7 Yıllık Savaş ve İmparatorluk İdarelerinin Modernleşmesi

7 yıllık savaş ve emperyal yönetimlerin modernleşmesi, Kuzey Amerika'daki sömürgelerin kontrolü ve deniz yollarının kontrolündeki üstünlük için Fransa ve İngiltere ile karşı karşıya kalan silahlı çatışmaya işaret ediyor.

Bu savaşın en önemli sonucu, emperyal yönetimlerin modernleşmesiydi. Çatışma 1756'da başladı ve 1763'te Paris Antlaşması'nın imzalanmasıyla sonuçlandı.

Bu savaş, Karayipler, Avrupa, Kuzey Amerika, Hindistan ve Afrika'nın farklı bölgelerinde geliştirildi.

Aynı zamanda iki önemli ittifak örgütlendi: bir yandan İngiltere, Hannover Krallığı, Prusya Krallığı ve Portekiz.

İkinci cephe Saksonya, Fransa, Rusya, İsveç, Avusturya İmparatorluğu ve İspanya krallığı ile uyumluydu.

7 Yıllık Savaşın emperyal yönetimlerin modernleşmesine etkisi

7 yıllık savaşın sonu, Modern Devrinin sonunu ve Çağdaş sömürünün başlangıcını, Amerikan sömürgelerinde önemli devrimler ve Avrupa kıtasında köklü değişimlerin yaşandığını gösterdi.

Bağımsız fikirler

Fransa’nın Amerika topraklarından uzak olması ile, Kuzey Amerika topraklarındaki İngiliz sömürgelerinin artık imparatorluğun desteğine ihtiyacı yoktu.

Ek olarak, hoşnutsuzluk, İngiltere'nin vergiler yoluyla dayattığı büyük borçlar için büyüdü.

7 yıllık savaşın sona ermesinden on üç yıl sonra, Amerikan sömürgeleri bağımsızlıklarını İngiliz tahtından ilan ettiler.

Bu kolonilerin topraklarında bir iç savaşla sonuçlandı. İngiltere'ye sadık güçler ve nihai bağımsızlık isteyen isyancılar arasında zorlu bir çatışma oldu.

İngiltere'de Edmund Burke ve Richard Sheridan gibi büyük düşünürler Amerikalıların bağımsızlık girişimlerini destekliyor.

Sanayi devrimi

Öte yandan, sanayi sisteminin yükselişi, seri üretim ve üretim ustalarının sermaye sahipleri tarafından değiştirilmesi, kapitalizmin ortaya çıkmasına neden oldu.

Romantizmin Ortaya Çıkışı ve İdeolojiler

1760'larda, Romantizm ortaya çıktı. Bu, endüstriyel dönüşümlerin, erkeğin günlük yaşamına uygun olan şeylerin hızla yaşlandığını ortaya koymaktadır. Nostalji, romantizmin en yüce hissidir.

Evrensel tarih kavramı da doğar. Bu aşamada daha önce dini bir anlayışla tasarlanan tüm tarihsel olaylar, insanlığın ilerleyişinden tarihi açıklamaya neden olur. Sonuç olarak, ideolojiler ortaya çıkar.

Fransız Devrimi

Bu dönemde Fransız Devrimi ortaya çıkmıştır. Bu devrim, kölelik ve Kilise'nin imtiyazları gibi feodal dönemin unsurlarını ortadan kaldırdı.

İnsanlık Tarihinin yaşamsal öneme sahip bir dokümanı olan İnsan Hakları Bildirgesi hazırlanmıştır. Bu devrimin sloganı, kardeşlik, özgürlük ve eşitlik pankartlarını güçlendirdi.

Rousseau ve Montesquieu gibi düşünürler, halkın demokrasi mücadelesine ilham verdi.

Yedi Yıl Savaşı, iki Avrupa imparatorluğunun sömürgelerinin Amerikan toprakları konusundaki bir tartışma ile başladı ve insanlığın yeni bir döneme yönelik kaderini belirledi.

Bu yeni dönemde, bireysel özgürlükler ve özgür düşünce nihayetinde hem Avrupa'da hem de Amerika'da bütün halkların hedefi olacaktı.