astronomi

astronomi - Solucan deliği: tarih, teori, türleri, eğitim, zamanda yolculuk

Solucan deliği: tarih, teori, türleri, eğitim, zamanda yolculuk

Astrofizik ve kozmolojideki bir solucan deliği , uzay-zaman dokusundaki iki noktayı birleştiren bir geçiş yoludur. Düşen elmanın 1687'de Isaac Newton'ın çekim teorisine ilham vermesi gibi, elmaları perfore eden solucanlar da çekim kuvveti çerçevesinde yeni teorilere ilham verdi. Solucan, bir