Venezuela'daki En Önemli 10 Çevre Sorunu

Venezuela'daki en acil çevresel problemler su ve havanın kirlenmesi, şehirlerden katı atıkların tehlikeli biçimde birikmesi, toprakların bozulması ve ormansızlaşma. Aynı şekilde, orman yangınları, görsel ve sonik kirlilik, vahşi yaşam kaçakçılığı ve yasadışı madencilik de artan ve etkili bir şekilde ele alınmayan ciddi sorunlardır.

Bu sorunlara esas olarak kentsel ve kırsal nüfusun artması, çevre standartlarının ihlali, sanayileşme ve maden kaynaklarının ayırt edilmeden kullanılması neden olmaktadır.

Ancak çevrenin korunmasına ve korunmasına yönelik devlet politikaları da her geçen gün artan bu çoklu sorunlara makul bir şekilde hitap etmemektedir.

Aksine, devlet, Çevre Bakanlığı Halkın Gücü'nü ortadan kaldırmaya karar verdi, böylece yeni oluşturulan Konut, Habitat ve Ekososyalizm birimine bağlı kalarak hiyerarşisini zayıflattı.

Venezuela'nın başlıca çevre sorunları

1- Su kirliliği

Ülkenin her düzeyde sahip olduğu temel kirlilik sorunlarından biridir. Deniz ve plajlarda, göllerde, nehirlerde, lagünlerde ve diğer su kaynaklarında su kirliliği gözlenir.

Bu sorunun nedeni esas olarak şehirlerdeki sanayilerin ve evlerin arıtılmamış suyudur. En fazla kirleten endüstrilerden biri, denizde sıkça görülen petrol sızıntılarıyla kalıcı kirlilik oluşturan hidrokarbonlardır.

Petrol sızıntısından en çok etkilenen bölge, Venezuela Körfezi'nin güneydoğu sahilidir. Bu soruna, endüstriyel atıkların ve petrokimya ürünlerinin boşaltılmasının, Falcón eyaletindeki plajlara ve kıyılara eklenmesi gerekmektedir.

Ek olarak, petrol endüstrisi endüstriyel atıklarını Maracaibo Gölü gibi diğer su kütlelerinde de temiz suya bulaştırır.

Kolombiya'daki gerillaların petrol boru hatlarının patlaması, yakın zamana dek aşağı havzadaki Venezüella nehirlerinin kirlenme kaynağıydı.

Kıyı bölgelerinin turistleri ve sakinleri, plajlara ve nehirlere plastik ve cam kaplar ve diğer katı atıklar biriktirerek kirlilikten de suçludur.

Resmi çalışmalar, Maracaibo Gölü'ne ek olarak, ülkedeki en kirli nehirlerin ve göllerin bulunduğunu göstermektedir: Başkent bölgesindeki Guaire ve Tuy, Valensiya ve bağımlı nehirler ve Tocuyo ve Aroa nehirleri ve vadileri.

Neverí, Unare, Manzanares ve Guarapiche nehirleri de Venezuela’nın doğu bölgesindeki kolları ile kirleniyor.

2- Hava kirliliği

Ülkenin diğer bölgelerinin yanı sıra, başkent ve merkez bölgeye yerleşmiş olan sanayilerden kaynaklanan toksik gaz emisyonları Venezuela’daki havayı kirletiyor.

Büyük bir kirlilik kaynağı olmasına rağmen, bu sorunu gidermeye yönelik hiçbir önlem alınmamıştır. Havadaki en kirletici endüstriler arasında petrol ve petrokimya endüstrisi de bulunmaktadır.

Valencia, Maracaibo, Caracas ve Puerto Ordaz gibi endüstriyel şehirlerde kurulan diğer endüstriler de günlük olarak çevre kirliliği yaratıyor.

Ülkeyi günlük olarak dolaşan milyonlarca özel araç ve toplu taşıma aracının emisyonu daha az kirletici değildir. Bu otomobillerin birçoğu egzoz sistemine kötü durumda olduğundan kirlilik daha büyüktür.

Neredeyse her gün en yoğun nüfuslu şehirler, özellikle başkent ve merkez bölge, yoğun bir duman tabakası ile kaplıdır.

3- Toprak kirliliği

Bu problem esas olarak ülkenin tarım bölgelerinde, And, batı orta ve ova bölgelerinde bulunur.

Tarımsal amaçlar için kullanılan geniş verimli bölgeler, pestisitler, herbisitler ve kimyasal gübreler ile kirletilir veya indirgenir.

Bu maddelerin ayırt edici kullanılmaması, kullanılmayan ve steril olmalarına kadar toprağın kalitesini kademeli olarak azaltır.

Ekinleri istila eden bazı zararlıları geliştiren bu zehirlere karşı direnç, çiftçilerin her zaman daha güçlü kimyasallar kullanmasını sağlar.

Bu, toprağın bozulmasını, gıda ve suyun kontamine olması nedeniyle çevreye ve insanın kendisine olan zararı hızlandırır.

4- Katı atık birikimi

Kentsel toplama ve temizlik hizmetlerinde giderek daha fazla tekrarlanan hatalar nedeniyle bugün Venezuela'da bu ciddi bir sorundur.

Ülkedeki şehirlerin çoğunda, büyük ve küçük, yüz binlerce ton çöp birikiyor, bu da atmosferik ve görsel kirlilik yaratıyor.

Bertaraf etme veya geri dönüşüme yönelik katı atık arıtma tesisleri de bulunmadığından hiçbir depolama alanı yoktur. Bu açık çöplüklerin çoğu zaten tükenmiş ve çevreyi kirletmiştir.

Ülkede çevre kültürü yoktur ve şehirlerde temizliğin korunmasını halk tarafından teşvik etmeyi planlamamaktadır.

5- Görsel kirlilik

Şehirlerde ve çevresindeki alanlarda günlük katı atık birikimi probleminden kaynaklanan, Venezüella’nın halen maruz kaldığı görsel kirlenmenin bir parçası üretiliyor.

Milyonlarca çöp, sokakları ve şehirlerin kentleşmelerini değil, aynı zamanda kırsal alanlardaki manzarayı da etkilemektedir.

Düzenli depolama sahaları kapalı olduğunda veya çöplere doygun hale getirildiğinde, atıklar yasadışı bir şekilde yeşil alanlara boşaltılmaktadır.

Siyasi propaganda ve duvarlara, duvarlara ve çitlere sabitlenmiş ticari reklamlar şehirlerde ve yollarda başka bir görsel kirlilik kaynağıdır.

Son zamanlarda, hükümetin terkedilmesi nedeniyle, karayolları, kamu ve özel altyapı, cadde mobilyası, diğer yönlerden de giderek artan bir şekilde bozulma meydana geldi. Bu, bu tür kirliliğin artmasına katkıda bulunmuştur.

6- Ormansızlaşma

Ormanların ve ormanların, milli parklar ve flora ve fauna rezervuarları gibi korunan doğal alanların tahribi, ülkeyi etkileyen başka bir çevresel sorundur.

Mevcut petrol ve maden işletmeciliği nedeniyle, Venezüella'daki geniş orman ve orman alanları ormansızlaştırılıyor ve neredeyse geri dönüşümsüz bir şekilde tahrip ediliyor. Bolivar ve Amazon eyaletlerinde bu endişe verici bir şekilde gerçekleşiyor.

Aynı şekilde, ekosistemlere ve doğal bitki örtüsü ve faunaya ciddi zararlar verecek şekilde, diğer yeşil alanlar da tarımsal veya kentsel amaçlı olarak ormanlardan çıkarılmaktadır.

7- Yasadışı madencilik

Ormansızlaşmaya paralel olarak, ülkenin güney bölgesinde kaçak madencilikten kaynaklanan kirlilik söz konusudur. Yasadışı ve yasa dışı madencilerin orduları, maden kaynakları bakımından zengin (büyük, altın, elmas, koltan) zengin bölgelerde gerçek ekositler üretiyor.

Madencilik Odası'nın tahminlerine göre, çevreye verdiği zararın yanı sıra, madencilik sömürüsü bu bölgelerde mafyaların% 85 oranında kontrol ettiği bir şiddet kaynağıdır.

Örneğin, 2006'da Venezüella'da yasal üretim altın 14.7 tondu ve 2015'te bu rakam bir tonun altına düşürüldü.

8- Ses kirliliği

Özellikle şehirlerde gürültüyü düzenleyen düzenleme veya uygulamaların eksikliği, ülkenin yaşadığı çevresel sorunlardan bir diğeridir.

Kornişlerin veya araç kornalarının yoğun saatlerde ve trafik sıkışıklığı sırasında neden olduğu gürültü sağır edicidir. Ayrıca kentleşmeye yakın sanayi bölgelerinde.

Daha az kirletmek, yerleşim yerlerinde, özel evlerde veya gece ve gündüz taşıtlarda bulunan diskoteklerde tam ses seviyesinde müzikli ses ekipmanı değildir.

9- Yabani türlerin trafiği

Türlerin trafiği, vahşi ekosistemler üzerindeki etkisinden dolayı çevre için ciddi bir tehdit haline gelmiştir.

Kuşların ve egzotik orman ve orman memelilerinin tüm popülasyonları ticari nedenlerden dolayı avlanmakta ve yaşam alanlarından uzaklaştırılmaktadır.

Sonuç olarak, bu türlerin çoğu tekrar üremez ve esaret altında ölürler. Buna ormansızlaşma ve su ile havanın kirlenmesini eklersek, bu türler için görünüm kasvetlidir.

10- Orman yangınları

Yaz aylarında, binlerce hektar doğal ormanla sonuçlanan ve havayı kirleten ülkede orman yangınları çoğalmaktadır. Bu felaketler çevreyi değiştirir ve ekosistemleri tahrip eder.

Bu yangınların bir kısmı kışkırtıyor, diğerleri ise yüksek sıcaklıklara, kuru yapraklara ve ormanlarda ve dağlarda terkedilen çöplerden kaynaklanıyor. Bu nedenle, sigara izmaritlerinin atılmaması veya yangınların kötü bir şekilde kapatılmaması önerilir.