmasında en önemli olan beynin yapısıdır. Bu nedenle, dilsel kavrama kapasitesini geliştirirken, hem kaudat çekirdeği hem de talamus ana yapılardır.

Öte yandan, son zamanlarda yapılan çalışmalar kaudat çekirdeğin başka önemli bir rol oynadığını göstermiştir: serebral korteksin aktivitesinin düzenlenmesi.

Bu şekilde, beyin korteksi tarafından gerçekleştirilen bilişsel işlevlerin büyük bir kısmı, kaudat çekirdeklerin içinde yer alan önceki aktivite ile modüle edilir.

Kaudat çekirdeğin bu aktivitesi, eşik potansiyeli üzerindeki kontrolün sağlanması açısından özellikle önemli görünmektedir. İnsan beyni, çevresinin tepkilerini geribildirim mekanizması aracılığıyla toplayabiliyor.

Kaudat çekirdeği tarafından geliştirilen bu mekanizma, insanların sonuçta bir duruma yanıt vermelerini sağlar, bu nedenle bu beyin yapısı öğrenme süreçlerinde çok önemli bir rol oynar.

İlişkili değişiklikler

Kaudat çekirdekler, beyinde bir dizi önemli aktivite gerçekleştiren beyin yapılarıdır. Bu nedenle, beynin bu bölgesindeki işlev bozuklukları değişikliklere veya psikolojik bozukluklara neden olabilir.

En iyi bilinenlerden biri obsesif-kompulsif bozukluktur. Obsesif düşüncelerin ortaya çıkması ve zorlayıcı davranışların performansı ile karakterize edilen bu endişeli değişiklik, büyük ölçüde kaudat çekirdeğin işlevsizliğinden kaynaklanmaktadır.

Aynı şekilde, bu beyin yapısıyla ilişkilendirilen bir başka durum da hipertimesidir. Bu duruma sahip kişiler normalden daha büyük bir kaudat çekirdeği içerir.

Bunun bir sonucu olarak, konular geçmiş ya da önemsiz ayrıntılarının olaylarını hatırlamak için olağanüstü bir kapasite geliştirebilir.